Slik bytter du fastlege

Alle kan selv bytte fastlege - på nett eller telefon. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
Alle kan selv bytte fastlege - på nett eller telefon. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle kan enkelt bytte fastlege inntil to ganger i året.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er ganske få som bytter fastlege i Norge. Helsedirektoratets statistikk viser at i 2014 var andel legebytter etter eget ønske 1,3-1,8 prosent per kvartal – med andre ord cirka 6,5 prosent per år. Dette tallet inkluderer alle som flytter, så tallet som bytter fastlege fordi de er misfornøyd er veldig lavt, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001, og innebærer at alle som ønsker det det skal kunne få en fast lege å forholde seg til. Mange hadde nok allerede mer eller mindre faste leger de forholdt seg til, men med den nye ordningen ble dette overført til kommunene. I dag er det hjemkommunen din sitt ansvar å sørge for at du får den nødvendige helsehjelpen du trenger.

– De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege. 1. januar var antall innbyggere som var deltakere i fastlegeordningen 5.239.509. Antall innbyggere som ikke deltar i ordningen er 23.523, opplyser avdelingsdirektør Toril Lislien i Helfo.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Slik får du den fastlegen du vil ha

– Fastlege er en god ordning

– Vi kan være ganske sikre på at fastlegeordningen er en god ordning. Den har meget høy legitimitet i befolkningen, og oppleves som velfungerende. Når myndighetene spør befolkningen hvilke offentlige tjenester som er mest velfungerende, så kommer fastlegeordningen på andre plass. Dette betyr ikke at vi ikke skal utvikle oss, men kanskje bør den utviklingen skje i forsiktighet, sier Brelin.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Da ordningen ble innført fikk alle nordmenn tildelt en egen fastlege i hjemkommunen.

I 2015 var det totalt 366 000 fastlegebytter etter innbyggernes eget ønske, opplyser avdelingsdirektør i Helfo, Toril Lislien. Foto: Morten Rakke/Helfo
I 2015 var det totalt 366 000 fastlegebytter etter innbyggernes eget ønske, opplyser avdelingsdirektør i Helfo, Toril Lislien. Foto: Morten Rakke/Helfo

– Der foreldrene har felles foreldreansvar og samme adresse, plasseres barnet på samme liste som mor. Dette skjer automatisk kun ved første tildeling. Bytter foreldre fastlege senere, må de krysse av for at det også skal gjelde barna – det skjer ikke helt automatisk, sier Toril Lislien i Helfo.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Der foreldre har felles foreldreansvar og forskjellig adresse, plasseres barnet på samme liste som den av foreldrene som har samme folkeregisteradresse som barnet.

– Den som har foreldreansvaret velger/bytter eventuelt fastlege på vegne av barn under 16 år. Barn over 16 år må velge fastlege selv, sier Lislien.

Les også: Fastlege: – Pasienten som person, ser ut til å bli borte i medisinen

(Saken fortsetter under)

Mange foretrekker en fastlege av samme kjønn, og da er det lett å bytte om man ønsker. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
Mange foretrekker en fastlege av samme kjønn, og da er det lett å bytte om man ønsker. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock

Disse har rett til å ha fastlege:

Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge

Asylsøkere som har D-nummer

NATO-personell som har D-nummer, og deres familie

Tak på 2500 pasienter

Da fastlegeordningen ble innført fikk mange beholde sin vante lege, men ikke alle. Det er nemlig et tak på 2500 pasienter per fastlege – og mange har mindre kapasitet fordi de jobber deltid etc. Man kan ikke ha mindre enn 500 faste pasienter.

Kommunene inngikk i 2001 avtaler med den enkelte lege, og betaler en viss sum per fastpasient til legene. Ifølge Legeforeningen er det 4883 fastleger i Norge (per 03.2015). Hver fastlege hadde i 2014 1132 pasienter i snitt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Spørsmål og svar om fastlegeordningen

Å ha en lege man stoler på og føler seg komfortabel med, er viktig for mange. Det er også enklere i forhold til journaler, tidligere sykehistorie etc. Mange ønsker også en lege av eget kjønn – eller er av en eller annen grunn misfornøyd med fastlegen sin. Da er det fullt mulig å bytte fastlege – inntil to ganger per år. Hvis du flytter, eller legen din slutter – eller kutter i listene sine, kan du få et ekstra bytte.

– Hvem er det som bytter fastlege – og hvorfor?

– Ingen behøver oppgi noen grunn til å bytte fastlege. Statistikken forteller derfor ingenting om hvorfor noen innbyggere ønsker å bytte fastlege – eller hvem de som bytter er, sier Lislien.

– Det vil alltid finnes mennesker i alle kategorier som ikke fungerer så godt sammen. Kanskje har du hatt opplevelser med fastlegen din som du ikke syntes var så ålreit, og hvis du føler det ikke går så greit mellom deg og fastlegen din, så bør du vurdere å bytte, sier Petter Brelin.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Fastlege slår alarm: – Feige leger dreper pasienter

Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennleger, mener det finnes flere grunner til at folk bytter fastlege. Foto: Sykehuset i Østfold
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennleger, mener det finnes flere grunner til at folk bytter fastlege. Foto: Sykehuset i Østfold

Bytte fastlege ved flytting

– Man bør bytte fastlege hvis man flytter. Noen er så glade i den fastlegen de har at de blir stående på listen til en fastlege langt unna. Det kan oppleves som et problem, og du bør ha en fastlege i rimelig nærhet av der du bor, råder lederen i Norsk forening for allmennmedisin.

