Stenger bassenget på Diakonhjemmet Sykehus:– Uten dette tilbudet kan det bli et liv i smertehelvete for svært mange revmatikere i Oslo

POPULÆRT TILBUD: Varmtvannsbassenget ved Diakonhjemmets sykehus, som har vært i drift siden 80-tallet, brukes ukentlig av omkring 800 brukere. De aller fleste er revmatikere, men også andre kronisk syke trener her.
POPULÆRT TILBUD: Varmtvannsbassenget ved Diakonhjemmets sykehus, som har vært i drift siden 80-tallet, brukes ukentlig av omkring 800 brukere. De aller fleste er revmatikere, men også andre kronisk syke trener her. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Styret ved Diakonhjemmets Sykehus i Oslo vedtok torsdag å stenge terapibassenget fra april 2017. Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund krever at kommunen og sykehuset finner et alternativ for 800 ukentlige brukere.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Bassenget må uansett stenges for oppussing i åtte måneder, og etter en totalvurdering har styret bestemt at bassenget ikke skal gjenåpnes», heter det i en pressemelding på sykehusets hjemmeside.

Etter sommeren ble det kjent at ledelsen ved Diakonhjemmet sykehus vurderte å stenge varmtvannsbassenget, som ukentlig brukes av 800 kronisk syke. Siden den gang har brukere av det populære tilbudet kjempet mot nedleggelse.

«Styret mener at sykehuset best ivaretar sine pålagte forpliktelser og muligheter til førsteklasses diagnostikk og pasientbehandling ved å innstille bassengdriften. Bakgrunnen for at sykehuset trenger økte arealer er en kombinasjon av befolkningsvekst i egne bydeler og en pågående prosess i Helse Sør-Øst der sykehuset skal utvide behandlingstilbudet», heter det i pressemeldingen.

– Veldig synd

Sykehusledelsen gikk tidligere i høst inn for å legge ned terapibassenget, på bakgrunn av at de trenger området til andre oppgaver sykehuset skal løse i fremtiden. Det endelige vedtaket ble fattet under et styremøte torsdag.

– Jeg synes det er veldig synd at de kom til denne beslutningen. Samtidig er det slik at oppdragsgiveren deres, Helse Sør-Øst, har gitt andre oppdrag som krever disse arealene. Det jeg synes er bra er at de leter etter andre løsninger for kronikergruppene som har brukt bassenget både til behandling, rehabilitering og trening, sier generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund, Tone Granaas, til ABC Nyheter.

Revmatikere utgjør den største gruppen som bruker anlegget og forbundet har i høst kjempet mot nedleggelse av bassenget.

Bakgrunn: – Kan være forskjellen på et godt liv og et liv i et smertehelvete

Få tilsvarende tilbud i regionen

«Det er dessverre svært begrenset tilgang på basseng med vanntemperatur over 32 grader i Oslo, Bærum og Asker. Sykehuset arbeider nå med å utarbeide en oppdatert oversikt over varmtvannsbasseng og treningsgrupper», heter det videre i pressemeldingen.

Tone Granaas Norsk Revmatikerforbund Foto: Norsk Revmatikerforbund
Tone Granaas Norsk Revmatikerforbund Foto: Norsk Revmatikerforbund

– Sykehuset har et ansvar i henhold til samhandlingsreformen for å få på plass andre løsninger, og det er jeg glad de tar på alvor. Jeg regner med at de har andre løsninger på plass innen 10. april, eller utvider driften hvis de ikke har funnet løsninger sammen med Oslo kommune innen den tid, sier generalsekretæren.

Ved Diakonhjemmet Sykehus er det et nasjonalt fagmiljø for revmatologi.

– Jeg synes det er vanskelig å forstå at man kan ha dette fagmiljøet og ansvaret uten å beholde terapibasseng som behandlingstilbud, sier Granaas.

Sterke smerter

Mennesker med revmatisk sykdom sliter med mye smerte. De kan bli stive og få problemer med å bevege seg uten rett behandling.

