Meny

Forskning mot antibiotikaresistens trappes opp

Antibiotikaresistente bakterier / MRSA bakterier i laboratoriet på Veterinærinstituttet i Oslo. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet har gått sammen om en rekke nye forskningsprosjekter innen antibiotikaresistens.

Fredag kommer helseminister Bent Høie og europaminister Marit Berger Røsland til Veterinærinstituttet for å få en orientering om de nye forskningsprosjektene, som ligger under EUs rammeprogram for forskning og utvikling, Horisont 2020.

Antibiotikaresistens er et økende problem

Fakta om antibiotikaresistens:

* En handlingsplan fra Helse- og omsorgsdepartementet mot antibiotikaresistens legger opp til å kutte total antibiotikabruk i befolkningen med 30 prosent fra 2012 til 2020.

* Fra 2012 til 2016 ble antibiotikabruken redusert med 16 prosent. I år ligger det an til en ytterligere reduksjon på 4 prosent.

* Også tallet på antibiotikaresepter skal reduseres. Ifølge estimater skrives det nå ut rundt 345 resepter per 1.000 innbyggere, en reduksjon på nesten 25 prosent fra 2012. Målet er 250 resepter per 1.000 innbyggere i 2020.

* Fra 2012 til 2016 falt antallet resepter på antibiotika til barn med 24 prosent.

* Ifølge handlingsplanen skal sykehusene kutte bruken av bredspektret antibiotika med 30 prosent fra 2012 til 2020. Men bruken gikk svakt opp fra 2015 til 2016.

* Verdens helseorganisasjon (WHO) har også bedt om stans i all bruk av antibiotika på friske dyr.

* Norske kyllingprodusenter har redusert antibiotikabruken med 12,3 tonn på to år.

(Kilder: Folkehelseinstituttet, NTB)

verden over. Den viktigste grunnen er overforbruk av antibiotika.

– For at antibiotika skal forbli et globalt fellesgode, må vi sette oss ambisiøse mål og jobbe på tvers av sektorer. Utfordringen må møtes globalt, og Norge skal være en pådriver i dette arbeidet – ikke minst innen forskning, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Les også: Antibiotikabruken redusert med 16 prosent

De nye prosjektene er blant annet rettet mot alvorlige infeksjoner i sykehus og urinveisinfeksjoner hos eldre som bor hjemme og på sykehjem.

Mellom 2012 og 2016 falt bruken av antibiotika i Norge med 16 prosent, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Utviklingen ser ut til å fortsette. Dermed er målet i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens, som tar sikte på å kutte bruken av antibiotika med 30 prosent innen 2020, innen rekkevidde.

Også kampen mot antibiotikabruk i dyrehold og matproduksjon er trappet kraftig opp.

Foreløpig er Norge blant de landene som bruker minst antibiotika til dyr. Likevel påvises det oftere mer resistente bakterier blant dyr nå enn for noen år siden.

Helse og livsstil
Populært