Meny

Forskning viser at daglig bruk av aspirin sannsynligvis ikke forlenger livet til friske eldre

Aspirin utstilt ved apotek i Oslo. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix
Millioner av friske mennesker tar aspirin for å forhindre sykdom når de blir eldre. Men ny forskning viser at dette sannsynligvis ikke har noen positiv effekt.

En daglig dose av den blodfortynnende medisinen kan beskytte eldre mennesker som tidligere har vært utsatt for hjerteattakk, hjerneslag og angina. Forskerne har derimot ikke funnet noe som tyder på at medisinen kan forlenge livet til friske mennesker over 70 år.

I studien fulgte forskere i Australia og USA mer enn 19.000 friske mennesker, de fleste eldre enn 70 år gamle. Halvparten av deltakerne fikk 100 mg aspirin hver dag, mens resten tok en placebo-pille.

Da man nesten fem år senere fulgte opp deltakerne, viste det seg at de som hadde fått aspirin ikke hadde hatt mindre risiko for å få hjerteattakk eller slag, sammenlignet med deltakerne som fikk placebo. De som fikk aspirin hadde heller ikke levd flere år uten demens eller fysiske funksjonshemminger, enn de på placebo.

I tråd med de kjente bivirkningene, hadde aspiringruppen opplevd mer indre blødning; 3,8 prosent av disse hadde opplevd alvorlige medisinske hendelser, fra hjerneslag til gastrointestinale blødninger. I gruppen som fikk placebo var andelen 2,7 prosent.

Les også: Jo større hjerne, dess større risiko for hjernesvulst

Har eksistert i 100 år

– Til tross for at aspirin har eksistert i mer enn 100 år, har vi ikke visst om friske, eldre mennesker burde ta medisinen som et preventivt middel for å holde seg frisk lengre, sier John McNeil, som ledet undersøkelsen hos Monash University i Melbourne, Australia.

Aspirin har vært brukt i 100 år, likevel har det ikke tidligere blitt gjennomført en større studie i dette slaget. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix/AP.

– Dette betyr at millioner av friske, eldre mennesker over hele kloden som tar små doser aspirin, uten noen medisinsk grunn, kanskje gjør dette forgjeves. Studien vår har nemlig ikke funnet helsefordeler som veier opp for risikoen for blødning.

Detaljene rundt forsøket ble publisert i New England Journal of Medicine.

Et overraskende funn var at de som hadde tatt aspirin hadde litt større sjanse for å dø mens forsøket pågikk (5,9 prosent), enn de som tok placebo (5,2 prosent). Flere av dødsfallene kom som følge av kreft, men Leslie Ford hos National Cancer Institute i USA påpeker at man må analysere dataene grundigere, før man kan trekke noen konklusjon.

Les også: Danske forskere advarer mot Voltarol og Voltaren

– Overraskende, men må vente med å konkludere

Stephen Evans, professor i farmakoepidemiologi hos London School of Hygiene and Tropical Medicine, sier funnene er overraskende.

Uklart om det er noen forebyggende helsegevinst ved inntak av aspirin. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

– Det som er overraskende er den lille økningen i dødsraten, hovedsakelig grunnet kreft, og da også tarmkreft. Man har ikke sett en lignende økning i tidligere studier, og i noen studier har man også sett en nedgang i forekomsten av tarmkreft.

– Teamet bak undersøkelsen har helt rett, man bør være varsom med å trekke konklusjoner i forhold til disse uventede funnene, men det er også tydelig at den positive effekten av aspirin for friske mennesker i beste fall er begrenset. Det kan også være skadelig, og skadevirkningene kan øke for de som er over 73 år gamle.

Peter Rothwell, som leder Senteret for forebygging av slag og demens ved Oxford-universitetet, kaller undersøkelsen «det mest pålitelige beviset på balansen mellom risikoene og fordelen ved å begynne å ta aspirin etter fylte 70, for friske mennesker».

Les også: Forbrukerrådet advarer mot energidrikkonsum blant unge


Oversatt av Henning Scherer Skjørsæter /ABC Nyheter / Pressworks © Guardian News & Media Limited

Helse og livsstil
Populært