Hvis du flytter fra en kommune til en annen kan du velge å beholde fastlegen du hadde før, eller du får tilsendt informasjon fra HELFO om hvordan du bytter. Det er HELFO (helseøkonomiforvaltningen) som administrativt forvalter fastlegeordningen. Hvis du bytter lege, og flytter tilbake til din forrige hjemkommune innen tre år, har du krav på å få tilbake din gamle fastlege – selv om han eller hun har fulle lister. Dette gjelder også studenter. Hvis du flytter til utlandet mister du fastlegen din.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Så – hvordan går du fram for å bytte fastlege? Før du bestemmer deg kan det være lurt å rådføre deg med venner eller familie – eventuelt din gamle fastlege. På nettet på helsenorge.no finner du en liste over alle landets fastleger – sortert etter kommune. Her vil du også se hvor mange pasienter de har, og hvor mange ledige plasser de har.

Les også: Helsedirektoratet advarer mot fastlegenettsteder

Hvordan velge ny fastlege?

– Det er vanskelig å gi noen absolutte råd når folk skal velge ny fastlege, fordi forskjellige mennesker har forskjellige ønsker om hvordan fastlegen skal være. Jeg har inntrykk av at mange snakker med venner, familie og bekjente før de velger lege, og danner seg et bilde ut fra det. Å snakke med noen som kjenner både deg og legen kan være lurt, sier Brelin.

Mange velger gjerne de mest “populære” legene, men å velge lege bør være et personlig valg. Mange foretrekker å ha en lege så nært hjemmet som mulig, noe som kan være praktisk hvis du trenger å komme deg til legen når du er akutt syk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Slik får du europeisk helsetrygdkort

Gjør research på forhånd

I noen tilfeller deler leger i samme kontorfellesskap på fastlegelistene, det vil si at du kan komme til en annen lege ved samme kontor når du bestiller time. Dette finner du også ut av på nettsiden. Dersom du kun ønsker å gå til samme lege, bør du velge en lege som ikke deler lister med andre.

Du kan likevel få tilbud om å komme til en kollega dersom din lege har fulle timelister/er bortreist når du ønsker legetime.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du kan enkelt bytte fastlege på internett. Det gjør du på den offentlige portalen helsenorge.no. på Min helse. her finenr du også en oversikt over alle fastlegene i din kommune - og over hele landet.

En oversikt over fastleger finner du også på legelisten.no – her med kommentarer fra andre pasienter, noe som kan være til hjelp for noen. Men husk at et legebesøk ofte oppfattes subjektivt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Fastelegen påvirker pasientenes sykefravær

(Saken fortsetter under)

Barn får automatisk samme fastlege som mor - eller den forelderen som har foreldreansvar. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
Barn får automatisk samme fastlege som mor - eller den forelderen som har foreldreansvar. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock

Slik bytter du fastlege

Selve byttet gjør du på helsenorge.no. Husk at du må ha bankID (kodebrikke fra banken din) eller annen elektronisk ID (buypass ) for å benytte tjenesten. Herfra går du videre til å bytte fastlege. Her finner du også lister over ledige fastleger.

Samme sted er det også mulig å melde seg ut av fastlegeordningen dersom du ønsker. Det er nemlig en frivillig ordning, og vil du ikke ha fastlege, så er det greit. Men da kan du måtte regne med lengre ventetid når du trenger legetime. De aller fleste nordmenn er med i fastlegeordningen.

Det er også mulig å bytte fastlege på telefon – på 800HELSE (80043573). Byttet er gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

Les også: Slik skifter du fastlege på nett

Hva med journalen?

Hvis du vil ha med journalen din fra den gamle legen til den nye må du sannsynligvis betale et gebyr. Dette går nemlig ikke automatisk – av hensyn til personvernet. Men har du en sykdomshistorie du vil den nye legen din skal vite om, så bør du overføre journalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regelverket åpner for at en pasient kan be om å få sin journal oversendt til ny fastlege, men det er ingen automatikk i at journalen skal sendes over. Dersom pasienten ønsker at journalen skal følge med over til ny fastlege, kan den opprinnelige fastlegen kreve 85 kroner for dette fra pasienten, sier Lislien.

– Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min – selv om jeg ikke bytter?

– Når du har fått tildelt eller selv har valgt en fastlege, skal fastlegen prioritere deg og de andre pasientene legen har på sin liste. Dersom du ønsker å gå til en annen lege enn den som er fastlegen din, har du anledning til det, men denne fastlegen vil kunne prioritere sine listepasienter framfor deg når det gjelder å tildele time, sier Toril Lislien i Helfo.

Har du spørsmål om fastlegeordningen - eller andre helsespørsmål? Kontakt en av lommelegene her.

Les også:

Lav blodprosent (anemi)

Høy blodprosent

Urinprøve - dette kan den fortelle deg

Legevaktens nye telefonnummer: 116117

Hva bør du ta med deg på sykehuset?

Hypokonder - symptomer og behandling

Saken ble opprinnelig publisert på Lommelegen.no