Meny

Fortsatt flere menn enn kvinner i Norge

Oslo har fortsatt et lite overskudd av kvinner i befolkningen. Det samme har Vestfold. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
I dag er det over 41.000 flere menn enn kvinner i Norge. Forklaringen på mannsdominansen er innvandring og høyere levealder for menn.

Andelen kvinner i befolkningen Norge har ikke vært så lav som i år siden Statistisk sentralbyrå (SSB) begynte å telle befolkningen i 1769.

– Tidligere har kvinnene alltid vært i flertall, men siden 2010 har Norge hatt et mannsoverskudd. I befolkningsframskrivningene som går fram til 2100, er det forventet at menn fortsatt kommer til å være i flertall i 80 år til, sier seniorrådgiver i seksjon for befolkningsstatistikk, Anders Falnes-Dalheim i SSB.

Mannsdominansen skyldes hovedsakelig at det siden 2006 har innvandret langt flere menn enn kvinner. De siste tolv årene er det kommet 42.000 flere menn enn kvinner til Norge.

– I tillegg vil det alltid være slik at det fødes flere gutter enn jenter. I snitt fødes det i dag 106 gutter per 100 jenter, sier Falnes-Dalheim.

Mannsoverskuddet skyldes også at menns levealder øker mer enn kvinners. For 30 år siden var forskjellen på 6,8 år, mens den i fjor var falt til 3,4 år. Men kvinner lever fremdeles lenger enn menn, og fra 67 år er kvinnene i flertall.

Oslo og Vestfold er de eneste fylkene i Norge med kvinneoverskudd. Størst relativt mannsoverskudd har Finnmark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms.

Blant landets 422 kommuner hadde 368 mannsoverskudd, og 52 kommuner kvinneoverskudd. Mannsoverskuddet øker i takt med hvor lite sentral kommunen er.

Helse og livsstil
Populært