Flertallet av voksne nordmenn veier for mye

Nordmenn blir tjukkere. Andelen som er regnet som normalvektige, er nå i mindretall.
Nordmenn blir tjukkere. Andelen som er regnet som normalvektige, er nå i mindretall. Foto: Scanpix / NPK
Artikkelen fortsetter under annonsen

Overvekt og fedme øker blant voksne, og de normalvektige er nå i mindretall. Utviklingen gir grunn til uro, mener helsemyndighetene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Én av fire voksne har fedme, viser en oppdatert rapport fra Folkehelseinstituttet, som blir publisert onsdag.

– Overvekt og spesielt fedme er en risikofaktor for sykdommer som blant annet hjerteinfarkt, type 2 diabetes og enkelte kreftsykdommer. Fedme gir også økt risiko for slitasje i hofte og kne. Mange med fedme kjenner seg dessuten stigmatisert, sier overlege Haakon E. Meyer ved Folkehelseinstituttet.

Fakta om fedme-rapport

* 25 prosent av menn og 21 prosent av kvinner har fedme.

* 6,7 prosent av kvinner har fedme grad to eller tre, hvor KMI er over 35 eller 40. Det samme gjelder 5,4 prosent av menn.

* Andelen overvektige barn er 50 prosent høyere på landsbygda enn i byer.

* Forekomst av overvekt og fedme blant ungdom er høyest i Nord-Norge og lavest på Sørlandet og Østlandet.

* Blant voksne er prosentdelen med fedme lavere blant dem som har høy utdanning enn dem med lav.

* Blant barn er andelen med overvekt 30 prosent høyere blant barn av mødre med lav utdanning enn barn av mødre med høy utdanning.

* Kroppsmasseindeks (KMI) er et mål for vekt i forhold til høyde, kg/m². Fedme deles inn i tre undergrupper – KMI over 30, over 35 og over 40.

* Begrepet sykelig fedme brukes om KMI over 40 eller om KMI over 35 med minst én følgesykdom.

Flere tyngre menn

Det er noe flere menn enn kvinner som er fete – 25 prosent – mot 21 prosent av kvinner. Men når man ser nærmere på denne gruppen, er det en høyere andel kvinner som sliter med sterk fedme. Det vil si fedme i grad to eller tre, noe som er en kroppsmasseindeks på mer enn 35 eller 40.

Helsemyndighetene følger tett med på utviklingen. Meyer påpeker at bildet er sammensatt når det gjelder folkehelseutfordringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hyppighet av hjerte- og karsykdommer har gått ned selv om gjennomsnittsvekten har gått opp. En årsak kan være at vi samtidig har hatt en gunstig utvikling når det gjelder fettkvalitet i kostholdet, nedgang i blodtrykket og færre som røyker. Vi må huske at overvekt og fedme er en av flere risikofaktorer for sykdom, sier han.

Les også: Nå er en tredjedel av verdens befolkning overvektige

Unge sliter også med vekt

Tallene viser at vekten også har økt for de unge voksne i løpet av de siste tiårene. Tromsøundersøkelsen fra 2012–13 viste at 21 prosent av unge kvinner og 28 prosent av unge menn i alderen 18–20 år havnet i kategorien overvektig eller med fedme. Tilsvarende utvikling ser man i mange andre land.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Overordnet har det trolig sin forklaring i at vi lever i et fedme-fremmende samfunn som legger til rette for et matinntak som er høyere enn forbruket. Det er lett å spise for mye og å bevege seg for lite, sier Meyer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Faste drøyt halve døgnet kan redusere faren for overvekt

Vektøkning for barn flater ut

Helsemyndighetene har tidligere ropt varsku om vektøkning blant barn, men denne økningen ser nå ut til å ha stanset.

Det siste tiåret har den samlede andelen skolebarn som har overvekt eller fedme forandret seg lite, ifølge rapporten. Om lag hvert sjette barn veier for mye.

– Det er gledelig at andelen barn med overvekt og fedme har stabilisert seg og ikke lenger øker, sier Meyer.

Les også:

Mannebryst kan enkelte ganger skyldes sykdom og ikke overvekt

Levetidsstudie: Lav status større risiko enn overvekt

– Overvekt og levevaner kan være et betent tema