Meny

Skjeletter fra middelalderen gjemmer på bakterier fra makaber sykdom

Skjelett fra et spedalskhetssykehus i Odense i Danmark har blitt undersøkt i en ny studie. Selv om de ble begravet for mer enn 700 år siden, kan forskerne fortsatt finne spor etter spedalskhetsbakterier på de gamle knoklene (Foto: Dorthe Pedersen)
Skjelett fra et spedalskhetssykehus i Odense i Danmark har blitt undersøkt i en ny studie. Selv om de ble begravet for mer enn 700 år siden, kan forskerne fortsatt finne spor etter spedalskhetsbakterier på de gamle knoklene (Foto: Dorthe Pedersen)

Knokler fra middelalderen er så godt bevart at forskere kan finne DNA fra både mennesker og bakterier. Det gir ny kunnskap om en av middelalderens verste plager: spedalskhet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I middelalderens Odense i Danmark ble hundrevis av mennesker lagt i graven med den fryktede sykdommen spedalskhet.

Den gangen visste man ikke at ofrenes ulykkelige skjebne skyldtes en infeksjon med spedalskhetsbakterier (Mycobacterium leprae).

Men flere århundrer senere har forskere undersøkt skjelettene, og de har kunnet spore opp de skyldige bakteriene.

Skjelettene fra Odense er nemlig så godt bevart at forskerne kan kartlegge DNA fra de gamle bakteriene etter mer enn 700 år.

– Skjelettene fra Odense er virkelig utrolige. Vi finner DNA fra både mennesker og bakterier, sier den tyske professoren Ben Krause-Kyora, som leder den nye studien.

Les også: Spedalskhet kan ha spredd seg til hele verden fra Europa

Forteller om sykdommer i dag

Forskerne påpeker at den nye studien ikke bare gir oss kunnskap om de voldsomme utbruddene av spedalskhet som herjet Danmark og store deler av Europa i middelalderen.

Det kan også si noe om hvorfor sykdommer som gikt og diabetes har blitt så utbredt i dagens Europa.

– Studien er spennende fordi det åpner for perspektiver utover over en epidemi i middelalderen, sier professor Ib Christian Bygbjerg, som har forsket på spedalskhet, men som ikke har deltatt i den nye studien.

Forskerne har hentet ut DNA fra knokler fra 69 pasienter med spedalskhet. Det blir sammenlignet med DNA fra 152 tilfeldig utvalgte skjeletter (kontroller) fra samme periode. Det er ifølge Ben Krause-Kyora første gang man utfører denne typen studie (case-kontroll-studie) på gammelt DNA (aDNA). (Foto: Dorthe Pedersen)
Forskerne har hentet ut DNA fra knokler fra 69 pasienter med spedalskhet. Det blir sammenlignet med DNA fra 152 tilfeldig utvalgte skjeletter (kontroller) fra samme periode. Det er ifølge Ben Krause-Kyora første gang man utfører denne typen studie (case-kontroll-studie) på gammelt DNA (aDNA). (Foto: Dorthe Pedersen)

Bakteriene smitter ikke

Spedalskhet er kjent som en uhyggelig sykdom som i verste fall kan gi forkrøplede hender og føtter, illeluktende sår, en kollapset nese og blindhet.

Når sykdommen har fått utvikle seg lenge, kan den også sette spor i pasientens knokler. Derfor kan forskere stille diagnosen spedalskhet kun ved å se på et skjelett.

Ved å ta prøver av knoklene kan forskerne samtidig finne spor etter bakteriene bak spedalskhet.

– Bakteriene er ikke lenger levende. De døde for mange hundre år siden, så skjelettet er ikke smittefarlige. Men på knoklene kan vi finne nok DNA til å rekonstruere hele arvemassen til bakterien, forteller Jesper Lier Boldsen, professor ved Syddansk Universitet (SDU), og medforfatter på den nye studien.

