Professor: – Litt radon stimulerer immunforsvaret

– Der det er veldig mye radon i hus bør man sette inn tiltak, siden radon i store mengder er kreftfremkallende. Men ellers: Bruk heller pengene på å kutte ut røyking, det er mye farligere, sier professor Thormod Henriksen. Foto: CKristiansen / Wikipedia
– Der det er veldig mye radon i hus bør man sette inn tiltak, siden radon i store mengder er kreftfremkallende. Men ellers: Bruk heller pengene på å kutte ut røyking, det er mye farligere, sier professor Thormod Henriksen. Foto: CKristiansen / Wikipedia

– Store tiltak mot radon i nye hus gjør folk bare engstelige og redde, sier pensjonert professor Thormod Henriksen. Statens strålevern forsvarer sine grenseverdier.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En gruppe forskere ved seksjon for biofysikk og medisinsk fysikk (BMF) på det matematisk-naturvitenskaplige fakultet på Universitetet i Oslo mener radon i små mengder kan være bra for immunforsvaret, melder NRK.

Pensjonert professor Thormod Henriksen (89) som har forsket på radioaktiv stråling i over 60 år, sier til bladet Hus og Bolig at det er bortkastet å sikre alle nye hus mot radongass.

– Store tiltak mot radon i nye hus gjør folk bare engstelige og redde, sier Henriksen til NRK.

Statens strålevern følger WHOs anbefalinger, som bygger på den såkalte LNT-teorien fra 1950-tallet. Den går ut på at risikoen for kreft som følge av stråling er proporsjonal med strålingsdosen man utsettes for.

På sine nettsider skriver Statens strålevern: «Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon gjør skade. Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt. Risikoen ved radoneksponering er nemlig rundt 20 ganger større for røykere enn for personer som aldri har røykt, men risikoen er også betydelig for ikke-røykere.»

Les også: – Alle som eier egen bolig bør måle radonnivået i vinter

– Noen steder må man sikre husene

Henriksen og kollegene har i sin artikkel skrevet om ulike eksperimenter som viser at LNT-teorien ikke stemmer. De mener å kunne vise at radon i små doser over lang tid kan ha en positiv helseeffekt, ved at det stimulerer immunforsvaret.

De presiserer at det likevel er noen steder i landet der man må sikre husene mot radongass.

– For eksempel i Kinsarvik er det hus med ekstremt mye radon i. Der bør man sette inn tiltak siden radon i store mengder er kreftfremkallende. Men ellers: Bruk heller pengene på å kutte ut røyking, det er mye farligere, sier Thormod Henriksen til NRK.

Statens strålevern er kjent med rapporten fra UiO-forskerne, men vil likevel støtte seg på bred internasjonal forskning, ifølge seksjonssjef Anne Liv Rudjord.

– Vi står fullt og helt på de grenseverdiene vi foreslår, sier Rudjord til NRK.

Les også: 160.000 boliger ligger i områder med høy radonfare

– Vet ikke hvor skadelig radon er for de som aldri har røkt

Radon er nest hyppigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking og anslås å forårsake rundt 300 dødsfall hvert år i Norge, ifølge Statens strålevern.

Leder i Norsk Lungekreftgruppe, overlege Odd Terje Brustugun, har tidligere uttalt til Hus og Bolig at han mener Strålevernet bør være tydeligere når de publiserer disse tallene.

– Det som vi nå blir mer og mer klar over, er at det så langt vi kan se i dag ikke finnes noen overhyppighet av lungekrefttilfeller i såkalte utsatte radonområder enn ellers i landet. Dette er vesentlig mer interessant å vite enn at røykere er ekstra utsatt. Vi vet i dag ikke med sikkerhet i hvilken grad radon er skadelig for personer som for eksempel aldri har røkt, sa han til Hus og Bolig.

Les også:

Fire av ti har dårlig inneklima på jobb

Slik sørger du for godt inneklima i nybygg

Slik får du godt inneklima i gammelt hus

– Dårlig inneklima kan gjøre deg syk