Åpen for alle - alltid

Immunterapi utsettes: – Et slag i ansiktet på mange alvorlig syke mennesker

Studier har vist at immunterapi har en livsforlengende effekt.
Studier har vist at immunterapi har en livsforlengende effekt.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Lungekreftpasienter får ikke immunterapi som forventet. Det koster for mye, er konklusjonen til Beslutningsforum. – Det koster menneskeliv, svarer Lungekreftforeningen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fakta om lungekreft:

  1. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv, med over 2800 personer i året.
  2. Lungekreft er en av de vanligste kreftformene vi har. I 2011 fikk 2842 mennesker diagnosen, 1618 menn og 1224 kvinner. Det er om lag 10 prosent av samtlige krefttilfeller i Norge.
  3. Antallet tilfeller av lungekreft har aldri vært så høyt som det er i dag. På 1800-tallet var lungekreft en uvanlig sykdom.
  4. Overlevelsesprognosen etter fem år er 14,4 prosent for menn og 20,9 prosent for kvinner
  5. Det er cirka 20-40 prosent av pasientene som i dag behandles med checkpoint-hemming Immunterapi), som har større eller mindre effekt av behandlingen.
  6. Nye studier viser at immunterapi øker livslengden med flere år for en del av pasientene.

Kilder: LHL og Lungekreftforeningen

Statens legemiddelverk har vurdert at immunterapien pembrolizumab (Keytruda) er kostnadseffektivt alternativ for lungekreftpasienter med den hemmelige rabatten som legemiddelselskapet tilbyr.

Avgjørelsen ble applaudert av Kreftforeningen.

Les om : Immunterapi revolusjonerer kreftbehandling

Utsetter avgjørelsen

Mandag denne uken skulle Beslutningsforum ta stilling til om enkelte grupper norske lungekreftpasienter skulle få tilgang til medisinen som førstelinjebehandling, altså den første behandlingen som settes i gang etter pasienten har fått sin diagnose.

Beslutningsforum har valgt å utsette avgjørelsen, skriver Dagens Medisin.

– Vi må vurdere nærmere hvilke konsekvenser det får for budsjettene våre, og for andre pasientgrupper, hvis vi innfører dette nå, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord og leder av Beslutningsforum til Dagens Medisin.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les om: Budsjettkonsekvenser på flere hundre millioner

Et slag i ansiktet på alvorlig syke

I underkant av 500 pasienter med ikke-småcellet lungekreft er aktuelle med for behandlingen i førstelinje årlig.

Selv med rabatt vil det koste det offentlige flere hundre millioner kroner årlig å ta legemiddelet i bruk.

– Det er synd for pasientene det gjelder at man ikke kommer i gang med behandlingen nå når dokumentasjonen på kost-nytte-effekt foreligger, sier Odd Terje Brustugun, overlege ved onkologisk seksjon på Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe (NLCG) til Dagens Medisin.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Lungekreftforeningen ser heller ikke blidt på Beslutningsforums avgjørelse:

– Det er et slag i ansiktet på mange alvorlig syke mennesker når Beslutningsforum har valgt å utsette beslutningen om å la kreftmedisinen bli tatt i bruk som førstelinjebehandling av lungekreft, reagerer nyvalgt leder i Lungekreftforeningen Per Olthuis til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Argumentet til Beslutningsforum er at de trenger mer tid til å regne på økonomiske konsekvenser. Har de regnet på de menneskelige konsekvenser ved å utsette? Dette er alvorlig syke mennesker som risikerer betydelig sykdomsforverrelse på grunn av denne utsettelsen.

Les om: Antallet tilfeller av lungekreft har aldri vært så høyt som i dag

Kan dø mens de venter

Mange pasienter har ikke prognoser som er gode nok til å overleve en utsettelse. Lungekreftforeningen ber derfor helseministeren om å få fortgang i arbeidet med å sikre syke mennesker nødvendig, livreddende behandling.

– Mange lungekreftpasienter fikk store forhåpninger om å kunne få immunterapi allerede da innstillingen til Beslutningsforum var positiv. Nå må de vente på ubestemt tid. Alvorlig syke mennesker fortjener å vite om det er snakk om en måned, et halvt år eller enda lengre tid. Uvissheten tvinger nå mange til å selge hus og hjem for å skaffe seg den nødvendige behandlingen privat, sier Per Olthuis.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han påpeker at lungekreft er en kreftform som ofte blir oppdaget sent.

– Da er det utrolig viktig for pasienten å komme i gang med beste mulig behandling. Immunterapi er mer skånsomt enn cellegift, og vi ser at mange pasienter responderer veldig bra på dette. For oss som forening er det viktigste å få den beste dokumenterte behandlingen som gir det beste resultatet og større håp om overlevelse. Vi kan ikke vente: Resultatet er at flere dør av sykdommen, avslutter han.

Les også:

Høie: – Kan ikke la oss presse til å betale urimelig mye for nye kreftmedisiner