Dobbelt så høy sjanse for å overleve eggstokkreft ved visse sykehus

Sjansen er mye større for å overleve eggstokkreft for dem som blir operert ved en spesialavdeling ved et universitetssykehus med spesialkompetanse.
Sjansen er mye større for å overleve eggstokkreft for dem som blir operert ved en spesialavdeling ved et universitetssykehus med spesialkompetanse. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Langt flere overlevde eggstokkreft blant kvinner som ble operert ved et universitetssykehus i Norge, enn ved mindre lokalsykehus. Helse Sør-Øst opererer fortsatt ikke så mange pasienter sentralt som kvalitetsnormen krever.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dobbelt så mange av kvinnene som ble operert for eggstokkreft ved norske universitetssykehus overlevde, sammenlignet med dem som ble behandlet ved mindre sentralsykehus eller fylkessykehus.

– Studien viser at beslutningen om sentralisert behandling av denne kreftformen, var en fordel for pasientene, mener forskeren Witold Szczesny.

I hans doktorgradsavhandling om behandling av eggstokkreft, viser han også at dobbelt så mange overlevde frem til første tilbakefall, dersom de hadde fått behandling ved en spesialisert avdeling ved et universitetssykehus.

Har kommet langt når den oppdages

Eggstokkreft har høyere dødelighet enn mange andre kreftformer. Hvert år rammes nesten fem hundre kvinner av eggstokkreft i Norge.

Hos over halvparten har kreften kommet lenger enn til første stadium, og kvinnen kan ha spredning til andre organer i bukhulen.

Sen diagnose gjør at dødeligheten blir høy, fordi mange får tilbakefall etter behandling.

I snitt overlever halvparten fem år etter diagnosen i Norge.

Les også: Lønn og utdanning avgjør om kvinner går til gynekolog

Klarer å fjerne mer svulstvev

Witold Szczesny ved Institutt for klinisk medisin, UiO. Foto: UiO
Witold Szczesny ved Institutt for klinisk medisin, UiO. Foto: UiO

Forskeren så på det gikk med 397 pasienter som ble behandlet i årene mellom 2002 og 2015.

Om man overlever det første tilbakefallet av eggstokkreft, avhenger blant annet av hvor mye synlig kreft kirurgene klarer å fjerne ved første gangs behandling.

Universitetssykehusene lykkes i større grad med å fjerne alt synlig svulstvev, viser studien. Det forklarer hvorfor behandlingsstedet påvirket sjansen for å overleve.

Radikal operasjon best

Sjansen for å overleve avhenger også av om kirurgien ble etterfulgt av kjemoterapi, såkalt cellegiftbehandling.

Hos pasienter som hadde fått en såkalt radikal operasjon, fungerte også kjemoterapi bedre.

Faren for å utvikle resistens mot cellegiften blir mindre hos disse pasientene. Det gjør at pasienten kan få ny cellegiftbehandling ved eventuelt tilbakefall.

Les også: Norske forskere kan påvise kreftrisiko hos ufødte barn

Sentralisert behandling de siste ti årene

De regionale helseforetakene har sentralisert behandlingen av eggstokkreft i Norge mellom 2005 til 2007. Sentralisering ble anbefalt for å sikre kvaliteten i behandlingen.

Nå behandles de fleste som får eggstokkreft ved et av de fire universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Etter sentraliseringen har antallet pasienter som har fått operert bort all synlig kreft, økt.

Mens bare 30 prosent fikk operert bort alle synlige rester av kreft tidligere, er andelen økt til 50 prosent.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Målet for å sikre kvalitet er at minst 80 prosent av pasientene skal behandles ved et av landets fem sykehus med spesialkompetanse innen gynekologisk onkologi. Bare Helse Sør-Øst ligger under dette målet med 72 prosent.
Målet for å sikre kvalitet er at minst 80 prosent av pasientene skal behandles ved et av landets fem sykehus med spesialkompetanse innen gynekologisk onkologi. Bare Helse Sør-Øst ligger under dette målet med 72 prosent.

Helse Sør-Øst henger etter

Ifølge kvalitetsmålet bør minst 80 prosent av operasjonene utføres ved et av landets fem sykehus med spesialkompetanse innen gynekologisk onkologi.

På landsnivå ble 82 prosent av pasientene operert ved et slikt sykehus i 2016. Men fortsatt er det bare Helse Vest og Helse Nord som oppfyller kvalitetsmålet.

Helse Sør-Øst ligger lavest, hvor bare 72 prosent av pasientene behandles på sykehus med spesialkompetanse.

– Hva er årsaken til at Helse Sør-Øst opererer færrest på Oslo Universitetssykehus?