Flere epidemier på en gang

Forskningen avslører at folk i middelalderens Odense ikke bare var rammet av en enkelt type spedalskhetsbakterie.

Studien viser – til forskernes overraskelse – at folk i området var smittet med minst tre ulike typer av spedalskhetsbakterier, forklarer Boldsen.

– Vi trodde alle i området ville være rammet av den samme stammen av bakterier. Men slik er det ikke. Det betyr at det var flere spedalskhetsepidemier som herjet samtidig, forteller Boldsen, som er avdelingsleder ved Retsmedicinsk Institut ved SDU og står i spissen for universitets unike skjelettsamling.

Unike skjeletter

Den nye studien, publisert i Nature Communications, bygger blant annet på undersøkelser av skjeletter som ble begravet ved Sankt Jørgensgården i Odense omkring 1200-tallet.

En Sankt Jørgensgård er et sykehus der middelalderens spedalske ble tvunget til å leve i delvis isolasjon fra resten av samfunnet.

Sankt Jørgens-gården i Odense ble gravd ut i 1980–81.

De unike skjelettene fra stedets kirkegård blir i dag oppbevart i skjelettsamlingen ved Odense Universitet.

10 genomer kartlagt

På skjelettene fra Sankt Jørgensgården i Odense finner forskerne DNA fra spedalskhetsbakterier (Mycobacterium leprae).

Forskerne har kartlagt og rekonstruert den samlede mengden DNA (genom) på 10 bakterier. De kan deles inn i tre forskjellige typer.

Forskerne sammenligner de middelalderske spedalskhetsbakteriene med spedalskhetsbakterier fra dagens pasienter.

Studien bygger videre på en kartlegging av spedalskhetsbakterier fra 2013 – les mer i denne artikkelen.

Spedalskhet i Odense

Spedalskhet forsvant fra Odense omkring år 1400, antagelig allerede midt på 1300-tallet, viser tidligere dansk forskning.

Det er om lag 200 år tidligere enn i resten av landet, der sykdommen forsvant i løpet av 1500-tallet.

Kilde: Jesper Lier Boldsen

Om den nye studien

Den nye studien kartlegger DNA fra 69 mennesker med spedalskhet, som ble begravet ved Sankt Jørgensgården i Odense (spedalskhetssykehus) i middelalderen.

Resultatet blir sammenlignet med analyser av DNA fra 152 tilfeldig utvalgte skjeletter som ble begravet i samme periode på kirkegårder i Ribe, Revshale, Tirup og den tyske byen Slesvig.

Forskerne finner en større hyppighet av genvarianten DRB1 «15:01 blant de spedalske skjelettene (28 prosent) enn blant de ikke-spedalske skjelettene (17–20 prosent).

Det er også koblet til spedalskhet hos spedalskhetspasienter i utviklingsland i dag.

Mer om studien

DNA-analysen av middelalderskjelettene blir i den nye studien sammenlignet med DNA fra 129 336 nålevende mennesker fra Nord-Tyskland.

På bakgrunn av dette konkluderer forskerne med at genvarianten DRB1 «15:01 er mindre utbredt i dagens Nord-Europa enn det var i middelalderen.

Var korstog skyld i smittespredning?

Ifølge forskerne er det usannsynlig at de tre ulike typene av spedalskhetsbakterier har utviklet seg i Danmark i middelalderen.

En mulig forklaring kan være at flere typer bakterier ble brakt til Danmark fra utlandet – altså at de folk i Odense har blitt smittet av mennesker som bar på ulike stammer av bakterien.

– En hypotese kan være at korstogsridderne har blitt smittet med ulike stammer av spedalskhetsbakterier i Midtøsten og har fraktet med dem hjem til Danmark. Men det er bare en hypotese, sier biokjemiker og DNA-forsker Ben Krause-Kyora, som er professor ved Universitetet i Kiel.

