Sykefraværet redusert langt mer i privat sektor enn i offentlig

Sykefraværet har ikke blitt redusert på langt nær så mye som målet partene satte seg med avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Sykefraværet har ikke blitt redusert på langt nær så mye som målet partene satte seg med avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Privat sektor har i mye større grad enn offentlig sektor klart å redusere sykefraværet, viser en ny rapport om IA-avtalen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et av hovedmålene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) var å redusere sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med første kvartal 2001.

En ny rapport viser at man i kun har kommet halvveis til målet. I snitt er sykefraværet redusert med 9,7 prosent.

Dagens IA-avtale utløper i 2018 og skal etter planen reforhandles mellom partene i arbeidslivet og staten til høsten.

Rapporten, som er utarbeidet av en faggruppe som har vurdert status og utvikling av målene i avtalen til og med 2017, viser at det er store forskjeller i hvor mye ulike bransjer og sektorer har klart å kutte sykefraværet.

Bransjene med størst reduksjon er overnattings- og serveringsbransjen (-34,5 prosent), industrien (-25,3 prosent) og forretningsmessig – og personlig tjenesteyting (-21,7 og -21,6 prosent). Minst reduksjon er det i bransjene bergverksdrift og utvinning (-4 prosent), undervisning (-8 prosent), offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring (-9,9 prosent), samt helse- og sosialtjenester (-11, 4 prosent).

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyest sykefravær totalt har helse- og sosialtjenester med 8,9 prosent, fulgt av transport -og lagring med 6,9 prosent. Lavest sykefravær har informasjon- og kommunikasjonsansatte med 4 prosent. I snitt lå sykefraværet for alle bransjer på 6,3 prosent i 2016 mot 7,4 prosent i 2001.

Rapporten viser videre at nedgangen i fraværet har vært langt sterkere for menn (-16,5 prosent) enn kvinner (-5,7 prosent). Det er også store variasjoner mellom fylkene. Det legemeldte fraværet har falt mest i Oslo (-29 prosent), Finnmark (-23 prosent) og Sør-Trøndelag (-22 prosent). Rogaland er det eneste fylket som ikke har hatt nedgang i fraværet i IA-perioden (-0,2 prosent).