Torbjørn Paulsen er overlege ved Oslo Universitetssykehus og er tilknyttet Kreftregisteret. Foto: Privat
Torbjørn Paulsen er overlege ved Oslo Universitetssykehus og er tilknyttet Kreftregisteret. Foto: Privat

– Det er flere grunner til det. Vi følger strengere kriterier for hvem som tåler en operasjon enn mange lokale sykehus kanskje gjør, sier forsker Torbjørn Paulsen ved Kreftregisteret og Oslo Universitetssykehus. Paulsen var veileder for Witold Szczesny.

Pasientene bør ha en god nok allmenntilstand. Vi har også lavere dødelighet etter operasjon, noe som kan skyldes at vi bare opererer dem som ikke har blitt for syke, ifølge Paulsen.

I tillegg kan reisevei spille inn. For en pasient i Kristiansand kan det være bedre å bli operert i hjembyen enn å dra helt til Oslo for å bli operert.

Han mener kanskje ikke alle bør opereres sentralt, men at pasientene bør velges ut på en bedre måte enn i dag når det gjelder hvor de skal behandles.

Les også: Én av tre brystkreftpasienter trenger ikke cellegift

Kreften kan bli utilgjengelig

Szczesny har også sett på operasjoner ved eventuelle tilbakefall. Dersom den andre operasjonen er like radikal kan dobbelt så mange pasienter overleve, sammenlignet med kvinner som bare behandles med cellegift.

Men kirurgene kan ikke alltid lykkes med å gjerne alt synlig kreftvev på alle, fordi kreften kan ha spredd seg til steder som er utilgjengelig for kreftgynekologer og andre kirurger.

Hvis det tar lenger enn tolv måneder til det første tilbakefallet, og kreften har spredt seg bare lokalt, øker sjansen for en vellykket operasjon.

Forskeren har gjennomført studien ved hjelp av registreringer av pasientdata ved Kreftregisteret. Men innrapportering av tilbakefall av eggstokkreft er ikke like bra, påpeker forskeren. Dette krevde derfor mye arbeid med datainnsamling.

Dette bør bli bedre, mener han.

Les også: Gjennombrudd for norske hjernekreftforskere

Svenske studier viser samme tendens

Også flere studier fra andre land viser at sentralisert sykehusbehandling øker overlevelsen.

Västra sjukvårdsregionen i Sverige sentraliserte avansert kirurgi ved eggstokkreft i 2011. Etter dette har de kunne vise til betydelig forbedret overlevelse, ikke bare hos kvinner som har gjennomgått avansert kirurgi med fjerning av alt synlig kreftvev, men også for alle med sykdommen.

Denne studien er omtalt internasjonalt og nasjonal statistikk fra Sverige viser forbedret overlevelse ved også andre høyspesialiserte sykehus i landet.

Les også saken: Koncentration av kirurgi räddar liv i Dagens Medicin.se

Halvparten dør innen fem år

Forekomsten av eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft i Norge fortsetter å minke for kvinner mellom 50 og 69 år. Siden 2012 har det vært en økning blant kvinner over 75 år. Dødeligheten har de siste 40 årene sunket for alle aldersgrupper.

Det kan ta tid før man merker symptomer. Oppgitte symptomer ved diagnose er: Økende bukomfang, væske i buken, smerter nedre del av magen, smerter øvre del av magen, blodpropp i beina, endret avføringsmønster, tungpust og blødninger.

Mange kvinner har allerede spredning når de behandles første gang.

Totaldødeligheten ett år etter diagnose var 17,8 prosent på landsnivå de tre siste årene.

Halvparten overlever etter fem år, alle aldersgrupper sett under ett. Sjansen for å overleve varierer med alder for når man får diagnosen.

- Overlevelsen er bedret de siste tiårene, på åttitallet overlevde bare tre av ti etter fem år, sier Paulsen.

Nesten åtte av ti kvinner under 49 overlever i minst fem år.P

Dødelighet ett år etter operasjon for treårsperioden var på 7,5 prosent.

Les også: Flere kan overleve eggstokkreft etter nye funn

Artikkelen ble først publisert på forskning.no.

Referanser:

W. Szczesny mf: Survival after secondary cytoreductive surgery and chemotherapy compared with chemotherapy alone for first recurrence in patients with platinum-sensitive epithelial ovarian cancer and no residuals after primary treatment. A registry-based study. Sammendrag . PubMed, 22. mai 2018. DOI: 10.1111/aogs.13361

G. Ursin, T. Paulsen: Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft. Årsrapport 2016 med resultater og forbedringstiltak.

Personvernpolicy