Paracet og smertestillende i graviditeten

Disse smertestillende kan du ta i graviditeten

PARACET OG SMERTESTILLENDE I GRAVIDITETEN: Paracetamol er førstevalget når gravide har behov for rask behandling av feber og smerte, ifølge ekspertene. Foto: Gettyimages.com.
PARACET OG SMERTESTILLENDE I GRAVIDITETEN: Paracetamol er førstevalget når gravide har behov for rask behandling av feber og smerte, ifølge ekspertene. Foto: Gettyimages.com.

Paracetamol er myndighetenes anbefalte førstevalg i behandling av smerter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Som gravid behøver man ikke å forhøre seg med lege før man bruker paracetamol, med mindre man til stadighet har smerter som medfører bruk av smertestillende. Da bør man snakke med en lege for å få råd og finne en diagnose, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

Han forklarer at paracetamol er det eneste smertestillende som kan brukes av alle pasientgrupper - herunder også både barn, eldre og gravide.

Paracet i graviditeten

Det er blitt utført en rekke studier som viser en sammenheng mellom bruk av paracetamol i svangerskapet og utviklingsvansker hos barnet. Professor ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo, Hedvig Nordeng, og hennes medarbeidere på Folkehelsa, står bak flere av dem.

Med bruk av data fra den store norske Mor og barn-undersøkelsen fant de ut at kvinner som har brukt paracetamol i mer enn 28 dager i svangerskapet hadde 70 prosent økt risiko for å få barn med utagerende atferdsvansker ved tre års-alderen. I den siste studien fra 2017 fant de også en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol og ADHD-diagnose hos barna.

- Vår forskning har satt fokus på at langvarig bruk av paracetamol, altså over 3-4 uker, bør unngås, hvis mulig. Det er imidlertid ingenting som tyder på at sporadisk bruk av paracetamol til bruk i egenomsorg er uheldig, og paracetamol er fortsatt førstevalget når gravide har behov for rask behandling av feber og smerte, sier Nordeng.

Madsen er enig og forklarer at denne typen studier blir nøye vurdert av legemiddelmyndighetene når de dukker opp, men at paracetamol fortsatt er myndighetenes anbefalte førstevalg i behandling av smerter under graviditeten.

- De europeiske myndighetene vi er en del av har kommet fram til at det ikke er grunnlag for noen endring i anbefalingene. Paracetamol er på mange måter det eneste alternativet som finnes for gravide, men det skal selvsagt ikke brukes mer enn nødvendig, sier Madsen.

Han legger til at bruk av smertestillende mer enn 15 ganger i måneden er et tegn på at man bør søke råd hos lege.

Smertestillende i fremtiden

Nordeng forklarer at de nå har startet opp en studie hvor de tilbyr gravide en samtale med farmasøyt om trygg medisinbruk og egenomsorg.

- Bakgrunnen for denne studien er at over 50 prosent av alle gravide bruker paracetamol i svangerskapet, mens nesten halvparten av alle gravide oppgir at de har spørsmål om legemiddelbruk. Det er viktig at de får god informasjon fra helsepersonell om reseptfrie legemidler, slik som paracetamol, sier hun.

Hun mener at fremtiden vil bringe med seg langt bedre muligheter til å skreddersy trygg legemiddelbruk til hver enkelt kvinne, fordi man da vil ha større kunnskap om individuelle risikofaktorer for bivirkninger hos både mor og barn.

- Noen individer tåler mindre doser legemiddel enn andre, mens noen tåler høye doser helt uten bivirkninger. Kanskje gjelder dette paracetamol også. Med mer kunnskap om individuelle forskjeller vil vi kunne skreddersy behandling og de rådene vi gir i langt større grad enn i dag, sier Nordeng.

Hun forteller at alle studiene som har undersøkt sammenhengen mellom mors bruk av paracetamol har funnet en liten økt risiko for atferdsvansker hos barn, men at denne er såpass liten at det like gjerne kan være andre årsaker til utfallet hos barna enn mors bruk av paracetamol.