Tidligere genforskning tyder nettopp på at spedalskhet opprinnelig stammer fra Midtøsten eller Afrika. Man vet at sykdommen har eksistert i årtusener, og spedalskhet blir blant annet nevnt flere steder i Bibelen og i gamle egyptiske tekster.

Bakterier ble ikke «mindre slemme»

Ifølge forskerne er det usikkert akkurat når og hvordan sykdommen først kom til Europa, men herjingen var på sitt verste i Europa på 1200-1400-tallet – også i Danmark, der Boldsens forskning tyder på at opp mot halvparten av befolkningen i visse områder hadde tegn på spedalskhet da de døde.

Men i løpet av 1500-tallet forsvant sykdommen nesten helt fra store deler av Europa.

Det store spørsmålet er, ifølge Ib Christian Bygbjerg, hvorfor spedalskheten forsvant.

– Det kunne være fordi bakterien endret seg og ble mindre ondartet. Men studien viser at det ikke er tilfellet, sier Bygbjerg, som er professor ved avdelingen for Global Helse ved Københavns Universitet.

Spedalskhetsbakterier muterer langsomt

Forskerne sammenligner i den nye studien DNA fra nye og gamle spedalskhetsbakterier.

– Vi kan se at de ikke har endret seg særlig mye. Det er fortsatt de samme bakteriene som rammer folk i dag, sier Ben Krause-Kyora.

Bakterietypen ser altså ut til å mutere ganske langsomt.

Forskerne har også undersøkt DNA fra mennesker: De har kartlagt DNA fra mennesker med og uten spedalskhet, og de har sammenlignet personer fra både middelalderen og i dag.

Saken fortsetter under

Professor Jesper Lier Boldsen (t.v.) er ekspert på å identifisere spedalskhet på gamle knokler. Her er han på skjelettsamlingen ved Odense Universitet sammen med to av de internasjonale samarbeidspartnerne i den nye studien, Almut Nebel og Ben Krause-Kyora fra Universitetet i Kiel. (Arkivfoto: Dorthe Pedersen)
Professor Jesper Lier Boldsen (t.v.) er ekspert på å identifisere spedalskhet på gamle knokler. Her er han på skjelettsamlingen ved Odense Universitet sammen med to av de internasjonale samarbeidspartnerne i den nye studien, Almut Nebel og Ben Krause-Kyora fra Universitetet i Kiel. (Arkivfoto: Dorthe Pedersen)

Finner gen for spedalskhet

Personer med et spesiell type gen har høyere risiko for å utvikle den mest alvorligste formen for spedalskhet.

Og mange av de som lå på spedalskhetskirkegården i Odense, hadde denne varianten.

– Det er første gang man har identifisert en genvariant som gjorde middelalderens europeere mer mottakelige overfor spedalskhet, sier Ben Krause-Kyora.

Spedalskhet har endret oss

Studien konkluderer med at selv om genvarianten fortsatt finnes i dag, har den blitt mindre utbredt enn i middelalderen.

Forskerne tolker det som et tegn på at arvemassen kan ha endret seg gjennom tiden på grunn av trusselen fra spedalskhet.

Varianten har blitt mindre utbredt – uten den er vi mindre mottakelige overfor alvorlig spedalskhet, forklarer Krause-Kyora.

– Det ser ut til at genomet vårt har endret seg på grunn av spedalskhet. Trolig hadde om lag 20 prosent varianten i middelalderen, mot omkring 13 prosent i dag, sier han.

Løser ikke den største gåten

Ib Christian Bygbjerg påpeker imidlertid at selv om det aktuelle genet er mindre utbredt i dagens Europa, er det ikke nok til å forklare hvorfor spedalskhet forsvant.

– Studien forklarer ikke den største gåten: Hvorfor forsvant spedalskhet fra Europa? Vi kan se at verken bakteriene eller menneskene har endret seg så mye, sier Bygbjerg.

