– Epigenetikk ser ut til å spille en stor rolle i fedmeutviklingen

Andelen mennesker som er overvektige eller lider av fedme, har steget voldsomt. Forsker bak en ny studie tror at denne økningen kan forklares med epigenetikk, altså om visse gener er skrudd av eller på. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Andelen mennesker som er overvektige eller lider av fedme, har steget voldsomt. Forsker bak en ny studie tror at denne økningen kan forklares med epigenetikk, altså om visse gener er skrudd av eller på. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om visse gener er skrudd på eller ikke, ser ut til å være viktig for om vi utvikler fedme eller ikke, ifølge ny forskning.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Epigenetikk er læren om hvordan gener forandres uten at det endrer arvestoffet DNA. Gener som beskytter mot eller disponerer for ulike lidelser, kan for eksempel skrus på eller av, og disse endringene er reversible.

Ny forskning antyder at epigenetikk spiller en viktigere rolle i fedmeepidemien enn man har trodd hittil, skriver Forskning.no.

– Tankevekkende

I en ny studie som er publisert i tidsskriftet Cell, viser forskere fra Max Planck-instituttet i Freiburg at slik regulering av visse gener kan føre til utvikling av fedme, både hos mus og mennesker.

Forskerne har sammenlignet resultater fra museforsøk med både tvillingstudier og fettprøver fra overvektige barn, og de finner at den epigenetiske reguleringen av de samme genene spiller en rolle i om mennesker eller mus med likt arvemateriale blir tykke eller tynne.

– Epigenetikken ser ut til å spille en meget stor rolle i utviklingen av fedme, og det er tankevekkende, sier Kevin Dalgaard, som har forsket ved Max Planck-instituttet, men jobber i dag som diabetesforsker i legemiddelselskapet Novo Nordisk, til Videnskab.dk.

Les også: – Fedme er en kronisk sykdom som det er vanskelig å behandle

En overvektig og en normalvektig tvilling

Han har studert genetisk like laboratoriemus som alle har den samme mutasjonen i genet TRIM28. Mens 10-15 prosent av dem utvikler spontant fedme, forblir resten normalvektige. Dalgaard og kollegene studerte så aktiviteten i musenes fettvev og fant at to andre gener, PEG3 og NNAT, enten er svært aktive i musene med normal vekt, eller svært lite aktive i musene som blir fete.

Resultatene antyder både at noen epigenetiske forskjeller mellom de identiske musene er årsaken til at noen av dem blir fete, og at PEG3 og NNAT er den utløsende faktoren for fedme, mener Dalsgaard.

Forskerne undersøkte de tre genene TRIM28, PEG3 og NNAT i fettvevet fra to grupper barn under 15 år, der en gruppe hadde BMI på over 30, mens den andre gruppa var normalvektige. De fant den samme forskjellen i regulering av genene mellom de normalvektige og de som hadde fedme.

I tillegg sjekket de resultatene opp mot et tvillingregister fra Finland, som inneholder data om eneggede tvillinger, med likt DNA, der den ene er overvektig og den andre er normalvektig. Igjen så de på aktiviteten av de tre genene, og sammenlignet resultatet med tvillingenes BMI. Også her fant de en nedregulering av de tre genene i den overvektige tvillingen, forklarer Dalgaard.

Les mer: Livsstil kan endre genenes innstillinger

– Enormt interessant

Professor Anders Lade Nielsen på Institutt for Biomedicin ved Aarhus Universitet i Danmark forsker selv på epigenetikk, men har ikke vært involvert i den nye studien. Han er imidlertid svært begeistret for forskningen, som han mener er viktig for forståelsen av epigenetikkens innflytelse på fedme.

Spesielt interessant og overraskende synes Lade Nielsen det er at resultatene tyder på at genene enten gjør mus eller mennesker fete, eller så gjør de ikke det. De finner ingen glidende overgang; genene er enten skrudd av eller på.

– Det er enormt interessant å finne ut hvilke miljøfaktorer som bestemmer hvorfor to mennesker med de samme genene følger den ene eller den andre epigenetiske veien til normalvekt eller fedme, sier Anders Lade Nielsen til Videnskab.dk.

Forskerne lurer nå på om det ikke er slik at kosthold og gener er hovedårsakene til at så mange mennesker i verden er overvektige eller lider av fedme, men at det kanskje er viktigere med miljøfaktorer som stress, temperatur eller tarmbakterieflora, som påvirker om gener er skrudd av eller på.

– Vi har ikke bevis for det enda, men mye tyder på at eksplosjonen i antallet fete mennesker på tvers av kulturer og landegrenser ikke utelukkende kan forklares med endringer i livsstil, men derimot i epigenetikken. Det neste målet blir å finne ut av hvilke faktorer som har utløst de epigenetiske endringene i mennesker som gjør at de i dag blir fete, mens de ikke ble de for 35 år siden, sier Dalgaard til Videnskab.dk.

Les også:

– Pappafedme kan gi dobbel risiko for barneautisme

– Folk med fedme får lettere infeksjoner enn normalvektige

– Overspising endrer DNAet på få dager