- Alt i alt støtter dette opp om at paracetamol er førstevalget når gravide har behov for feberdempende legemidler eller smertelindring, sier Nordeng.

Smertestillende for gravide

Madsen har utarbeidet en oversikt over smertestillende gravide kan og ikke kan ta i graviditeten, og den ser slik ut:

Paracetamol (Panodil, Paracet, Paracetamol, Pinex): Kan brukes i hele svangerskapet og er førstevalg ved smerter hos gravide.

Ibuprofen (Brufen Retard, Ibumax, Ibumetin, Ibus, Nurofen): Bør unngås i svangerskapet og må ikke brukes i siste tredjedel av svangerskapet. Kan gi økt risiko for hjertesykdom hos barnet og hjerteproblemer hos barnet i forbindelse med fødselen.

Diklofenac (Cataflam, Diclofenac, Dicuno, Modifenac, Voltaren, Voltarol): Bør unngås i svangerskapet og må ikke brukes i siste tredjedel av svangerskapet. Kan gi økt risiko for hjertesykdom hos barnet og hjerteproblemer hos barnet i forbindelse med fødselen.

Naproksen (Napren-E, Naproxen, Naproxen-E, Proxan): Bør unngås i svangerskapet og må ikke brukes i siste tredjedel av svangerskapet. Kan gi økt risiko for hjertesykdom hos barnet og hjerteproblemer hos barnet i forbindelse med fødselen.

Celekoksib (Celebra, Celebrex): Skal ikke brukes i svangerskapet og behandling må avsluttes med en gang en kvinne blir gravid. Gir økt risiko for misdannelser og hjerteproblemer hos barnet ved fødselen.

Paracetamol og kodein (Altermol, Paralgin forte, Paralgin major, Paramax Comp, Pinex Forte, Pinex Major): Inneholder paracetamol og et stoff med morfinlignende virkning. Kan brukes i svangerskapet, men ved langvarig behandling av moren kan barnet få abstinenser etter fødselen. Ved bruk ved fødselen kan barnet få pusteproblemer.

Tramadol (Nobligan, Nobligan Retard, Tramadol, Tramagetic OD, Tramagetic Retard): Stoff med morfinlignende virkning. Ved langvarig behandling av moren kan barnet få abstinenser etter fødselen. Ved bruk ved fødselen kan barnet få pusteproblemer.

Kilde: Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

Les også: Sliter du med hodepine og migrene i svangerskapet?

Ibux og voltaren i svangerskapet

Hvorvidt gjelder Ibux, Voltaren og Naproxen, er dette forholdsvis vanlige smertestillende for voksne. Anbefalingene for bruken av disse er imidlertid noen helt andre for gravide enn ikke-gravide. Madsen forklarer at dette er smertestillende som ikke skal brukes i siste trimester.

- Dersom gravide bruker noen av disse i siste trimester kan det forstyrre overgangen fra fosterets blodsirkulasjon til barnets blodsirkulasjon, sier han.

Også sterke smertestillende som Paralgin Forte kan brukes i svangerskapet uten at disse er skadelige, men med måte. Ved langvarig bruk av denne type smertestillende eller ved bruk av den mot slutten av svangerskapet, kan man risikere at barnet blir født med abstinenser.

- Barnet kan bli påvirket på den måten at det blir født med dårligere pustereflekser, som er noe av grunnen til at man vil prøve å unngå sterke smertestillende. Langvarig bruk kan medføre at barnet blir tilvendt dette, og abstinenser kan i verste fall føre til kramper og sterk uro, sier Madsen.

Han legger imidlertid til at man ikke skal være for overforsiktig hvorvidt gjelder å behandle sterke smerter hos gravide, fordi det er en risiko for både mor og barn dersom mor har sterke smerter som ikke blir behandlet riktig.

- Det viktige er å finne frem til den riktige behandlingen av mor, men det skal selvsagt skje i samråd med lege eller spesialist, sier Madsen.

Les også:
Studier: Passiv røyking et stort problem

Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen

Denne saken ble først publisert i Klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden