Forskning:Økt risiko for hjertesvikt ved bruk av vanlige smertestillende medisiner

HJERTERISIKO: En ny studie viser at nåværende bruk av ni ulike NSAIDs, som er betennelsesdempende og smertestillende legemidler, kan knyttes til økt risiko for sykehusinnleggelse på grunn av hjertesvikt. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
HJERTERISIKO: En ny studie viser at nåværende bruk av ni ulike NSAIDs, som er betennelsesdempende og smertestillende legemidler, kan knyttes til økt risiko for sykehusinnleggelse på grunn av hjertesvikt. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Legen må gjøre en vurdering av pasienten før utskriving av NSAIDs og doseringen må tilpasses behov og risiko for bivirkninger, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mer om saken:

NSAIDs utgjør en stor gruppe legemidler med smertestillende og betennelsesdempende virkning.

NSAIDs er en forkortelse for Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Non-steroidal betyr at de ikke inneholder steroider.

Bruk av syv tradisjonelle NSAIDs: diklofenak (best kjent som Voltaren, Voltarol), ibuprofen (Ibux, Burana, Ibuprox, Ibumetin), indometacin, ketorolak, naproxen, piroxikam og nimesulid (ikke godkjent i Norge), og to såkalte COX-2-hemmere: etoricoxib (kjent som Arcoxia) og rofecoxib (kjent som Vioxx) knyttes til økt risiko for sykehusinnleggelse på grunn av hjertesvikt i en ny studie fra italienske forskere.

Studien er publisert i tidsskriftet BMJ.

Betennelsesdempende smertestillende legemidler (NSAIDs) er mye brukt både i Norge og internasjonalt. De senere årene har en rekke studier vist at denne typen smertestillende midler gir økt risiko for hjerte- og karsykdom.

En ny undersøkelse som publiseres i det anerkjente tidsskriftet BMJ denne uken, bekrefter at det er en sammenheng mellom bruk av NSAIDs og økt risiko for hjertesvikt.

Et team av forskere ved Universitetet i Milano-Bicocca i Italia, har vurdert risikoen for sykehusinnleggelse som følge av hjertesvikt, knyttet til 27 ulike typer NSAID-preparater, inkludert 4 nyere såkalte COX-2-hemmere.

Funnene deres baserer seg på nesten ti millioner NSAID-brukere, som startet behandling i 2000-2010, fra fire europeiske land: Nederland, Italia, Tyskland og Storbritannia. Totalt identifiserte de 92.163 sykehusinnleggelser på grunn av hjertesvikt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
– Det viktigste er at legene gjør en vurdering av pasienten før han skriver ut NSAIDs. Doseringen må tilpasses pasientens behov og risiko for bivirkninger, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
– Det viktigste er at legene gjør en vurdering av pasienten før han skriver ut NSAIDs. Doseringen må tilpasses pasientens behov og risiko for bivirkninger, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Resultatene viser at nåværende bruk, altså bruk innen siste 14 dager, av ni av de betennelsesdempende legemidlene, kan knyttes til økt risiko for innleggelse på grunn av hjertesvikt. (Se faktaboks.)

– Denne studien bekrefter på mange måter det vi vet fra tidligere og hva vi har trodd, sier medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk og hjertespesialist Steinar Madsen.

– Studien er en av mange som har vist at NSAIDs kan gi ulike former for hjertebivirkninger. Her har de sett spesielt på hjertesvikt og dette styrker vårt syn på at særlig eldre skal være forsiktige, fortsetter han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fordi studien er en etteranalyse kan det være ulike feilkilder, forklarer han.

– Men det ville ut fra det vi vet være overraskende om resultatet hadde vært annerledes, sier Madsen.