– Vi har heller aldri forstått hvorfor det tok så lang tid før spedalskhet forsvant fra Norge. Det siste spedalskhetssykehuset i Bergen ble først stengt i 1942. I Danmark forsvant spedalskhet på 1500-tallet.

Les også om sykehuset i Bergen og spedalskhet i Norge

Nye trusler etter spedalskhet

Likevel er den nye studien veldig spennende, påpeker Bygbjerg. Han mener den kan føre til innsikter i dagens store folkesykdommer.

– Spedalskhet er forsvunnet fra Europa, men vi har fått en lang rekke andre plager som gikt og diabetes, sier Bygbjerg. – Kanskje det er en sammenheng med at spedalskhet forsvant og at de andre spredte seg.

Bare spekulasjoner

Ifølge den nye studien kan genvarianten som øker risikoen for alvorlig spedalskhet, også ha innflytelse på såkalte autoimmune sykdommer – det vil si sykdommer der immunforsvaret ved en feil begynner å angripe kroppens egne celler i stedet for fremmedlegemer og sykdommer.

– Genvarianter som gjør oss mottakelige overfor spedalskhet, spiller også en viktig rolle i autoimmune sykdommer. Så disse gamle genvariantene gjør oss kanskje mer mottakelige overfor autoimmune sykdommer i dag, sier Ben Krause-Kyora.

Forskerne understreker at dette er spekulasjoner, men at de bør undersøkes nærmere.

Referanse:

B. Krause-Kyora mfl: « Ancient DNA study reveals HLA susceptibility locus for leprosy in medieval Europeans», Nature Communications (2018), doi: 10.1038/s41467-018-03857-x

