Tegnene på de tre vanligste personlighetsforstyrrelsene

VONDE FØLELSER: En person med unnvikende personlighetsforstyrrelse unngår sosiale aktiviteter av redsel for å bli avvist. © Illustrasjonsfoto: Colourbox
VONDE FØLELSER: En person med unnvikende personlighetsforstyrrelse unngår sosiale aktiviteter av redsel for å bli avvist. © Illustrasjonsfoto: Colourbox
Artikkelen fortsetter under annonsen

Pasientene preges av personlighetstrekk som gjennomsyrer deres tenkemåte, selvoppfatning og adferd, sier professor. For dem som er rammet, er det hjelp å få.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

De vanligste personlighetsforstyrrelsene i Norge er unnvikende personlighetsforstyrrelse, paranoid personlighetsforstyrrelse og tvangspreget personlighetsforstyrrelse.

Det sier førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, Jens Thimm, som baserer det på en nors undersøkelse av forekomsten av personlighetsforstyrrelser i Norge.

Thimm underviser blant annet i personlighetspsykologi.

Store forskjeller

Selv om likhetstrekkene for pasientene med personlighetsforstyrrelser er mange, er det ifølge Thimm viktig å være klar over at to personer med samme diagnose kan være svært forskjellige.

- Det å dele personlighetsforstyrrelser inn i ulike kategorier er meget omdiskutert, sier han.

Thimm forteller at det i de neste utgavene av diagnosemanualer sannsynligvis vil bli store endringer når det gjelder diagnostisering av personlighetsforstyrrelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Ikke dokumentert at 9 av 10 som tar livet sitt er psykisk syke

Gjennomsyrer tenkemåten

- De generelle tegnene på personlighetsforstyrrelser er først og fremst at pasientene preges av personlighetstrekk som gjennomsyrer deres tenkemåte, selvoppfatning og adferd, sier Hans M. Nordahl.

Han er professor i klinisk psykologi ved NTNU.

Nordahl bekrefter at de vanligste personlighetsforstyrrelsene i Norge er engstelig eller unnvikende personlighetsforstyrrelse, tvangspreget personlighetsforstyrrelse og paranoid personlighetsforstyrrelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hele tiden

Trekkene kan ifølge Nordahl være at vedkommende er for unnvikende og konfliktsky, for perfeksjonistisk og detaljorientert eller for mistenksom og sårbar i forhold til andres motiver.

- Når disse trekkene preger personen stort sett hele tiden, og ikke bare i stressende situasjoner, så er det kjennetegn på personlighetsforstyrrelser, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Graden av alvorlighetsgrad av personlighetsforstyrrelsen bestemmes av hvor mye funksjonsnedsettelse, altså svikt i arbeid eller skole og sosialt, personen har som følge av trekkene.

Les også: Tre vanlige myter om selvmord

Hjelp å få

Hjelpen mot personlighetsforstyrrelser er først og fremst psykologisk behandling.

- Her kan pasienten jobbe med å endre sitt handlingsmønster i forhold til andre, men også bli i bedre stand til å bevisstgjøre seg på typiske tankemønstre og endre sine emosjonelle reaksjonsmåter gjennom å utvikle nye strategier, sier Nordahl.

For eksempel kan det jobbes med psykodynamiske behandlingsmetoder for å endre selvbevissthet og få emosjonell regulering samt kognitiv adferdsterapi for å endre selvoppfatninger og handlemønstre i sosiale situasjoner.

- I visse tilfeller brukes også medikamentell behandling som et supplement til psykologisk behandling. Det gjelder der det er større behov for emosjonell mestring, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Norge er det ifølge Thimm Norsk kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri som har best kompetanse når det gjelder behandlingen av personlighetsforstyrrelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: – Barn av eldre fedre er mer utsatt for psykisk sykdom

Her er de tre vanligste personlighetsforstyrrelsene

1. Unnvikende personlighetsforstyrrelse

- Denne formen for personlighetsforstyrrelse kjennetegnes ved at personen unngår sosiale aktiviteter fordi han eller hun er redd for å bli avvist eller kritisert, sier Thimm.

Grunnen til dette er at vedkommende har lav selvfølelse og føler seg utilstrekkelig og lite verd.

Omtrent fem prosent av den norske befolkningen har en unnvikende personlighetsforstyrrelse.

2. Paranoid personlighetsforstyrrelse

- Paranoid personlighetsforstyrrelse er karakterisert ved en grunnleggende mistillit til andre mennesker. En person med denne personlighetsforstyrrelsen mistenker andre for å ville utnytte, skade eller lure ham eller henne, sier Thimm.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Uskyldige bemerkninger kan feiltolkes som skjult nedverdigende eller truende kommentarer.

- De som lider av denne personlighetsforstyrrelsen er dessuten forsiktig med å betro seg til andre fordi de er redde for å si noe som kan bli brukt dem senere, sier han.

Omtrent to til tre prosent av Norges befolkning har denne formen for personlighetsforstyrrelse.

3. Tvangspreget personlighetsforstyrrelse

- Personer som har tvangspreget personlighetsforstyrrelse er overopptatt av orden. De er perfeksjonistiske, sta og rigide og svært opptatt av detaljer og regler, sier Thimm.

Vedkommende vil stille strenge krav både til seg selv og andre.

Vel to prosent av befolkningen her i landet har en tvangspreget personlighetsforstyrrelse.

Les også:

Bekymrer du deg syk?

- Da jeg først fikk diagnosen ble jeg kjempesint. Jeg var jo ikke sånn!

Tegnene på at du trenger psykolog

Artikkelen ble først publisert av Klikk.no.