Oslo universitetssykehus får kritikk av fylkesmannen for «medisinsk uforsvarlig» behandling

21 kvinner fjernet bryster eller eggstokker som følge av gentester ved OUS. Gjennomføring av disse gentestene var medisinsk uforsvarlig, konkluderer fylkesmannen i Oslo og Akershus i tilsynssaken. - Forskerne som sto bak feiltolkingen, burde ikke få lov til å forske mer, sier Karin fra Drammen, som ble lemlestet som følge av feiltolking.
21 kvinner fjernet bryster eller eggstokker som følge av gentester ved OUS. Gjennomføring av disse gentestene var medisinsk uforsvarlig, konkluderer fylkesmannen i Oslo og Akershus i tilsynssaken. - Forskerne som sto bak feiltolkingen, burde ikke få lov til å forske mer, sier Karin fra Drammen, som ble lemlestet som følge av feiltolking. Foto: Anne Lise Stranden/Forskning.no

Men fylkesmannens kritikk får ingen konsekvenser for forskerne. – Forskere kan som alle andre gjøre feil, sier avdelingsleder Dag Undlien til forskning.no.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I over et år har fylkesmannen i Oslo Akershus behandlet en tilsynssak mot Oslo Universitetssykehus (OUS) i den såkalte kreftgenskandalen. I forrige uke konkluderte fylkesmannen med at gentestene OUS gjennomførte på kvinner, ikke var medisinsk forsvarlig.

Etter genetisk veiledning fikk 21 kvinner operert bort bryster og/eller bryster fordi OUS feiltolket genvarianten.

En forsker ved OUS bekreftet i januar overfor forskning.no at han en gang før 2010 tvilte seg frem til at denne genvarianten kunne gi sykdom. Han ledet tidligere seksjon for arvelig kreft på Avdeling for medisinsk genetikk på OUS.

Her, ved landets første klinisk-genetiske virksomhet ved Radiumhospitalet (senere OUS), informerte de ansatte kvinnene som ønsket gentest om hva resultatet var og hvordan det kunne tolkes.

Les også: Full strid om mulig kreftgen: – Ny studie kan skade friske kvinner

Får ingen konsekvenser

Fylkesmannens konklusjon vil ikke få noen videre konsekvenser for sykehuset, selv om tilsynet fastslår at OUS har handlet uforsvarlig på flere punkter.

Universitetssykehuset får kritikk for å ha gentestet for et gen som var usikkert, uten å informere godt nok om det. Medisinsk uforsvarlig, fastslår fylkesmannen

Midt under tilsynssaken publiserte to forskere en studie der de hevder at genvarianten kan gi økt risiko for kreft i bryster og eggstokker og bryster.

Nylig ble artikkelen trukket tilbake av tidsskriftet på grunn av tastefeil i materialet.

Les også: Genforskere ved OUS trekker brystkreftstudie etter kritikk

– Dette er et forsvarsskrift for forskerens egne handlinger, uttalte overlege Gunnar Houge ved Haukeland sykehus til forskning.no i januar.

Ingen krav til forhåndsgodkjenning av studier

Men hvordan kan forskere som er ansatt ved OUS publisere en studie om en genvariant som sykehuset samtidig er under tilsyn for mulig feiltolking av?

Dag Undlien er avdelingsleder ved avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus. Foto: OUS
Dag Undlien er avdelingsleder ved avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus. Foto: OUS

Avdelingsleder Dag Undlien ved avdeling for medisinsk genetikk, har tidligere ikke villet uttale seg om saken til forskning.no mens tilsynet pågikk.

Nå har vi fått svar.

– Kan forskere hos dere fritt publisere det de mener er forskningsfunn, uten at avdelingsleder ved avdelingen der han jobber, er informert?

Ved OUS støttes fri forskning, og det er ikke noe krav om at presentasjon av forskningsresultater skal forhåndsgodkjennes av linjeleder, skriver Undlien i en epost til forskning.no.

Forskningen ved sykehuset er organisert i forskningsgrupper med gruppeledere med omfattende forskningserfaring som har et selvstendig ansvar for de resultatene som publiseres og for å kvalitetssikre forskningen som skjer i gruppene, forklarer han.

Forskere kan, som alle, gjøre feil

Undlien har ikke svart på vårt spørsmål om han som avdelingsleder burde blitt informert om at denne studien ble sendt inn samtidig som tilsynssaken hvor nettopp denne genvarianten var temaet, pågikk.

Vedkommende forskere hevdet overfor forskning.no at de ikke var kjent med at det foregikk tilsyn fra fylkesmannen knyttet til genetisk veiledning om denne genvarianten.

Undlien har ikke besvart vårt spørsmål om dette stemmer.

Les også: – P-piller øker risikoen for brystkreft med 20 prosent

Ingen konsekvenser for forskerne

– Vil kritikken fra fylkesmannen få noen konsekvenser for vedkommende forskere, eller kan vi vente oss lignende tilfeller av forskning som viser seg å inneholde tastefeil?

På bakgrunn av det vi nå vet tror vi ikke lenger at varianten gir vesentlig forhøyet kreftrisiko, sto det i brevet Karin fikk fra Oslo universitetssykehus. Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no
På bakgrunn av det vi nå vet tror vi ikke lenger at varianten gir vesentlig forhøyet kreftrisiko, sto det i brevet Karin fikk fra Oslo universitetssykehus. Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no

I denne konkrete saken er begge de to forfatterne erfarne forskningsgruppeledere for hver sin forskningsgruppe.

Forskere kan som alle andre gjøre feil; som i neste omgang kan føre til feil i forskningspublikasjoner, skriver han som svar på dette.

Det er uhørt at dette ikke får konsekvenser for disse som sto bak testingen og rådgivningen. Disse mennene har påført pasienter som meg uopprettelig skade, og de burde bli nektet å forske videre, sier Karin fra Drammen.

Undlien hevder at alle som forholder seg til forskning er klar over dette og derfor har en sunn skepsis mot forskningsresultater som ikke er bekreftet av andre uavhengige studier.

Ifølge Undlien har de aktuelle forskerne gjort det man skal gjøre når man oppdager feil i forskningen, og varslet tidsskriftet som publiserte den aktuelle artikkelen.

Vi kan således ikke se at det som har skjedd her gir grunnlag for noen reaksjon fra virksomheten overfor disse forskerne, skriver avdelingslederen.

Vil følge opp internt, ikke via mediene

De aktuelle forskerne har gjort det man skal gjøre når man oppdager feil i forskningen, og varslet tidsskriftet som publiserte den aktuelle artikkelen, mener han.

Vi kan således ikke se at det som har skjedd her gir grunnlag for noen reaksjon fra virksomheten overfor disse forskerne, skriver Undlien.

Denne tilsynssaken tar opp alvorlige forhold, og vi prøver å lære av slike erfaringer. Vi kan blant annet bli bedre til å informere hverandre, men vi ber om forståelse for at vi som avdeling må ta denne oppfølgingen internt og ikke via mediene, tilføyer han.

Vil ikke kommentere berørte pasienter

Karin fra Drammen ble operert fem måneder etter at sykehuset oppdaget feilen i gentestingen.

Les saken her: Karin fjernet brystene – ble varslet for sent om at det var unødvendig

Hun har fått erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning, men savner en unnskyldning fra Oslo universitetssykehus.

På spørsmål om sykehuset har planer om å sende henne en unnskyldning, svarer Undlien:

Vi ønsker ikke å kommentere spørsmål knyttet til enkeltpasienter som har vært berørt av denne saken.

Artikkelen ble først publisert på forskning.no.

Personvernpolicy