Meny

Økning av enterovirus-infeksjoner i juni

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
I fjor vår og sommer ble det også sett et utbrudd av dette viruset, men årets utbrudd er større.

Det har i juni vært rapportert en markant økning i tilfeller av infeksjoner i sentralnervesystemet som skyldes enterovirus. Enterovirus smitter fra både luftveissekret og avføring til de som er smittet og kan gi forskjellige typer infeksjoner.

− De fleste får ingen symptomer eller kun mild influensliknende sykdom. Men hos noen kan det gi hodepine, nakkestivhet og sløvhet som kan tyde på en form for hjernehinnebetennelse, sier overlege Are S. Berg ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Særlig voksne er rammet

Echovirus 30 opptrer typisk i epidemier med cirka fem års intervaller. De siste sesonger med høy forekomst av dette viruset i Norge var i 2000, 2006/7 og 2012, samt i fjor.

De fleste innrapporterte tilfellene stammer fra Østlandet, men det er også meldt om flere tilfeller i Bergensområdet og andre steder i landet. Voksne i alderen 20 til 40 er gjengangeren, men det er også blitt påvist infeksjon på små barn.

− Noen ganger kan en epidemi med echovirus 30 gå over to sesonger. Dette utbruddet som vi ser nå, startet på forsommeren i fjor for så å blusse opp igjen i år med kraftigere styrke. Det samme er rapportert fra Danmark og Sverige, sier mikrobiolog og overlege Susanne Gjeruldsen Dudman ved Folkehelseinstituttet.

Les også:   Rekordmange bitt av hoggorm

Viktig med god håndhygiene

Selv infeksjoner i sentralnervesystemet krever ingen spesifikk behandling og vil gå over av seg selv, men man kan være plaget med hodepine og trøtthet i en periode etterpå. Infeksjoner i sentralnervesystemet krever en ryggmargsprøve for å stille riktig diagnose.

− Ved uttalte symptomer må du søke lege, også for å være sikker på at det ikke er annen behandlingskrevende sykdom, sier overlege Berg.

Det viktigste forebyggende tiltaket er god håndhygiene, særlig etter kontakt med andre som kan være syke. I helseinstitusjoner gjelder kontaktsmitteregime. Virusinfeksjoner i sentralnervesystemet er meldingspliktene til MSIS.

Les mer om enterovirus-infeksjon og echovirus-infeksjon i smittevernveilederen.

Les også:   Slik kan du få bukt med insektstikk og feriemage

Helse og livsstil
Populært