Slik vet du at tannlegen gjør en god jobb

GOD NOK FOR DEG?: Det finnes et par ting du bør være oppmerksom på før du lar tannlegen behandle deg. Illustrasjonsfoto: Colourbox
GOD NOK FOR DEG?: Det finnes et par ting du bør være oppmerksom på før du lar tannlegen behandle deg. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vet du egentlig at tannlegen din gjør alt riktig?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det kan være vanskelig å vite om tannlegen din gjør en god jobb. På samme måte som det kan være vanskelig å vite noe om kvaliteten på andre tjenester.

For hvor faglig dyktig er egentlig elektrikeren, frisøren, bilmekanikeren, kirurgen, psykologen eller advokaten du velger til å utføre tjenester du har behov for – og betaler for?

Her er vi nødt til å støtte oss på en kjede av faktorer som til sammen kan gi oss et inntrykk av kvalitet, men som egentlig ikke sier så mye om selve jobben som er gjort.

Egentlig vet du ikke det før mange år senere, men ifølge tannlege Erik Svendsrud er det fire ting du bør legge merke til så tidlig som mulig:

1. Tilbud om tannpleier

Tannlegen bør ha en tannpleier knyttet til tannlegepraksisen. Forskning viser at det er bedre å forebygge skader enn å vente til skader har oppstått. Det er få tannleger som klarer å følge opp den forebyggende behandlingen like godt som en tannpleier er i stand til. Det er også viktig at tannlegen og tannpleieren kommuniserer godt om din tannhelse.

2. Stemningen på tannlegekontoret

Legg merke til hvordan forholdet mellom tannhelsesekretær og tannlege er. Du bør føle at de har det bra sammen og at det er en god stemning på tannklinikken. Dårlig kommunikasjon mellom de som jobber der lover ikke bra for de resultater som produseres.

3. Henvisning til spesialist

Ikke vær urolig om du blir henvist til en spesialist eller annen tannlege. Dette betyr at tannlegen du har valgt ønsker det beste for deg. Han eller hun vet at det finnes andre tannleger som kan utføre enkelte arbeider bedre enn tannlegen kan. Det kan være at det koster noe mer, men kvaliteten på det som blir gjort er langt høyere og det er mindre risiko for komplikasjoner i ettertid.

4. Spørsmål og dokumentasjon

Om tannlegen dokumenterer mer enn det du er vant til fra andre tannleger som for eksempel å ta mange kliniske bilder, tar avtrykk for å lage gipsmodeller av tennene dine, spør deg mange spørsmål om din tidligere tannhistorie eller dine tanker om din egen tannhelse; ikke bli urolig! Det betyr bare at tannlegen er svært opptatt av at den tannbehandling du får skal være så optimal som mulig med best mulig holdbarhet.

Svendsrud mener også at det er seks spørsmål du bør stille til tannlegen i forbindelse med et behandlingsforslag:

1. Hva slags erfaring har du med denne type behandling som du foreslår? Hvilken holdbarhet kan jeg forvente når behandlingen utføres av deg?

2. Hvilke negative konsekvenser kan behandlingen få for meg?

3. Om det er en estetisk behandling som skal utføres; hvordan vil dette se ut om 10 eller 20 år?

4. Om tannkjøttet trekker seg tilbake etter behandling med for eksempel en krone i et estetisk viktig område i munnen, vil det området som tidligere var dekket av tannkjøtt, se mørkt ut?

5. Er det fare for at nerven i tannen skades av behandlingen? Hvilke konsekvenser vil dette få for fremtiden til tannen?

6. Om du mangler tenner: Spør tannlegen om hvilke alternativer som finnes og langtidsprognosen for behandlinger som kjeveortopedi, implantat, tradisjonell bro, etsebro eller ingen behandling i det hele tatt. Om det er barn som har mistet en eller flere tenner: Ikke aksepter automatisk at «det er bare å vente til barnet blir over 18 så kan det settes inn implantater». Det finnes andre alternativer som også bør vurderes som for eksempel autotransplantasjon. Implantater er en mulighet, men ikke den eneste!

Analyser tannlegebesøket

Det du som pasient først og fremst har mulighet til å vurdere hos tannlegen, er hvilken opplevelse du har av selve tannlegebesøket.

- Trives du med lokalene? Noen vil ha det hvitt og sterilt, andre trives mer med litt enklere forhold.

- Hvordan blir du møtt; er personalet hyggelige og imøtekommende?

- Overholdes timeavtalen, eller må du stadig vente fordi tannlegen er forsinket?

- Får du god informasjon av tannlegen om tannhelsen din, om hvordan du kan sørge for å unngå sykdom i munnhulen, om hvilken behandling du trenger og hvilke alternativer som finnes?

- Alt dette er viktig for at du som pasient skal kunne være med på å ta ansvar både for din egen tannhelse og være med på å ta beslutninger om hvilken behandling du ønsker. Tannlegen skal gi deg den informasjonen du trenger for å kunne foreta et såkalt «informert samtykke», sier kommunikasjonssjef i Den norske tannlegeforening, Morten H. Rolstad.

- Det er en viktig del av det å sette pasienten i sentrum, og gi han/henne medansvar for egen helse. Dette er slik politikerne ønsker å utvikle helsetjenesten, og da er det slik vi tannleger må innrette oss.

Sørg for å få all informasjon

Du skal også få god og nødvendig prisinformasjon fra tannlegen for den behandlingen som tilbys.

- Dette er egentlig en selvfølge, men det er også nedfelt i den generelle prisopplysningsforskriften. Det er viktig at du som pasient faktisk vet hva kostnaden er ved det du velger å si ja eller nei til, sier Rolstad.

