Sensitiv, men nyttig informasjon:

DNA-tester byr på store dilemma

Laboratorieteknikere i Somalia demonstrerer DNA-testing, 24. januar 2018. Illustrasjonsfoto: Scanpix/AFP.
Laboratorieteknikere i Somalia demonstrerer DNA-testing, 24. januar 2018. Illustrasjonsfoto: Scanpix/AFP.

Dagens DNA-tester er lett tilgjengelige, og kan gi både nyttig og interessant informasjon. Men hvem skal kunne besitte og lagre intime opplysninger om den du er?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En bosnisk DNA-analytiker ved Den internasjonale kommisjonen for savnede i den bosniske hovedstaden i Sarajevo. Arkivfoto fra 2005: Scanpix/AP.
En bosnisk DNA-analytiker ved Den internasjonale kommisjonen for savnede i den bosniske hovedstaden i Sarajevo. Arkivfoto fra 2005: Scanpix/AP.

Internasjonale, private tilbydere av DNA-selvtester bygger opp arkiv med sensitive genetiske data om sine kunder, som blant annet kan fortelle om sykdommer man er disponert for.

I Norge er salg av selvtester til privatpersoner ikke regulert av bioteknologiloven. Mens bruk, lagring og videresalg av slike opplysninger i helsevesenet og til for eksempel forsikringsselskap er strengt regulert.

Gentester kan fortelle om arvelige egenskaper og sykdomsrisiko. Det er mulig å bestille gentest privat via nett, og det er så enkelt at man kan gjøre det helt uten veiledning fra helsepersonell.

Seniorrådgiver i Bioteknologirådet Truls Petersen. Foto: Privat.
Seniorrådgiver i Bioteknologirådet Truls Petersen. Foto: Privat.

Det norske Bioteknologirådet, et rådgivende, regjeringsoppnevnt organ, tror bruken av gentester vil fortsette å øke, både i helsevesenet og utenfor.

– Det har blitt billigere, raskere og enklere å analysere arvestoffet. Vi ser også et skifte av teknologi, fra målbevisst leting etter bestemte gener vi kjenner funksjonen til, til «sekvensering» der man kan lese av hele DNA-et, sier seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Truls Petersen til ABC Nyheter.

DNA og gener

  • DNA er arvestoffet som finnes i alle celler. Det inneholder oppskrifter som bestemmer hvordan organismen skal se ut og fungere. Disse «oppskriftene» kalles gener.
  • Gener består av DNA, og er plassert på kromosomer inne i cellen. Hvert gen har sin avgrensede plass på DNA-tråden.
  • DNA kalles arvestoff fordi oppskriftene arves fra en generasjon til den neste.
  • Eksempler på egenskaper gener koder for: fargen på en blomst, at insekter har seks bein, om man kan fordøye melk, og mye annet som påvirker at en organisme er som den er.
  • Et genom er hele arvematerialet i en organisme, altså hele DNA-sekvensen i alle kromosomene. Nesten alle cellene i en organisme inneholder en kopi av hele genomet. Genomet inneholder all informasjonen som behøves til å lage og vedlikeholde en organisme gjennom hele livet.

(SNL)

Genetiske selvtester solgt utenfor helsevesenet er også økende, først og fremst i USA. Tester som viser genetisk avstamming (hvor i verden dine gener kommer fra) er spesielt populære. I 2017 ble det solgt 12 millioner slike genealogi-tester, flere enn alle tidligere år til sammen, melder Technology Review.

EUs nye personverndirektiv innskjerper reglene for arkivering og videreformidling av genetiske opplysninger, og blir norsk lov i mai. Dette regulerer også selvtester. Det vil likevel være utfordringer med selskap som opererer i flere land.

Hvem skal ha tilgang til dine data?

Innen helsevesenet kan bruken av gentester gjøre behandlingen mer persontilpasset.

– Den økte tilgangen til genetisk informasjon gir også noen utfordringer. Hva vil vi vite? Når er mer informasjon nyttig, når blir det en belastning?, sier Petersen.

Et annet spørsmål er hvilke aktører som skal kunne besitte eller kreve tilgang til dine data.