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
09:20 Jihad Jack ville hjem – ble fratatt statsborgerskapet09:14 Ap stuper i Trøndelag – Sp haler innpå09:13 Ytterligere to menn pågrepet etter København-bombe08:42 Trump vil ikke kutte skatten likevel08:38 USAs budsjettunderskudd passerer 1.000 milliarder dollar08:24 Støre er valgkampens flykonge08:14 Mann i 20-årene siktet for drap07:44 Equinor får flere hundre millioner i havvind-støtte fra statlige Enova, ifølge Teknisk Ukeblad07:36 Vanvittig Kamara-mål da Rooney fikk rødt kort og D.C. United tapte07:36 KrF ber regjeringen snu og ta imot migranter fra Ocean Viking07:30 Amerikanske soldater drept i Afghanistan06:30 Hovland hylles før neste PGA-matchball06:25 Eminem saksøker Spotify06:17 Advokat sier norsk UD forhindret hjemtransport av sykt barn fra Syria06:01 Iransk ministerbesøk vekker harme06:00 Mange fylker taper listetopper i de nye regionene05:55 Trump mener folk som stemmer på demokratene, er illojale mot jøder05:50 Dette skjer i dag05:35 Høyre vil utrede samferdselsbehovet for Nord-Norge05:35 Dette skjedde i natt05:30 Stresset øker på norsk redningsskip i Middelhavet04:47 Nordmenn kan være mette på matkasser04:37 Evakuerte fra skogbrann på Gran Canaria kan vende hjem03:58 AUF delte ut gratis burgere etter debatt om klima og kjøtt03:56 Frp ber egen statsråd kalle inn til jernbanemøte03:43 Jay Inslee trekker seg som presidentkandidat03:20 Færre turister på Cuba etter sanksjoner fra USA03:01 WHO: Mikroplast i vann har lav helserisiko02:46 Guerin blir Zuccarellos sjef02:42 Politiet fikk beskjed om å «ta grep» etter PSTs terrorvarsel02:22 USAs utenriksminister på telefon med Danmark om Grønland01:41 Trump om handelskrigen: – Jeg er den utvalgte01:10 Color Line-ferje reddet mann i gummijolle som drev til havs00:46 Femte strake remis for Carlsen: – Lett å se at jeg sliter00:42 Kan gå mot protestvalg i Kristiansand00:36 Volkswagen krever logoen tildekket under AfD-møte00:24 Johansen og Fulham i tetstriden23:54 Horneland: – Dette er ikke over23:39 Mette Frederiksen ønsker ikke ordkrig med Trump23:16 Nye bompengeforhandlinger – Frp deltok ikke23:15 Elabdellaoui på full fart mot mesterligaen23:01 Brutalt utgangspunkt for Rosenborg – tapte 0-2 i Zagreb22:59 Casper Ruud utslått i åttedelsfinale i USA22:52 54-åring dømt for å ha delt bilder av datteren på pornografiske nettsider22:17 Alt du trenger på vite om bompenge-bråket22:13 Islands statsminister avlyser møte med Mike Pence22:04 Venezuela åpner ambassade i Nord-Korea21:56 Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i hele landet21:50 Første gang et norsk landslag i basketball har tatt seg til EM-kvartfinale21:04 Jente døde etter å blitt angrepet av tre store pitbullterriere i USA20:37 Lekket rapport: – Nord-Korea har mini-atomvåpen20:16 Fant 50 år gammel flaskepost – sporet opp avsenderen20:04 Omsorgsarbeidere vant ikke fram i søksmål mot Aleris19:44 Nye bompengeforhandlinger – Frp deltar ikke19:22 Johnson: Brexitavtalens betingelser er ikke akseptable19:03 Manshaus observert i over tre timer18:57 Vant pensjonisthjerter med dikt på skarp valgkampdebatt i Oslo18:35 Trump kritiserer Danmarks statsminister18:30 Pararoer døde under trening i VM-anlegget18:18 Åpen strid i regjeringen om bomkutt-avtale17:38 Frp-kjeft: Stortinget vedtok våpen-forbud – ingen har trådt i kraft17:08 Elendige tall for Frp i ny måling16:18 Mann tok seg inn i bolighus – dømt for overgrep mot seksåring15:59 Frp nekter å forhandle videre om bompenger15:51 Ropstad avbryter valgkampturné15:45 Venstre sier nei til bom-skisse15:38 En av fem nordmenn kan ha dette syndromet15:27 Mann (79) bitt av krokodille på fest i Stockholm15:16 Frederiksen: Vår invitasjon til