– De aller fleste medlemmer i vårt forbund sier at når de får ha bevegelsesaktivitet i 34 graders vann i terapibasseng opplever de mindre smerter, får økt bevegelighet og kan leve aktive liv. Dette gjelder selv om man går på gode medisiner, sier Granaas og fortsetter:

– Bassenget er avgjørende ikke bare for livskvaliteten til disse 800 ukentlige brukerne, men også for deres mestring av hverdagslivet. Uten dette tilbudet kan det bli et liv i smertehelvete for svært mange revmatikere i Oslo.

«Sykehuset er i tillegg i god dialog med Oslo kommune for å finne alternative treningsmuligheter i varmtvannsbasseng for kronikere som ikke kan nyttiggjøre seg andre treningstilbud», skriver sykehuset i pressemeldingen.

Fylkeslaget til Norsk Revmatikerforbund i Oslo samlet i overkant av 3000 underskrifter mot nedleggelsen.

– Hvis jeg ikke får trene i bassenget, får jeg mer vondt og blir stivere i kroppen. Da kommer jeg inn i en ond sirkel som jeg ikke vil være i; det blir for mye smerter, har fylkesleder i NRF Oslo Jan Halvard Relbe-Moe, som har diagnosen Bekhtrev, uttalt til ABC Nyheter tidligere.

Vil ta tid å få på plass alternativer

Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund (NRF), Tone Granaas (t.h.) sammen med leder i NRF Oslo og bruker av Diakonhjemmets basseng Jan Halvard Rieber-Moe.
Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund (NRF), Tone Granaas (t.h.) sammen med leder i NRF Oslo og bruker av Diakonhjemmets basseng Jan Halvard Rieber-Moe.

En av grunnene til at sykehusledelsen har ønsket å legge ned tilbudet og prioritere andre oppgaver, er at rehabilitering ble kommunens oppgave i forbindelse med samhandlingsreformen.

– Jeg spør meg om Helse Sør-Øst er klar over hvilke konsekvenser nedleggelsen får for denne gruppen kronikere. Dette er en konsekvens av en samhandlingsreform som ikke er implementert skikkelig. Det betyr at sykehus og kommune nå virkelig må begynne og jobbe sammen om å finne løsninger for denne kronikergruppen, sier Granaas til ABC Nyheter.

Siden 2010 har sykehuset ikke fått midler til å drive anlegget.

– Sykehuset har likevel opprettholdt driften av varmtvannsbassenget uten finansiering inntil nå fordi vi ser at brukerne har nytte av tilbudet. Men rehabilitering og opptrening er altså kommunens ansvar, har direktør ved Diakonhjemmet Sykehus Anders Mohn Frafjord uttalt til ABC Nyheter tidligere.

Oslo kommune undersøker mulighetene for å tilpasse badene kommunen har i dag, fram til et varig tilbud kan komme på plass. Men dette arbeidet vil ta tid.

Helseminister Bent Høie må svare

Tidligere denne uken engasjerte stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) seg for saken gjennom et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie om den mulige nedleggelsen. Hun mener Høie må gripe inn og stoppe nedleggelsen:

– Et godt tilbud i Oslo kommune til disse pasientene er ikke noe som lar seg etablere over natta. Derfor mener jeg at Høie må stoppe denne prosessen nå, så tilbudet blir opprettholdt inntil man har et erstatningstilbud til pasientene i kommunen, sa Andersen til ABC Nyheter.

– Disse pasientene er kronikere som har behov for trening i vann. Det kan godt hende at noen av dem som bruker bassenganlegget i dag, egentlig tilhører den kommunale rehabiliteringen, men mitt syn er at da må stat og kommune klare å samarbeide såpass at det ene tilbudet ikke blir lagt ned før det andre står klart, fortsatte SV-politikeren.

Les saken: – Høie må stoppe nedleggelsen

Syv brukere av bassenget skrev onsdag brev til sykehusstyret ved Diakonhjemmet Sykehus der de ba dem utsette behandling av bassengsaken.

– Vi ber om at styret ved Diakonhjemmet utsetter behandling av saken, da dette er en sak folkevalgte også reagerer på, og som helseministeren nå må svare på, skrev Jan Grue, Fakhra Salimi, Jon Skandsen, Dagheid Solholm, Gøril Strømholm, Siri Wright og Marianne Sunde i brevet.

ABC Nyheter har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet som opplyser at helseministeren ikke vil kommentere saken før han har svart på det skriftlige spørsmålet fra Karin Andersen.