– Resultatene fra DNA-tester, også selvtestene som nå er lett tilgjengelige, kan gi svært sensitive personopplysninger. De kan være verdifulle både for forskningsformål og kommersiell bruk. De kan fortelle kunden hvor genene deres stammer fra, men også for eksempel om arvelige sykdommer de kan være disponert for, sier Petersen.

Les også: – Norsk ulv kom fra øst

Interessant for myndigheter og bedrifter

Når opplysninger fra DNA-selvtester selges eller leies ut ser dataene i hovedsak ut til å gå til forskningsformål. Men også myndigheter og bedrifter kan tenkes å ha interesse i slik informasjon, for eksempel i forbindelse med politietterforskning eller salg av helseforsikring.

Parabon NanoLabs produserte denne skissen av en drapsmistenkt basert på DNA-funn på åstedet i Texas, USA. Skissen bidro til pågripelsen i fjor, ifølge lokalt politi. Scanpix/AP.
Parabon NanoLabs produserte denne skissen av en drapsmistenkt basert på DNA-funn på åstedet i Texas, USA. Skissen bidro til pågripelsen i fjor, ifølge lokalt politi. Scanpix/AP.

Eksempel: Skal du tegne helseforsikring, gjør forsikringsselskapet en risikovurdering ut fra hva du selv opplyser om helsen din. Ofte må du undertegne en fullmakt som gir forsikringsselskapet anledning til å kontakte legen din. Finner selskapet ut at du har holdt tilbake informasjon, kan du miste rett til forsikringspengene.

Men norske forsikringsselskaper har ikke lov til å be om, motta, besitte eller bruke opplysninger fra såkalte «prediktive genetiske undersøkelser». Dette gjelder også dersom undersøkelsen er gjort ved selvtest, opplyser Helsedepartementet i en epost til ABC Nyheter.

Det er også forbudt å spørre om slike undersøkelser har vært utført. Forbudet følger av bioteknologiloven § 5-8.

– Når det gjelder bruk av informasjon fra genetiske tester er forsikringsbransjen underlagt bioteknologiloven, som setter rammer for selskapenes bruk av informasjon fra genetiske tester, bekrefter kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige, Arne Voll, i en e-post til ABC Nyheter.

I tillegg kan kunden gå forsikringsselskapene etter i sømmene, ettersom eventuelle avslag skal begrunnes. Her legger forsikringsavtaleloven § 12-12 klare føringer.

Dr. Maurice Hugh Frederick Wilkins fikk i 1962 Nobelprisen i medisin sammen med to andre, for sin modell av DNA-molekylet. Scanpix/AP.
Dr. Maurice Hugh Frederick Wilkins fikk i 1962 Nobelprisen i medisin sammen med to andre, for sin modell av DNA-molekylet. Scanpix/AP.

– Vi opplever ikke noe press fra forsikringsselskapene om mer innsyn. Men spørsmålet om gentester og forsikring kan bli aktualisert igjen, mener Petersen i Bioteknologirådet.

To prinsipper står mot hverandre. Bioteknologiloven beskytter personvern og mot «genetisk diskriminering».

– På den annen side er forsikring basert på prinsippet om at prisen er basert på kjent risiko (eksempelvis vekt og røykevaner), mens alle solidarisk spleiser på risikoen som ikke er kjent, sier seniorrådgiveren.

– Jo mer en person vet om egen risiko, desto mer kan solidaritetsprinsippet forsikringsordningene er basert på uthules. Da kan også prinsippet om at genetiske opplysninger skal særbehandles komme under press.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Eksempel på selvtestutstyr fra den profilerte tilbyderen 23andMe. Scanpix/AP.
Eksempel på selvtestutstyr fra den profilerte tilbyderen 23andMe. Scanpix/AP.

Selger opplysninger til forskning

En ting er forsikring, men det løper mange diskusjoner om gendata.

Tidligere har ABC Nyheter omtalt utenlandske firmaer som tilbyr DNA-selvtester, og at enkelte av dem selger data videre til forskning.