Trump står fast15:04 Kronprinsen besøker Al-Noor-moskeen14:45 Mann tiltalt for overgrep mot 46 mindreårige jenter14:02 Én av fire i Tyskland har migrantbakgrunn13:57 Norgeshistoriens første skip på Nordpolen13:55 Rekordmange branner i Brasils regnskog13:44 Isabelle Pedersen gir opp VM13:39 Stor razzia mot menneskehandel i Berlin12:34 Flertall vil ha folkeavstemning om brexitavtale12:33 Mann tiltalt for drap på samboer i Bergen12:27 Valgforsker: – Høyt spill av Frp og Venstre12:22 Sp vraket av LO-gigant: – Jeg er veldig skuffet12:03 Solbakken om nytt skademareritt: – Nærmest tragikomisk11:34 Kraftig økning i vikarjobbmarkedet11:32 Open Arms fikk legge til kai på Lampedusa11:31 Ullevaal-gresset tålte Rammstein-konserten10:52 Venstre i krisemøte om bompenger10:50 Telenor fullfører kjøp av finske DNA10:49 Atom-historien russerne ikke vil du skal høre10:41 Trumps Danmark-avlysning vekker sterke reaksjoner: – Helt absurd10:21 Iransk gjest vil slå kile mellom Norge og USA10:07 Ny rekord i oljefondet tross uro i økonomien09:38 Venstres ungdomstopper med tydelig bompengebeskjed09:36 Ronaldo om voldtektsanklagene: – Det har gjort vondt09:25 USA beredt til å gjenoppta atomsamtalene med Nord-Korea09:24 Rapport: Forurenset vann kan redusere den økonomiske veksten med en tredel09:03 FN frykter at Jemen rakner07:58 MC-fører kritisk skadd etter kollisjon med elg07:30 Birgit Skarstein vil bli enda raskere07:28 Henger ut 120 nordmenn som terrorist-venner: – Får vondt i magen av dette07:24 To drept i indiskkontrollert Kashmir07:12 Journalistikkstudiet i Bodø planlagt startet opp igjen
Siste nytt
09:20VerdenJihad Jack ville hjem – ble fratatt statsborgerskapet09:14PolitikkAp stuper i Trøndelag – Sp haler innpå09:13VerdenYtterligere to menn pågrepet etter København-bombe08:42PengerTrump vil ikke kutte skatten likevel08:38PengerUSAs budsjettunderskudd passerer 1.000 milliarder dollar08:24PolitikkStøre er valgkampens flykonge08:14NorgeMann i 20-årene siktet for drap07:44NorgeEquinor får flere hundre millioner i havvind-støtte fra statlige Enova, ifølge Teknisk Ukeblad07:36SportVanvittig Kamara-mål da Rooney fikk rødt kort og D.C. United tapte07:36NorgeKrF ber regjeringen snu og ta imot migranter fra Ocean Viking07:30VerdenAmerikanske soldater drept i Afghanistan06:30SportHovland hylles før neste PGA-matchball06:25KulturEminem saksøker Spotify06:17VerdenAdvokat sier norsk UD forhindret hjemtransport av sykt barn fra Syria06:01NorgeIransk ministerbesøk vekker harme06:00PolitikkMange fylker taper listetopper i de nye regionene05:55VerdenTrump mener folk som stemmer på demokratene, er illojale mot jøder05:50NorgeDette skjer i dag05:35PolitikkHøyre vil utrede samferdselsbehovet for Nord-Norge05:35NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenStresset øker på norsk redningsskip i Middelhavet04:47Helse og livsstilNordmenn kan være mette på matkasser04:37VerdenEvakuerte fra skogbrann på Gran Canaria kan vende hjem03:58Helse og livsstilAUF delte ut gratis burgere etter debatt om klima og kjøtt03:56ReiseFrp ber egen statsråd kalle inn til jernbanemøte03:43VerdenJay Inslee trekker seg som presidentkandidat03:20VerdenFærre turister på Cuba etter sanksjoner fra USA03:01VerdenWHO: Mikroplast i vann har lav helserisiko02:46SportGuerin blir Zuccarellos sjef02:42NorgePolitiet fikk beskjed om å «ta grep» etter PSTs terrorvarsel02:22VerdenUSAs utenriksminister på telefon med Danmark om Grønland01:41PengerTrump om handelskrigen: – Jeg er den utvalgte01:10NorgeColor Line-ferje reddet mann i gummijolle som drev til havs00:46SportFemte strake remis for Carlsen: – Lett å se at jeg sliter00:42PolitikkKan gå mot protestvalg i Kristiansand00:36VerdenVolkswagen krever logoen tildekket