Smitte fra dyr til menneskerDisse sykdommene smitter fra dyr til mennesker

HÅNDHYGIENE: Vask alltid hendene og eventuelt ansiktet etter at du har vært i kontakt med et dyr, råder ekspertene.
HÅNDHYGIENE: Vask alltid hendene og eventuelt ansiktet etter at du har vært i kontakt med et dyr, råder ekspertene. Foto: Thinkstockphotos

Nei, du kan ikke smitte katta med influensa, men pass på – en rekke sykdommer kan faktisk smitte mellom dyr og mennesker.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Både direkte kontakt med dyr, gjennom mat og drikke samt insekter, kan smitte deg med forskjellige sykdommer fra dyr. Hvis du for eksempel ikke steker kyllingen din godt nok eller slurver med håndvasken etter du har vært i kontakt med et dyr, kan du risikere både diaré, feber og oppkast.

Ifølge Folkehelseinstituttet har antakelig de fleste smittsomme sykdommer hos mennesker opprinnelig kommet fra dyr. Noen smittestoff har så forandret seg og tilpasset seg et liv i mennesket og deretter begynt å smitte mellom mennesker.

- Det betyr at også nye sykdommer kan oppstå hos mennesker ved smitte fra dyr, opplyser Folkehelseinstituttet om på sine hjemmesider.

Zoonoser - smitte fra virveldyr

I denne sammenhengen snakker vi ofte om zoonoser. Det er sykdommer som under normale forhold kan smitte fra andre virveldyr til mennesker.

- Smitten skjer enten ved direkte kontakt med dyrene, indirekte via for eksempel mat og vann eller via vektorer som blant annet levende insekter og skogflått, sier Anne Nordstoga, forsker ved Veterinærinstituttet.

Zoonoser har en ting til felles: De kan på en eller annen måte smitte fra dyr til mennesker.

- Ellers er sykdommene svært forskjellige. De kan deles inn i en rekke forskjellige smittestoffer, som for eksempel bakterier, virus, parasitter eller prioner, sier Nordstoga.

Eksempler på bakterier kan være salmonellose og harepest, mens virus kan være musepest eller rabies. Parasitter kan være cryptosporidiose og toksoplasmose, mens et eksempel på prioner er menneskets form for kugalskap.

Ja, det kan være fristende å ta med seg hjemløse kjæledyr hjem fra ferie. Veterinæren anbefaler å heller hjelpe dem der de er. Foto: Thinkstockphotos
Ja, det kan være fristende å ta med seg hjemløse kjæledyr hjem fra ferie. Veterinæren anbefaler å heller hjelpe dem der de er. Foto: Thinkstockphotos

Nedgående trend

Forskning gjort av EUs mattrygghetsorganisasjon (EFSA) og Det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) viser heldigvis at de fleste tilfellene av smitte mellom dyr og menneske er en nedgående trend.

- Antallet registrerte humane tilfeller av salmonellose fortsetter å synke. Dette finner du oftest i kjøttprodukter fra fjørfe, og forårsaker sykdom med feber , magesmerter og diaré, sier Solveig Jore i avdeling for infeksjonsovervåkning ved Folkehelseinstituttet på deres hjemmesider.

Marianne Sunde ved Folkehelseinstituttet
Marianne Sunde ved Folkehelseinstituttet

- Nedgangen skyldes hovedsakelig kontrollprogrammer som EU-kommisjonen og medlemslandene har etablert for Salmonella. De fleste medlemslandene oppfylte sitt mål om reduksjon av Salmonella-infeksjoner i fjørfepopulasjonen, fortsetter hun.

Campylobacter er derimot den zoonosen som forårsaker flest sykdomstilfeller i Europa. Denne er også å finne i kyllingkjøtt, og forårsaker diaré og feber.

De tre hyppigste smittekildene er følgende:

* Levende dyr. Eksempelvis rabies fra levende hunder og fugleinfluensa fra levende kyllinger.