Les også: Disse bedriftene vil selge ditt DNA på internett

Avdeling for biologiske spor, Folkehelseinstituttet på Rikshospitalet i Oslo. DNA-fragmenter skilles i en «kapillærelektroforesemaskinen». Etter 4 timer kommer DNA-resultatet. Arkivfoto 2011: Lise Åserud / Scanpix
Avdeling for biologiske spor, Folkehelseinstituttet på Rikshospitalet i Oslo. DNA-fragmenter skilles i en «kapillærelektroforesemaskinen». Etter 4 timer kommer DNA-resultatet. Arkivfoto 2011: Lise Åserud / Scanpix

Kommersielle gentester har ofte lange brukervilkår, personvernerklæringer og -innstillinger. Leverandøren kan for eksempel legge opp til å dele data med andre eller benytte kunnskapen til andre formål.

Den føderale amerikanske forbrukervernsetaten Federal Trade Commission gikk nylig ut med en advarsel der privatpersoner ble oppfordret til å lese vilkårene for slike selvtester grundig.

– Mange har ment at den egentlige forretningsideen til bedrifter som 23andME var å selge billige gentester for å bygge opp en biobank, sier Petersen i Bioteknologirådet.

Gjennomganger har vist at cirka halvparten av selskapene også tillater at genetiske data selges til tredjepart, ofte uten at det er presisert i bruksvilkårene.

Les også: Bruker ny teknologi for å endre DNA i stamceller

Finnes ryddige bedrifter

Fagfolk innen slektsforskning mener utenlandske firmaer som selger tester i Norge er sikre. Det mest brukte er FamilyTreeDNA, skriver Bioteknologirådet i en artikkel der forfatterne mener norske kunder har full eiendomsrett over sine data. Apoteket Boots har brukt laboratoriet Dynamic Code i Sverige, som sletter alle data etter en måned. Pappatest.no bruker et laboratorie som sletter resultatene etter seks måneder.

En rettsmedisiner i New York forbereder et beinfragment til DNA-test. Arkivfoto ra 2014: Scanpix/AP.
En rettsmedisiner i New York forbereder et beinfragment til DNA-test. Arkivfoto ra 2014: Scanpix/AP.

Store sett gendata kan være svært nyttig for forskere. Enkelte mener Bioteknologiloven stiller for strenge krav, for eksempel til oppfølging i form av genetisk veiledning. Genetisk veiledning er rådgiving og informasjon som skal gis før, under og etter tester som kan si noe om for eksempel fremtidig sykdomsbilde. Denne skal gis av helsepersonell med spesialkunnskap om genetikk.

– Også i behandlingssituasjoner mener mange at dagens krav til genetisk veiledning er for omfattende. Her vil mange åpne for bruk av gentester med forenklet veiledning, som kan spare forskere og medisinske bedrifter ressurser, sier Petersen i Bioteknologirådet.

Felles for både forskning og behandling er et ønske om at tilgangen til, og muligheter til å dele, gendata og andre helsedata skal bli enklere.

– Bioteknologirådet har foreslått noen justeringer i loven. Men generelt er vårt inntrykk at de grunnleggende etiske prinsippene i loven står sterkt, og at det er bred enighet i fagmiljøer om at medisinsk fremskritt kan kombineres med etikk og personvern, sier Petersen.

Les også: – Presisjonsmedisin er fremtiden

Skal DNA-data ha særskilt vern?

Dilemmaet handler i større forstand om vektingen av individets personvern mot samfunnets behov for kunnskap.

Bedriften Orivet tilbyr hjemmetest-utstyr for hunder, som viser hvilken/hvilke raser de tilhører. Scanpix/AP.
Bedriften Orivet tilbyr hjemmetest-utstyr for hunder, som viser hvilken/hvilke raser de tilhører. Scanpix/AP.

– Dagens medisin er basert på at mennesker tidligere har gitt forskere og leger tilgang til kroppene sine, noe som i dag forutsetter samtykke. Mange mener vi bør tenke på medisinsk fremskritt som dugnad. Og mange er kritiske til at det skal være noe spesielt med gener som gir rett til ekstra vern, kontra opplysninger om alder, røykevaner, bosted og lignende, som kan fortelle vel så mye om sannsynlig fremtidig helse, sier Petersen.

