Syk i ferien? Dette har du krav på

Blir du syk i ferien har du krav på nye feriedager, men du trenger legeerklæring.
Blir du syk i ferien har du krav på nye feriedager, men du trenger legeerklæring. Foto: Colourbox

Det passer aldri å bli syk, men hva skjer hvis du blir syk i ferien? Dette er dine rettigheter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Har du krav på nye feriedager hvis du blir syk i ferien?

– Du får utsatt ferien fra den dagen du blir syk i ferien, forutsatt at du er 100 prosent sykemeldt og har legeerklæring på dette. Det fremgår av ferieloven § 9, sier Birgit Espejord Jensen, leder av svartjenesten hos Arbeidstilsynet.

Les også: Når er du for syk til å jobbe?

Hvilke krav stilles?

For at du skal ha rett på nye feriedager, forklarer Espejord Jensen følgende:

  • Du må være 100 prosent sykemeldt
  • Du har legeerklæring på dette
  • Du må fremme kravet til arbeidsgiver så snart du gjenopptar arbeidet (uten ugrunnet opphold).
– Det vil si at du trenger ikke møte på jobb med sykemelding i ferien, men det holder å legge fram legeerklæring første dag du begynner på jobb, og da må du kreve ny ferie, sier Espejord Jensen.
Du må fremme kravet om nye feriedager til arbeidsgiver så snart du gjenopptar arbeidet (uten ugrunnet opphold). Foto: Colourbox
Du må fremme kravet om nye feriedager til arbeidsgiver så snart du gjenopptar arbeidet (uten ugrunnet opphold). Foto: Colourbox

Les også: Når bør du være hjemme fra jobb når du er forkjølet?

Ferieloven § 9:

«Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.»

Rett på sykepenger?

Hvis du blir syk i ferien kan du ha rett på sykepenger, men kun hvis ferien blir utsatt.

– Man har ikke rett på sykepenger så lenge det avvikles ferie. Blir ferien utsatt grunnet sykmelding, vil man kunne ha rett til sykepenger. Det er da de vanlige vilkårene for rett til sykepenger som gjelder. Grunnvilkårene er arbeid i minst fire uker umiddelbart før sykmeldingstidspunktet, at man lider tap av pensjonsgivende inntekt og at man er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, sier Helen Moltu, fungerende kontorsjef i Ytelsesavdelingen i NAV.

Som arbeidstaker vil det i utgangspunktet være arbeidsgiver som dekker sykepenger i de første 16 kalenderdagene (arbeidsgiverperioden), mens NAV dekker sykepenger utover dette.

Personvernpolicy