Hvorfor merker de ikke at de får føling?

Alvorlig føling kan gi redusert oppmerksomhet, og kan for eksempel føre til at folk mister førerkortet. Foto: Colourbox.com
Alvorlig føling kan gi redusert oppmerksomhet, og kan for eksempel føre til at folk mister førerkortet. Foto: Colourbox.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Testmetoden

  • Validerte kognitive tester er tester som erfaring og tidligere bruk viser er følsomme for funksjonelle avvik.
  • Forskergruppen brukte i dette tilfelle mange ulike hukommelsestester som er avhengig av ulike områder i delen av hjernen som er kalt hippocampus. Denne strukturen er sentral for hukommelsen vår. Det er velkjent at hippocampus er svært følsom for lavt blodsukker.
  • På alle hukommelsestestene skåret de med redusert oppmerksomhet for lavt blodsukker dårligere enn de andre deltakerne.
  • Til tross for at hukommelsen er med på å hjelpe oss å ta rette valg og skille mellom like, lignende eller nye situasjoner, brukes hukommelsestester sjelden i denne typen forskning. Tidligere forskning har fokusert på andre kognitive evner, ikke innlæring og gjenkalling over tid, eller evnen til å skille mellom lignende situasjoner.

Folk med diabetes merker som oftest tidlig når blodsukkeret blir lavt. Lavt blodsukker, eller føling, er ikke farlig hvis det oppdages tidlig, det vil si før blodsukkeret blir altfor lavt. De fleste regulerer dette ved å spise noe som inneholder karbohydrater.

Men opptil hver fjerde person med diabetes type 1 merker ikke tidlig nok at de får føling. Alvorlig føling kan gi redusert oppmerksomhet, og kan for eksempel føre til at de ikke kan kjøre bil – og mister førerkortet. Nye og strengere regler for førerkort har gjort saken mer aktuell enn tidligere.

Folk som har hatt diabetes lenge, har større risiko for ikke å merke at de får lavt blodsukker, eller redusert oppmerksomhet for lavt blodsukker, på forskerspråk. Dette er allerede kjent.

– Mye tyder på at gjentatte episoder med lavt blodsukker øker risikoen for at du ikke merker at du får det, forklarer professor Marit R. Bjørgaas ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vil vite mer

En ny studie ved NTNU gir ny innsikt i denne risikofylte tilstanden. Her har blant andre professor Asta Kristine Håberg og forsker Tor Ivar Hansen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap vært med.

Opptil hver fjerde person med diabetes type 1 merker ikke tidlig nok at de får føling. Foto: Colourbox.com
Opptil hver fjerde person med diabetes type 1 merker ikke tidlig nok at de får føling. Foto: Colourbox.com

– Vi ville undersøke personer med og uten nedsatt oppmerksomhet for lavt blodsukker for å øke kunnskapen om denne tilstanden. Målet er å forhindre alvorlige følingsepisoder hos utsatte personer, sier professor Asta Kristine Håberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Karakteristisk for denne tilstanden er problemer med å kjenne igjen symptomene på føling og ta nødvendige forholdsregler.

– Ved å undersøke kognitive evner får vi et innblikk i om de kan være involvert i denne tilstanden, sier Håberg.

Les også: Diabetessyke lei av å få skylden for egen sykdom

Testet kognitive evner

Kognitive evner er evnene vi har til å sanse verdenen rundt oss og reagere på informasjonen vi mottar. Det handler om oppmerksomhet, om å tolke signaler, logikk, hukommelse, språk og hvor gode vi er til å løse problemer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne studien sammenliknet kognitive evner i to grupper med diabetes. Den ene gruppen hadde redusert og den andre hadde normal oppmerksomhet for lavt blodsukker.

For å sikre en god klassifisering ble det brukt validerte tester (se faktaboks), som er første gang i en slik studie.

Alder, diabetesvarighet, kjønnsfordeling og blodsukkerregulering var svært lik i de to gruppene. Ingen av deltakerne hadde lavt blodsukker mens de utførte et omfattende utvalg av ulike kognitive tester. Resultatene viste en klar forskjell mellom gruppene.

Les også: Dette er varseltegnene på diabetes type 2

(Saken fortsetter under)

Gruppen med redusert oppmerksomhet for lavt blodsukker hadde stort sett de samme kognitive evnene som den andre gruppen, men skåret lavere på de ulike hukommelsestestene. Foto: Colourbox.com
Gruppen med redusert oppmerksomhet for lavt blodsukker hadde stort sett de samme kognitive evnene som den andre gruppen, men skåret lavere på de ulike hukommelsestestene. Foto: Colourbox.com

Nedsatt hukommelse

Gruppen med redusert oppmerksomhet for lavt blodsukker hadde generelt mer problemer med å utføre testene etter instruksen. De hadde stort sett de samme kognitive evnene som den andre gruppen, men skåret lavere på de ulike hukommelsestestene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forskjellen mellom gruppene var liten, og vil ikke merkes i vanlige daglige gjøremål. Men den kan gjøre disse personene mer sårbare for nye følingsepisoder og ytterligere kognitiv svekkelse. Dette kan gi klare utfordringer ved bilkjøring og i arbeidslivet.

– Lett redusert hukommelse kan gi problemer med å gjenkjenne tegn på lavt blodsukker, konkluderer Håberg og de andre forskerne.

Lett redusert hukommelse kan gi problemer med å gjenkjenne tegn på lavt blodsukker.

Nå er det ikke så lett å trene opp hukommelsen i stor grad, selv om det finnes øvelser og teknikker som kan gi en viss effekt. Men det finnes teknologiske hjelpemidler som kan varsle hvis blodsukkeret blir for lavt eller faller for raskt.

– Resultatene av denne studien har betydelig relevans for personer med type 1 diabetes fordi selv moderat kognitiv reduksjon kan gi økt risiko for alvorlige følingsepisoder med bevissthetstap, sier professor Bjørgaas.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forskerne mener funnene understreker betydningen av gjentatt informasjon og undervisning til personer med type 1 diabetes. Dette viser at pasienter med redusert oppmerksomhet for føling ofte må bruke tekniske hjelpemidler som kan forhindre alvorlig hypoglykemi. Resultatene blir nå presentert i fagtidsskriftet Diabetologia.

Les også:

Dette kan være verre om du har diabetes
Trening retter svakhet i diabeteshjerter
Er stillesitting farlig hvis du har god kondis?

Saken er opprinnelig publisert på Gemini.no