Bioteknologirådet mener at tester også utenfor helsevesenet, som selvtester, kan trenge regulering, men at det bør skilles mer mellom ulike typer regulering, avhengig av hva slags informasjon det er snakk om.

Dagens bestemmelser er i stor grad laget med tanke på opplysninger om risiko for alvorlig sykdom. Men både i dag og fremover vil gentestmarkedet bestå av et mangfold tester.

– Det finnes tester for alt fra personlighetstrekk til kroppslige egenskaper, som ikke har mye med sykdom å gjøre. Mange av disse forklarer lite om hvorfor du er blitt som du er, mens andre kan gi informasjon som kan være svært sensitiv, sier Petersen.

Rådet har også pekt på at det er et problem at loven bare regulerer tester for sykdom. Men folk kan også kjøpe slike tester fordi de er nysgjerrige, selv om de ikke får en fullstendig oversikt over sitt arvemateriale.

– Gener kan ikke endres som festbilder fra ungdomstida, eller noe dumt man har sagt eller gjort en gang. I tillegg kommer stadig ny kunnskap om genenes funksjon. Den som har kartlagt alle genene sine i dag vet ikke hva slags opplysninger som kan utledes fra dem i fremtiden, eller hvem som kan ha interesse av dem, sier Petersen.

Bioteknologirådet har også vært opptatt av barns personvern, og at reglene for testing av barn bør opprettholdes slik at barnet har rett til en «åpen framtid».

(Sitatene i denne artikkelen er hentet inn via e-post).

Kilder: Forbrukerrådet, Bioteknologirådet, Helsedepartementet.

Les også:

