Foreløpige studieresultater:

– Intensivsykepleiere har fordommer mot overvektige

<i>The patient is unconscious</i> An elderly man lying unconscious and doctor reanimating him
The patient is unconscious An elderly man lying unconscious and doctor reanimating him

Ganske mange av sykepleierne mener at fedmen er selvpåført, sier doktorgradsstipendiat.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Pasientene som ligger på intensivavdelingen på norske sykehus svever ofte mellom liv og død. De er blant de aller sykeste, og stadig flere av dem er overvektige, skriver forskning.no.

Natasja Robstad har jobbet flere år som intensivsykepleier. Hun skriver nå en doktorgradsavhandling om intensivsykepleieres holdninger til overvektige pasienter. Nylig publiserte Robstad den første artikkelen fra doktorgraden hvor hun har intervjuet 13 intensivsykepleiere fra to avdelinger.

Redde for å skade seg selv

Robstad forklarer at sykepleierne hun intervjuet oppfattet overvektige intensivpasienter som en sårbar gruppe, men samtidig fysisk krevende. Sykepleierne Robstad intervjuet fortalte at de var redde for å skade seg selv mens de behandlet disse pasientene, og at dette kunne gi utslag i irritasjon og motvilje, ifølge forskning.no.

– Ganske mange av sykepleierne mener at fedmen er selvpåført. De stiller spørsmål ved om disse pasientene egentlig har krav på samme behandling som andre pasienter. Andre igjen synes dette er en forferdelig tanke. De mener at alle pasienter skal ha lik behandling, uansett vekt, forteller Robstad til forskning.no.

Aktuelt: Flertallet av voksne nordmenn veier for mye

Overvekt: For noen er fedmeoperasjon eneste løsning for å kunne gå ned i vekt. Foto: NTB Scanpix
Overvekt: For noen er fedmeoperasjon eneste løsning for å kunne gå ned i vekt. Foto: NTB Scanpix

– Ser bare fettet

Mari-Mette Graff i Landsforeningen for overvektige er ikke overrasket over de foreløpige resultatene. Hun forteller til forskning.no at de har fått flere henvendelser fra pasienter som har hatt vonde opplevelser med helsetjenesten, og at det kan være psykisk belastende for overvektige å gå til legen. Graff forteller om en kvinne som gikk til gynekologen som sa at gynekologstolen trolig ikke ville tåle vekten hennes.

– Mange ser bare fettet og ikke mennesket. Fettet blir et forstyrrende filter, mener Graff.

Liten studie

Robstad understreker at intervjuer med 13 personer gir for lite datagrunnlag til å kunne si noe generelt om norske intensivsykepleieres holdninger til overvektige pasienter. Derfor skal hun gjennomføre ytterligere 250 intervjuer på 17 avdelinger rundt om i landet før avhandlingen leveres sommeren 2018.

Tendenser til fordommer mot overvektige blant helsepersonell er imidlertid kjent fra tidligere forskning. En amerikansk studie fra 2014 viste at hele 70 prosent av helsearbeidere og medisinstudenter har fordommer mot fedme, og at de mente overvektige var late.

Personvernpolicy