under AfD-møte00:24SportJohansen og Fulham i tetstriden23:54SportHorneland: – Dette er ikke over23:39VerdenMette Frederiksen ønsker ikke ordkrig med Trump23:16NorgeNye bompengeforhandlinger – Frp deltok ikke23:15SportElabdellaoui på full fart mot mesterligaen23:01SportBrutalt utgangspunkt for Rosenborg – tapte 0-2 i Zagreb22:59SportCasper Ruud utslått i åttedelsfinale i USA22:52Norge54-åring dømt for å ha delt bilder av datteren på pornografiske nettsider22:17MotorAlt du trenger på vite om bompenge-bråket22:13VerdenIslands statsminister avlyser møte med Mike Pence22:04VerdenVenezuela åpner ambassade i Nord-Korea21:56PolitikkRegjeringen vil innføre fritt skolevalg i hele landet21:50SportFørste gang et norsk landslag i basketball har tatt seg til EM-kvartfinale21:04VerdenJente døde etter å blitt angrepet av tre store pitbullterriere i USA20:37VerdenLekket rapport: – Nord-Korea har mini-atomvåpen20:16Helse og livsstilFant 50 år gammel flaskepost – sporet opp avsenderen20:04NæringslivOmsorgsarbeidere vant ikke fram i søksmål mot Aleris19:44PolitikkNye bompengeforhandlinger – Frp deltar ikke19:22PolitikkJohnson: Brexitavtalens betingelser er ikke akseptable19:03NorgeManshaus observert i over tre timer18:57PolitikkVant pensjonisthjerter med dikt på skarp valgkampdebatt i Oslo18:35VerdenTrump kritiserer Danmarks statsminister18:30VerdenPararoer døde under trening i VM-anlegget18:18NorgeÅpen strid i regjeringen om bomkutt-avtale17:38PolitikkFrp-kjeft: Stortinget vedtok våpen-forbud – ingen har trådt i kraft17:08PolitikkElendige tall for Frp i ny måling16:18NorgeMann tok seg inn i bolighus – dømt for overgrep mot seksåring15:59PolitikkFrp nekter å forhandle videre om bompenger15:51PolitikkRopstad avbryter valgkampturné15:45PolitikkVenstre sier nei til bom-skisse15:38Helse og livsstilEn av fem nordmenn kan ha dette syndromet15:27VerdenMann (79) bitt av krokodille på fest i Stockholm15:16VerdenFrederiksen: Vår invitasjon til Trump står fast15:04NorgeKronprinsen besøker Al-Noor-moskeen14:45NorgeMann tiltalt for overgrep mot 46 mindreårige jenter14:02VerdenÉn av fire i Tyskland har migrantbakgrunn13:57NorgeNorgeshistoriens første skip på Nordpolen13:55VerdenRekordmange branner i Brasils regnskog13:44SportIsabelle Pedersen gir opp VM13:39VerdenStor razzia mot menneskehandel i Berlin12:34PolitikkFlertall vil ha folkeavstemning om brexitavtale12:33NorgeMann tiltalt for drap på samboer i Bergen12:27PolitikkValgforsker: – Høyt spill av Frp og Venstre12:22PolitikkSp vraket av LO-gigant: – Jeg er veldig skuffet12:03SportSolbakken om nytt skademareritt: – Nærmest tragikomisk11:34PengerKraftig økning i vikarjobbmarkedet11:32VerdenOpen Arms fikk legge til kai på Lampedusa11:31SportUllevaal-gresset tålte Rammstein-konserten10:52PolitikkVenstre i krisemøte om bompenger10:50PengerTelenor fullfører kjøp av finske DNA10:49VerdenAtom-historien russerne ikke vil du skal høre10:41PolitikkTrumps Danmark-avlysning vekker sterke reaksjoner: – Helt absurd10:21NorgeIransk gjest vil slå kile mellom Norge og USA10:07PengerNy rekord i oljefondet tross uro i økonomien09:38PolitikkVenstres ungdomstopper med tydelig bompengebeskjed09:36SportRonaldo om voldtektsanklagene: – Det har gjort vondt09:25VerdenUSA beredt til å gjenoppta atomsamtalene med Nord-Korea09:24PengerRapport: Forurenset vann kan redusere den økonomiske veksten med en tredel09:03VerdenFN frykter at Jemen rakner07:58NorgeMC-fører kritisk skadd etter kollisjon med elg07:30SportBirgit Skarstein vil bli enda raskere07:28PolitikkHenger ut 120 nordmenn som terrorist-venner: – Får vondt i magen av dette07:24VerdenTo drept i indiskkontrollert Kashmir07:12NorgeJournalistikkstudiet i Bodø planlagt startet opp igjen
Populært