– 10.000 år gammel brite hadde mørk hud og blå øyne

Den avskyelige snømannens DNA er analysert

Forskere i USA har genredigert menneske-embryo for første gang

Skrur av gener for å finne bedre kreftbehandling

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:01 Usikkerhet rundt formsterke «Moi»13:44 Svigersønn-diplomati mellom USA og Tyrkia13:34 En av USAs mest dødelige ubåter var savnet i 75 år: – 80 menn er gravlagt der13:34 Sykehus ilagt forelegg på 300.000 etter dødsfall13:18 Politiet tar beslag i millionformuen til Manshaus13:16 UD endrer reiseråd for Hongkong13:03 Nederland senker farten for å spare miljøet13:01 Høsten slipper ikke taket12:38 To millioner ekstra til tiltak mot jødehat i Norge12:19 Mann døde etter fall inne på Oslo City12:05 To pågrepet for hærverk mot jødisk gravplass i Danmark12:05 Fire fra norske klubber i Færøyenes tropp på Ullevaal11:52 Presset Erna Solberg: – Horribelt å mene at homofili er synd11:46 Børsfall etter Trump-trusler om høyere toll11:40 Storavis: Bayern med forsterket Guardiola-jakt11:39 Viking Sky var kun en skipslengde fra å grunnstøte10:58 TV-sendte riksrettshøringer kan bli Trumps hittil største utfordring10:57 Varebilsjåfør døde etter kollisjon med buss10:43 Konkurransetilsynet: Så store prisforskjeller at det kan være lovbrudd10:40 22 drept i israelske flyangrep mot Gaza10:29 Erna Solberg sier Trine Skei Grande midt imot: – Ikke misunnelse10:12 New Zealands parlament stemte for aktiv dødshjelp10:12 Ledigheten faller blant innvandrere i Norge09:02 Nav-skandalen og vogntog på vinterføre er tema i spørretimen08:31 Skoler stenges mens demonstrasjonene raser i Hongkong08:29 Politiet advarer om krevende kjøreforhold: «Svært glatte veier»08:28 Kaos og ødeleggelser i Venezia08:22 Underskrift fra Litauens president gir håp om snarlig utlevering av Frode Berg08:07 Spanske Villa gir seg etter endt sesong08:05 Lokalbefolkningen i norske turistområder vil ha turistskatt07:52 Skulle få 150 kroner – må ut med 56 ganger så mye07:44 Thunberg tar katamaran til Spania07:41 Markus Henriksen om klubbsituasjonen: – Unner ingen noe slikt07:30 Zuccarellos Wild tapte bunnoppgjør mot Kings07:26 Færre søknader om erstatning for tap av sau og lam til rovdyr07:25 Sju drept i bilbombe i Afghanistan07:09 Nylands tøffe vei tilbake: – Sjansen kom før jeg trodde07:08 Bussbråket på Torp: Ber statsråden rydde opp06:46 USA holder tusenvis av barn innesperret på mottak06:41 Landslagets inspirerende gulrot06:37 Mann truet vektere med balltre og sparket politiet i Oslo06:35 Dette skjer i dag06:32 Tande tviler på nytt Kobayashi-show06:31 Mann i 30-årene knivstukket i Akershus06:21 Oslo vil plante 100.000 trær innen 203006:12 Granskning: Indikasjon på menneskehandel i fiskeindustrien05:48 Setteriksadvokaten tror antall Nav-saker vil øke05:44 Tesla skal bygge ny elbilfabrikk i Tyskland05:42 Dette skjedde i natt05:28 Mann drept under protester i Libanon05:26 Solvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet05:07 Venstre i Trøndelag krever full pelsdyr-kompensasjon04:38 200 boliger tatt av skogbranner i Australia04:06 USA råder amerikanere til å ikke reise til Bolivia03:57 Flere kilder hevder å ikke ha blitt kontaktet av politivoldsbok-forfattere03:29 Federer har fremdeles håp om sjuende tittel i ATP-finalen03:23 Sju drept i voldelige protester i Bolivia etter valget03:21 To høyreekstremister pågrepet i Italia02:47 Utslipp gjør at NHO vil kutte kraftig i cruisetrafikken02:41 Jeanine Añez er ny president i Bolivia00:05 Norske vogntogsjåfører involvert i flest dødsulykker00:02 Ny studie: Kristen bakgrunn også negativt for jobbsøkere00:01 Senterpartiet vil senke drivstoffavgiftene00:00 Kardinals anke over overgrepsdom opp for høyesterett23:34 Mann knivstukket i Akershus22:54 26 dager med Chile-demonstrasjoner22:20 Ap og Sp reagerer på Bane Nors million-merkevarebygging22:01 Stavanger-par risikerer fengsel for menneskehandel21:26 Aps elbil-forslag får uventet støtte fra Frp21:13 Uvær førte til oversvømmelse i Venezia21:08 