Reager raskt ved mistanke om hjerneslag:

– To millioner hjerneceller dør hvert minutt ved hjerneslag

RING 113: De vanligste symptomene på hjerneslag er lammelse i ene siden av ansiktet eller kroppen og språkforstyrrelser. Man kan også oppleve å få lett svekkelse i en hånd eller arm, kraftig hodepine, synsproblemer eller svimmelhet. Ved mistanke om slag ring 113. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
RING 113: De vanligste symptomene på hjerneslag er lammelse i ene siden av ansiktet eller kroppen og språkforstyrrelser. Man kan også oppleve å få lett svekkelse i en hånd eller arm, kraftig hodepine, synsproblemer eller svimmelhet. Ved mistanke om slag ring 113. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Viktig slagbehandling avhenger av at man kommer tidsnok, derfor er det ingen tid å miste. – Lær deg symptomene og ring 113 om du mistenker slag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hva er hjerneslag?

29. oktober hvert år markeres Verdens slagdag.

Hjerneslag oppstår plutselig, og skyldes en blodpropp eller en blødning i hjernen.

I de aller fleste tilfellene skyldes hjerneslag en blodpropp, det vil si at en blodåre i hjernen tettes igjen av en levret blodklump. I 10-15 prosent av tilfellene skyldes det en blødning i hjernen, det vil si at en blodåre i hjernen sprekker.

Disse hendelsene fører til at deler av hjernen får for lite eller ingen tilførsel av oksygen, noe som gjør at hjerneceller dør. De vanligste konsekvensene av hjerneslag er halvsidig lammelse i ansiktet, arm eller bein, og/eller talevansker.

​Hjerneslag kan ramme både unge og gamle. Hvert år rammes ca. 12.000 mennesker her i landet av hjerneslag.

Personer ned i 20-årsalderen kan få hjerneslag. Også barn kan bli rammet, men det er imidlertid svært sjelden. Risikoen øker betydelig med alderen, og gjennomsnittsalder for førstegangs hjerneslag er 75 år for menn, og 78 år for kvinner.

Kilde: Helsenorge.no

Cirka 12.000 nordmenn rammes av hjerneslag hvert år. Det er den tredje vanligste dødsårsaken, og den vanligste årsaken til uførhet blant voksne.

Kjenner du symptomene på hjerneslag kan du bidra til å redde liv og forhindre varig skade.

De vanligste symptomene på hjerneslag er:

  • lammelse i ene siden av ansiktet eller kroppen
  • språkforstyrrelser

Man kan også oppleve å få lett svekkelse i en hånd eller arm, kraftig hodepine, synsproblemer eller svimmelhet.

– Kommer brått

– Symptomer på hjerneslag kommer brått og fører til svikt i en eller flere kroppsfunksjoner, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag til ABC Nyheter.

I de fleste tilfeller skjer det gjennom nedsatt kraft i arm/bein på den ene siden av kroppen, talevansker (problemer med å snakke eller forstå enkle ord/setninger) eller som ansiktsskjevhet.

Andre symptomer på hjerneslag kan være nummenhet i en kroppshalvdel, synsforstyrrelser (for eksempel tap av sidesyn, dobbeltsyn eller blindhet på ett øye), nedsatt balanse eller koordinasjon eller plutselig innsettende, eksplosjonsaktig hodepine, som fører til at man umiddelbart avbryter aktiviteten man holder på med.

Når slike symptomer oppstår er tiden helt avgjørende, sier Tommy Skar.

– Man mister to millioner hjerneceller hvert minutt ved hjerneslag. Og viktig behandling avhenger av at man kommer tidsnok, derfor er det ingen tid å miste, sier han og fortsetter:

– Lær deg symptomene og ring 113 om du mistenker slag, sier Skar.

Les også: – Hvert sekund teller ved hjerneslag - ring 113

Smile, løfte, prate

Dersom du har mistanke om at du selv eller den du er sammen med har fått slag, kan den som er rammet forsøke å gjøre følgende:

  • Prøv å smile, le eller vise tennene.
  • Prøv å løfte begge armene.
  • Prøv å si en enkel sammenhengende setning.

Er en eller flere av disse handlingene vanskelig å utføre kan det være tegn på hjerneslag. Merk at symptomene kan variere i både styrke og fremtoning.

– Ikke nøl med å ta kontakt med 113, de som svarer på AMK kan gjøre en riktig vurdering. Det er en vurdering du ikke alene bør ta på vegne av andre, sier Tommy Skar i LHL Hjerneslag til ABC Nyheter.

Les også:

– Dårlig luft gir økt risiko for hjerneslag

– Svensk nei til screening må ikke bli sovepute for Helsedirektoratet

– De store forskjellene i slagbehandling i Norge må jevnes ut

– Folk tenker kanskje ikke på at de bør beskytte hjernen

Personvernpolicy