Les også: Voltaren og Ibux øker risikoen for hjerteinfarkt

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dose viktig for risiko

Forskerne fant også at størrelsen på risiko varierte mellom de ulike medisinene og som følge av dosen legen hadde skrevet ut. Ved veldig høye doser av ibuprofen (best kjent som Ibux) og diclofenak (Voltaren) så forskerne en doblet risiko for innleggelse for hjertesvikt.

– Kortvarig bruk mot akutte smerter har liten risiko. Langvarig bruk og høye doser gir økt risiko, særlig hos eldre. Særlig for ibuprofen må det høye doser til før man ser noen negativ effekt, understreker Steinar Madsen.

Han forklarer at bruken av NSAIDs har hatt en nedadgående tendens i Norge de siste årene. Det gjelder særlig diklofenak.

– Legemiddelverket har i flere år anbefalt paracetamol som førstevalg ved smerter. Og det har vært ganske vellykket. Bruken av paracetamol på resept har økt sterkt. Men forbruket av NSAIDs er fremdeles høyt i Norge, sier Madsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forskerne fant ikke sammenheng mellom bruk av COX-2-hemmeren celekoksib (kjent som Celebra) og risiko for innleggelse for hjertesvikt ved vanlige brukte doser. Dette legemiddelet ble imidlertid gitt i lave doser, så tryggheten ved bruk av høyere doser er ikke undersøkt, bemerker forskerne i BJM.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: – Litt for mye Paracet kan være skadelig over tid

Etterlyser strengere regulering

Selv om man på bakgrunn av denne observasjonsstudien ikke kan trekke sikre konklusjoner om årsaksmekanismer eller absolutt risiko knyttet til de ulike legemidlene, mener forskerne studien underbygger at det er sammenheng mellom bruk av disse vanlige NSAIDs og risiko for hjertesvikt.

– Fordi enhver potensiell økt risiko kan ha betydelig effekt på folkehelsen, kan risikoestimatene fra denne studien være viktige både i klinisk praksis og når det gjelder regulering av legemidlene, konkluderer forskerne i BMJ.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De to danske hjertespesialistene Gunnar H. Gislason og Christian Torp-Pedersen, støtter dette synet i en medfølgende kommentarartikkel i BMJ.

– På grunn av den utbredte bruken av NSAID, vil til og med en liten økning i risiko for hjerte- og karsykdom være av betydning for folkehelsen, skriver de.

Både europeiske og amerikanske legemiddelmyndigheter har advart mot de potensielt farlige effektene av disse legemidlene, spesielt diklofenak. Hjertespesialistene i European Society of Cardiology har gått så langt som å fraråde bruk av diklofenak, opplyser de to danske hjertespesialistene.

– Slike legemidler er fremdeles lett tilgjengelig uten resept i supermarkeder og kiosker, uten medfølgende profesjonelle råd om bruk eller potensielle skadelige virkninger, skriver skriver Gislason og Torp-Pedersen og fortsetter:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Denne praksisen bidrar til å opprettholde den vanlige misoppfatningen om at NSAIDs er harmløse medisiner som er trygge for alle og enhver.

De konkluderer med at det vil være på sin plass med strengere regulering når det gjelder tilgjengeligheten av disse legemidlene og krav til helsepersonell om å gi pasienter råd om bruk og mulige farlige bivirkninger.

Madsen i Legemiddelverket mener reguleringen vi har i Norge er bra.

– I butikkene får man bare kjøpt små pakninger av ibuprofen. Og det er selvsagt viktig at doseringen på pakningen følges når man kjøper reseptfrie legemidler, sier han og fortsetter:

– Det viktigste er at legene gjør en vurdering av pasienten før han skriver ut NSAIDs. Doseringen må tilpasses pasientens behov og risiko for bivirkninger.

Les også:

– Skjulte informasjon om farlig medisin

– Ikke bland bakrus og smertestillende

Legemiddelverket fraråder å mikse Ibux og Paracet

– Kombinasjon gir begrenset tilleggseffekt

– Ikke aktuelt å fjerne Paracet fra butikkene i Norge