* Animalske matprodukter. For eksempel salmonellose fra egg og campylobacteriose fra fjørfekjøtt.

* Andre mennesker. Du kan bli smittet av et menneske som har blitt smittet av et dyr.

Forskeren råder å være føre var.

- Smittemåten skjer ofte via direkte kontakt mellom mennesker og dyr. Derfor bør du alltid vaske hendene etter du har vært i kontakt med dyr, sier Nordstoga ved Veterinærinstituttet.

Kjæledyr og smitte

Marianne Sunde og Astrid Wester ved Folkehelseinstituttet sier at vi har en god situasjon i Norge når det gjelder forekomst av zoonoser.

- Vi vet at noen smittestoffer som for eksempel Salmonella og Campylobacter kan smitte mellom kjæledyr og mennesker, men hvor ofte dette skjer vet vi ikke, sier de til Klikk Helse og fortsetter:

- Disse smittestoffene finnes hos ville dyr, og i enkelte tilfeller skjer det en smitte fra ville dyr til hund og katt, og deretter til mennesker. Smitten kan også skje fra småfugl til mennesker hvis for eksempel et barn leker under et fuglebrett.

Det er forskjellige faktorer som kan øke risikoen for smitte.

- Import av kjæledyr fra utlandet samt reise med kjæledyr til utlandet øker sannsynligheten for at dyrene kan få smittestoffer som kan overføres til mennesker, sier forskerne.

Sunde og Wester legger til at reptiler ofte er bærere av spesielle Salmonella-bakterier og at det i USA har vært flere utbrudd knyttet til privat hold av reptiler.

God hygiene er viktig

Hvilken type smitte mellom kjæledyr og mennesker er mest vanlig?

- Det vet vi lite om. Her i landet har vi heldigvis gunstige forhold når det gjelder forekomst av mange av de smittestoffene som gir veldig alvorlig infeksjon og som kan smitte mellom kjæledyr og mennesker. Eksempelvis har vi ikke rabies, og mange av parasittene som kan gi alvorlig infeksjon forekommer ikke her i landet, sier forskerne.

For å unngå smitte mellom dyr og mennesker er god hygiene det absolutte viktigste tiltaket.

- Kjæledyr er til for å ta på og kose med, men vask hendene etterpå, særlig før måltid og matlaging. Hunder vil så gjerne slikke menneskene sine i ansiktet og på munnen, og det kan være vanskelig å unngå at de gjør det. Da anbefaler vi å vaske ansiktet etterpå, eller i hvert fall unngå å ta deg i ansiktet før du gjør noe med hendene som medfører kontakt med munnen din, sier de.

Unngå import av kjæledyr

Veterinær ved Evidensia Oslo dyresykehus, Jorun U. Løvli, fraråder også å importere kjæledyr fra utlandet.

- Andre land har mye større med zoonoser enn Norge, og derfor sees også hyppigere tilfeller av ulike zoonoser når flere og flere hunder importeres fra sør- og øst-Europa, sier hun til Klikk Helse og fortsetter:

- Dette introduserer smittekilder som ellers ikke finnes i Norge fra før, og gjelder i hovedsak ulike parasitter, men også rabies og leptospirose blir mer aktuelt enn før.

Ifølge Løvli er det bittsår som er mest risikabelt å få.

- Den vanligste måten å få smitte av infeksjoner fra dyr til mennesker er bittsår som utvikler bakterieinfeksjoner og resulterer i at antibiotika må brukes, sier hun.

Hva kan en gjøre for å unngå smitte mellom dyr og mennesker?

- Unngå potensielle bitt av ukjente hunder og katter. Du bør også unngå import av hunder fra områder med ulik patogenflora enn Norge. Hjelp heller hundene i landene der de bor, sier veterinæren.

Les også:

- Du må ta på den syke for å smittes

Ni ekle smittekilder du har hjemme

Skranten? Kjæledyret kan ha skylda

Denne saken er først publisert hos Klikk.no