Meny

Knallhardt oppgjør om pleie-regning

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski tar et kraftig oppgjør med Fremskrittspartiets anslag for hvor mye utvidelsen av pleiepengeordningen koster. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix
Endringene i pleiepengeordningen regjeringen påtvinges, kan koste inntil ni milliarder kroner, hevder Frp. Et helt hinsides tall, kontrer SV. 

– Tallet er helt hinsides, fordi det baserer seg på en seks år gammel utredning som ser på noe helt annet enn det Stortinget nå har behandlet, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Det er den utvidelsen regjeringen selv har gått inn for som innebærer den aller største utvidelsen i kostnad og i antall barn og mennesker det er snakk om, fremholder hun.

Ordningen med pleiepenger gjør det mulig for foreldre å være hjemme for å pleie barn med behov for kontinuerlig tilsyn.

Påtvunget nye krav

Så sent som i vår ble ordningen forbedret, men gjennom høsten har regjeringen blitt tvunget til å gjøre flere nye endringer som koster penger:

* I budsjettforliket ble det klart at pleiepengene likevel ikke blir redusert fra 100 prosent til 66 prosent av lønn etter ett år, slik regjeringen foreslo.

* I tillegg sørget KrF for at aldersbegrensningen på 18 år ikke skal gjelde for barn med psykisk utviklingshemming.

* Regjeringen ønsker at utbetalingene skal stanses etter fem år, men mandag besluttet Stortinget at femårsgrensen skal bort. Loven ble ikke endret, men regjeringen må legge fram en sak i løpet av 2018.

Aktuelt:   Dette blir stridssakene mellom Venstre og Frp

Høyst usikkert

Saksordfører Atle Simonsen (Frp) frykter regjeringen får en kjemperegning i fanget når pleiepengeordningen nå utvides. Han viser Kaasautvalgets utredning fra 2011. Den konkluderte med at man ved å innføre rett til pleiepenger med 50 prosent ved varig sykdom ble anslått å koste mellom 180 millioner og 4,5 milliarder kroner årlig.

– KrF og SVs forslag om det samme med 100 prosent pleiepenger er en dobling av det. Da får vi et anslag som spriker fra 360 millioner til 9 milliarder, og det er derfor vi mener dette må utredes, sier Simonsen til NTB. Han erkjenner samtidig at beløpene er svært usikre, og at det kan «være så lite som 300 millioner».

Aktuelt:  Høyre størst – Frp mest fram på ny måling

150 millioner

Kaski viser til at tallene SV har fått fra Finansdepartementet ikke er i nærheten av Frps anslag. SV mener et mer realistisk anslag er 150 millioner, og at ytterligere mellom 200 og 800 barn kan bli omfattet av ordningen.

– De aller fleste som mottar pleiepenger gjør det i under ett år, sier Kaski.

Simonsen frykter imidlertid at forbedringer i ordningen – 100 prosent utbetaling over 18 år – vil føre til en tilpasning og få tusener av nye familier til å vurdere den.

Oxford Research skal følgeforske endringene i fem år for å se hvordan de slår ut og hvordan folk tilpasser seg.

Aktuelt:   Mindre risiko for å dø av folkesykdommer

Frykter trygdeeksport

Frp frykter også at forbedret ordning skal gi til økt trygdeeksport.

– En polakk som jobber i Polen og har eller vet hun skal få et alvorlig sykt barn, kan flytte til Norge, jobbe i fire uker og være sikret pleielønn i 18 år. Det kan være en konsekvens av dette, sier Simonsen, som konstaterer at ordningen er EØS-relevant.

Kaski fnyser av denne argumentasjonen.

– All argumentasjon fra Frp om likestilling og trygdeeksport er fullstendig misforstått, både fordi de selv har stått for den største utvidelsen, men også fordi de ikke forstår hva pleiepengeordningen er, sier hun.

Kaski viser til at ordningen skal gi økonomisk trygghet til foreldre i en vanskelig situasjon og sikre en fortsatt tilknytning til arbeidslivet.

Helse og livsstil
Populært