Meny

Inn med retningslinjer for å fjerne hull i unge tenner

Norske 18-åringer har fått stadig bedre tenner, men det er fortsatt store geografiske forskjeller. Nye nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester skal utjevne forskjellene. Foto: Frank May / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Noen norske barn har fortsatt mye hull. Hvor i landet du bor spiller inn. For første gang innføres nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenesten for barn.

Første del av Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år lanseres denne høsten. Den er en oppfølging av veilederen for voksne som allerede er innført.

– Vi ønsker ikke at det skal være så store forskjeller, sier Per Magne Mikaelsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Hull i nord

Fjorårets tall viser at i Finnmark er det kun 18 prosent som har null hull. Det betyr at over 80 prosent av ungdommen en gang hatt eller har hull i tennene.

Ungdommene i Hedmark har aller best tannhelse. Her har over 37 prosent av 18-åringene aldri hatt hull. Situasjonen er veldig bra også i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Akershus og Oslo der over 30 prosent aldri har hatt hull.

Snittet for landet viser at 27 prosent av dagens 18-åringer har aldri trengt å bore i tennene.

De nye retningslinjene fra Helsedirektoratet skal blant annet sikre at behandlingen blir den samme uansett hvor i landet du bor.

President i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum, sier at noen av de geografiske forskjellene også har sin forklaring i at det tidligere var tannlegemangel i Norge.

– I dag har vi en god tannlegedekning og forskjellene er ikke lenger så store, sier hun.

Sosiale forskjeller

Norske 18-åringer har fått stadig bedre tenner.

– Men det kan bli enda bedre. Vi ser at 10 prosent av 18-åringene i en tredel av fylkene som har sjekket tennene har mistet, hatt hull eller boret i minst ni tenner. Vi ønsker at ungdommene skal gå over i voksenlivet med best mulig tannhelse. Grunnlaget legges i tidlige år, sier avdelingsdirektøren i Helsedirektoratet.

Han legger til at dårlig tannhelse i større grad enn tidligere rammer enkeltindivider eller grupper. Derfor intensiveres tiltakene for å nå disse.

Helsedirektoratets retningslinjer for tannhelsetjenester for barn og unge lanseres i to deler. Den andre delen som blant annet handler om barn med helseutfordringer, skal være klar neste år.

I tillegg til å utjevne geografiske forskjeller skal de nye retningslinjene også passe på at det ikke gjøres sosiale forskjeller og fjerne usikkerhet rundt hva man har krav på.

Helse og livsstil
Populært