Du skal også ha oppdatert informasjon underveis i en behandling dersom tannlegen oppdager at ting må gjøres på en annen måte, eller at det er mer som må gjøres enn først antatt.

- I tillegg skal du få vite hvilke problemer som kan oppstå etter en behandling og hva som i så fall må gjøres. Og alt dette er det selvsagt tannlegen som har ansvar for å formidle – og dessuten forsikre seg om at du som pasient har forstått det, sier Rolstad.

Snakk med hverandre!

Kommunikasjon med tannhelsepersonalet er svært viktig for at du skal føle deg trygg og få en behandling som sikrer deg en god tannhelse. Ikke minst for å unngå misforståelser.

- Har du god kommunikasjon med en tannlege du synes er hyggelig og grei, så er sjansen stor for at du også synes at tannlegen din er flink, selv om du faktisk ikke aner noe om den faglige kvaliteten på det tannlegearbeidet som blir utført, sier Rolstad.

- En viktig del av kommunikasjonen er at tannlegen lytter til det du har å si. Om du føler at du ikke blir lyttet til så gi beskjed om dette. Om dette ikke hjelper er kanskje ikke dette den rette tannlegen for deg, sier tannlege Erik Svendsrud.

Tenk langsiktig

Det er viktig å huske på at all behandling som utføres krever vedlikehold i ettertid.

- Selv om en behandling i utgangspunktet kan være billig på kort sikt, kan dette bli dyrt på lengre sikt om kvaliteten på behandlingen ikke er bra. Det finnes eksempler på at det har vært utført langt mer behandling enn det som har vært nødvendig.

- Derfor er det viktig å være kritisk til den foreslåtte behandlingen, og be om å få skriftlig både begrunnelse for behandling av den enkelte tann samt hvilken behandling som er foreslått og hvilke konsekvenser dette vil medføre. Be også om å se de langtidsresultater klinikken har med den foreslåtte behandling, sier Svendsrud.

- Kommunikasjon skal gå begge veier, fra tannlege til pasient, men også i motsatt retning. Det lønner seg alltid å snakke med hverandre, og pasienten både kan og bør benytte anledningen til å spørre om alt man lurer på, bekymrer seg eller er misfornøyd over, sier Rolstad.

Anbefaler årlig tannlegebesøk

- Den vanligste undersøkelsen pleier som regel å innebære en tannhelseundersøkelse, røntgenbilder, puss og rens samt en instruksjon i tanntråd og fluorbruk, sier Kjetil Strøm, leder i Oslo Tannlegeforening.

- Men pasienter er svært forskjellige. Noen må kanskje inn hver tredje måned for puss og rens, mens andre kan gå over ett år uten noen problemer. Intervallene og oppfølgingen må derfor settes individuelt for hver enkelt pasient, og bestemmes som oftest etter både pasientens og tannlegens ønsker, sier han.

Strøm vil allikevel ikke anbefale pasienter å vente lengre enn over 18 måneder mellom hver tannhelseundersøkelse.

- Det trenger ikke å ha skjedd noe på 18 måneder, men jo lengre du venter, desto verre kan det bli. Et lite hull som kunne ha blitt fikset med en vanlig fylling etter 18 måneder, kan ende opp med rotfylling etter to-tre år. Tannleger i den private tannhelsetjenesten i Norge pleier derfor som regel å ha pasienten inne cirka en gang i året.

Sjekk om du bør trekke eller rotfylle tanna

- Behold tannlegen din!

- Konklusjonen blir at det ikke er mulig for en pasient å vite så mye om den faglige kvaliteten på tannlegers arbeid. Men det er mulig å mene mye om alle opplevelsene som ligger omkring, sier Rolstad.

- Det er veldig viktig med et gjensidig tillitsforhold mellom pasient og tannlege, og dette bygges gjerne over tid og med god kommunikasjon som et avgjørende element.

Fordi tannsykdom i de aller fleste tilfeller utvikler seg ganske sakte, samtidig som skadene oftest er irreversible, det vil si at for eksempel et kariesangrep (hull) ikke gror igjen, så er det fornuftig å la den samme tannlegen få følge med på tannhelsen din over tid.

- Det er altså ikke veldig smart å bytte tannlege ofte, fordi du da hver gang starter fra begynnelsen igjen med registrering av sykdom, vurdering av sykdomsutvikling, valg mellom ulike behandlingsalternativer og prognose.

- Det kan være gunstig både for pasient og tannlege hvis samarbeidet foregår over en viss tid. Hvis vi tannleger har tidligere journal og røntgenbilder lett tilgjengelig, kan vi gi deg mer tilpassete råd enn vi kan på en førstegangskonsultasjon, sier Strøm.

- Vårt generelle råd til pasienter som spør om valg av tannlege er derfor følgende: Finn en tannlege du trives hos, og bli der - i hvert fall en god stund. Det er lite å tjene, både økonomisk og ikke minst tannhelsemessig, på å skifte tannlege ofte, sier Rolstad.

Men selvsagt skal du bytte dersom du begynner å føle seg usikker eller ubekvem, eller er i tvil om du får god nok behandling.

- Det behøver jo ikke å dreie seg om et livslangt forhold, selv om vi bruker å si at «folk skiller seg oftere enn de bytter tannlege»!

Les også:

Sjekk om du kan få dekket tannlegebesøket

Denne grønnsaken gir deg hvitere tenner

Slik kan tannlegen berge hjertet ditt

Personvernpolicy