Faket hele CVen og et magasincover for å få Trump-jobb – og fikk den20:46 Devin (13) mistet moren i grufullt angrep: – Hun forsøkte å be til gud20:17 Palestinske skolebøker forherliger martyrdød – stortingstopper vil revurdere norsk støtte19:51 – Nordmenn flykter nå til Gran Canaria19:26 Lyntog som myte og mysterium19:00 Forsvunnet i 30 år - nå er den gjenoppdaget18:51 Bergs advokat: Sannsynlig at Frode Berg benådes onsdag18:49 Bolivias avgåtte president i eksil i Mexico18:22 Politiet: Ingen tegn til at noen har gått gjennom isen i Troms18:10 Forslag til tvangsbruk i norske fengsler slaktes: – Vil ramme kvinner svært hardt18:01 Ap forsikrer: EØS-avtalen overstyrer Norge i eksport av trygdeytelser17:53 Kashafali sprintet til VM-gull på mesterskapsrekord17:44 Stortinget sier nei til å berge studiestedene Nesna og Sandnessjøen17:20 Flertallet i bystyret bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud16:57 Monica Knudsen gir seg som trener for Vålerenga – blir utviklingssjef16:46 Russisk TV-kanal dropper kvinnelangrenn – skylder på Johaug-dominans16:06 Enighet om regjeringskoalisjon i Spania15:34 Lilleborg AS undersøkes av konkurransetilsynet15:15 Lagerbäck krever 100 prosent innsats i «generalprøven»15:12 Granskning av Trump kan bli TV-drama for millioner av amerikanere15:00 Nå har svenskene fått nok: Iverksetter «Operasjon Rimfrost»14:47 Henning Solberg unngikk konkurs14:27 Skjerpet straff for tsjekker for drap på nordmann i Praha13:35 EU-domstol: Produkter fra israelske bosetninger må merkes13:24 Lungebetennelse tar et barneliv hver 39. sekund13:07 Anti-jødisk hærverk i Norden kan være koordinert aksjon13:05 Labour utsatt for stort dataangrep12:35 Anbefaler å avslutte etterforskning av Therese-saken12:34 Skadd Solskjær-elev trekker seg fra landslagsspill12:20 Langer ut mot Schumachers kone: – Hun er redd jeg vil fortelle alle sannheten
Siste nytt
14:01SportUsikkerhet rundt formsterke «Moi»13:44VerdenSvigersønn-diplomati mellom USA og Tyrkia13:34VerdenEn av USAs mest dødelige ubåter var savnet i 75 år: – 80 menn er gravlagt der13:34NorgeSykehus ilagt forelegg på 300.000 etter dødsfall13:18NorgePolitiet tar beslag i millionformuen til Manshaus13:16ReiseUD endrer reiseråd for Hongkong13:03MotorNederland senker farten for å spare miljøet13:01NorgeHøsten slipper ikke taket12:38NorgeTo millioner ekstra til tiltak mot jødehat i Norge12:19NorgeMann døde etter fall inne på Oslo City12:05VerdenTo pågrepet for hærverk mot jødisk gravplass i Danmark12:05SportFire fra norske klubber i Færøyenes tropp på Ullevaal11:52PolitikkPresset Erna Solberg: – Horribelt å mene at homofili er synd11:46PengerBørsfall etter Trump-trusler om høyere toll11:40SportStoravis: Bayern med forsterket Guardiola-jakt11:39NorgeViking Sky var kun en skipslengde fra å grunnstøte10:58PolitikkTV-sendte riksrettshøringer kan bli Trumps hittil største utfordring10:57NorgeVarebilsjåfør døde etter kollisjon med buss10:43PengerKonkurransetilsynet: Så store prisforskjeller at det kan være lovbrudd10:40Verden22 drept i israelske flyangrep mot Gaza10:29PolitikkErna Solberg sier Trine Skei Grande midt imot: – Ikke misunnelse10:12VerdenNew Zealands parlament stemte for aktiv dødshjelp10:12NorgeLedigheten faller blant innvandrere i Norge09:02PolitikkNav-skandalen og vogntog på vinterføre er tema i spørretimen08:31VerdenSkoler stenges mens demonstrasjonene raser i Hongkong08:29NorgePolitiet advarer om krevende kjøreforhold: «Svært glatte veier»08:28ReiseKaos og ødeleggelser i Venezia08:22VerdenUnderskrift fra Litauens president gir håp om snarlig utlevering av Frode Berg08:07SportSpanske Villa gir seg etter endt sesong08:05ReiseLokalbefolkningen i norske turistområder vil ha turistskatt07:52NorgeSkulle få 150 kroner – må ut med 56 ganger så mye07:44VerdenThunberg tar katamaran til Spania07:41SportMarkus Henriksen om klubbsituasjonen: – Unner ingen noe slikt07:30SportZuccarellos Wild tapte bunnoppgjør mot Kings07:26NorgeFærre søknader om erstatning for tap av sau og lam til