Meny

Staten anker dom om erstatning til kreftpasient

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox
Kreftpasient Rolf Iversen ble frisk av behandling i Tyskland og ble i ettertid tilkjent erstatning. Nå anker staten dommen.

Pasienten reiste til den omstridte Medias Klinikum og betalte for behandling der. Så gikk han til søksmål fordi han måtte betale kreftbehandlingen av egen lomme. Oslo tingrett ga ham medhold og tilkjente ham 650.000 kroner i erstatning. I tillegg måtte staten betale 358.000 kroner i sakskostnader.

Nå anker staten dommen, skriver Aftenposten. Pasientskadenemnda mener tingretten ikke vurderte på korrekt måte om behandlingsmetoden var medisinsk korrekt innen erstatningsretten.

– Vi har ikke studier som viser at denne behandlingen har effekt på hans type kreftsykdom med spredning, sier avdelingsdirektør Anita Bergh Ankarstrand.

Rolf Iversens advokat, Christian Thrane Asserson, synes anken er uforståelig.

– Jeg synes det er uforståelig og urimelig at staten anker når Iversen selv har betalt for å bli frisk. Han har dermed spart samfunnet for kostnader han som syk og døende ville ha påført staten, sier Asserson.

Iversen er nå tilbake i full jobb og har dessuten blitt far.

Helse og livsstil
Populært