rovdyr07:25VerdenSju drept i bilbombe i Afghanistan07:09SportNylands tøffe vei tilbake: – Sjansen kom før jeg trodde07:08PolitikkBussbråket på Torp: Ber statsråden rydde opp06:46VerdenUSA holder tusenvis av barn innesperret på mottak06:41SportLandslagets inspirerende gulrot06:37NorgeMann truet vektere med balltre og sparket politiet i Oslo06:35NorgeDette skjer i dag06:32SportTande tviler på nytt Kobayashi-show06:31NorgeMann i 30-årene knivstukket i Akershus06:21NorgeOslo vil plante 100.000 trær innen 203006:12NorgeGranskning: Indikasjon på menneskehandel i fiskeindustrien05:48NorgeSetteriksadvokaten tror antall Nav-saker vil øke05:44VerdenTesla skal bygge ny elbilfabrikk i Tyskland05:42NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenMann drept under protester i Libanon05:26NorgeSolvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet05:07NorgeVenstre i Trøndelag krever full pelsdyr-kompensasjon04:38Verden200 boliger tatt av skogbranner i Australia04:06VerdenUSA råder amerikanere til å ikke reise til Bolivia03:57NorgeFlere kilder hevder å ikke ha blitt kontaktet av politivoldsbok-forfattere03:29SportFederer har fremdeles håp om sjuende tittel i ATP-finalen03:23VerdenSju drept i voldelige protester i Bolivia etter valget03:21VerdenTo høyreekstremister pågrepet i Italia02:47ReiseUtslipp gjør at NHO vil kutte kraftig i cruisetrafikken02:41VerdenJeanine Añez er ny president i Bolivia00:05MotorNorske vogntogsjåfører involvert i flest dødsulykker00:02NorgeNy studie: Kristen bakgrunn også negativt for jobbsøkere00:01NorgeSenterpartiet vil senke drivstoffavgiftene00:00VerdenKardinals anke over overgrepsdom opp for høyesterett23:34NorgeMann knivstukket i Akershus22:54Verden26 dager med Chile-demonstrasjoner22:20PengerAp og Sp reagerer på Bane Nors million-merkevarebygging22:01NorgeStavanger-par risikerer fengsel for menneskehandel21:26MotorAps elbil-forslag får uventet støtte fra Frp21:13VerdenUvær førte til oversvømmelse i Venezia21:08VerdenFaket hele CVen og et magasincover for å få Trump-jobb – og fikk den20:46VerdenDevin (13) mistet moren i grufullt angrep: – Hun forsøkte å be til gud20:17NorgePalestinske skolebøker forherliger martyrdød – stortingstopper vil revurdere norsk støtte19:51Reise– Nordmenn flykter nå til Gran Canaria19:26StemmerLyntog som myte og mysterium19:00VerdenForsvunnet i 30 år - nå er den gjenoppdaget18:51NorgeBergs advokat: Sannsynlig at Frode Berg benådes onsdag18:49VerdenBolivias avgåtte president i eksil i Mexico18:22NorgePolitiet: Ingen tegn til at noen har gått gjennom isen i Troms18:10PolitikkForslag til tvangsbruk i norske fengsler slaktes: – Vil ramme kvinner svært hardt18:01PolitikkAp forsikrer: EØS-avtalen overstyrer Norge i eksport av trygdeytelser17:53SportKashafali sprintet til VM-gull på mesterskapsrekord17:44NorgeStortinget sier nei til å berge studiestedene Nesna og Sandnessjøen17:20NorgeFlertallet i bystyret bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud16:57SportMonica Knudsen gir seg som trener for Vålerenga – blir utviklingssjef16:46SportRussisk TV-kanal dropper kvinnelangrenn – skylder på Johaug-dominans16:06VerdenEnighet om regjeringskoalisjon i Spania15:34PengerLilleborg AS undersøkes av konkurransetilsynet15:15SportLagerbäck krever 100 prosent innsats i «generalprøven»15:12PolitikkGranskning av Trump kan bli TV-drama for millioner av amerikanere15:00VerdenNå har svenskene fått nok: Iverksetter «Operasjon Rimfrost»14:47PengerHenning Solberg unngikk konkurs14:27VerdenSkjerpet straff for tsjekker for drap på nordmann i Praha13:35VerdenEU-domstol: Produkter fra israelske bosetninger må merkes13:24Helse og livsstilLungebetennelse tar et barneliv hver 39. sekund13:07NorgeAnti-jødisk hærverk i Norden kan være koordinert aksjon13:05PolitikkLabour utsatt for stort dataangrep12:35NorgeAnbefaler å avslutte etterforskning av Therese-saken12:34SportSkadd Solskjær-elev trekker seg fra landslagsspill12:20SportLanger ut mot Schumachers kone: – Hun er redd jeg vil fortelle alle sannheten
Populært