Meny

Derfor blir kvinner raskere alkoholikere

ALOKHOLBRUK: - Problemene utvikler seg fortere hos kvinner med henhold til utviklingen av alkoholavhengighet, sier psykolog Sonja Mellingen. Illustrasjonsfoto: Thinkstockphoto.com

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Årsaken kalles teleskop-effekten.

Sol og sommer medfører som regel et økt alkoholinntak. Men det er ikke sikkert at det er like lett å stoppe utover høsten når det først har blitt en vane. Og det viser seg at spesielt kvinner raskere kan bli avhengig av alkoholen enn menn.

Psykolog Sonja Mellingen står bak rapporten A woman left lonely – en studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling.

Hensikten med rapporten er å presentere mye av det som er av viten om behandling av kvinner med rusproblemer.

Les også: Dropp dette om du vil ha fin hud

Teleskop-effekten

Mellingen forteller til Kvinneguiden at man i forskningen har henvist til en såkalt «teleskop-effekt»:

Det betyr at problemer med alkoholavhengighet utvikler seg fortere hos kvinner.

Teleskopeffekten innebærer at kvinner begynner å bruke alkohol og narkotika på et lavere nivå enn det menn gjør, men bruken eskalerer raskere til avhengighet. Det skriver soberliving.com.

Årsaken til denne forskjellen kan bunne i psykologiske forskjeller mellom kjønnene. Kvinner bruker ofte alkohol til å regulere humøret og redusere stress, mens menn som regel bruker alkohol for spenningens skyld.

Les også: Syv tips som knuser dårlige vaner

Kvier seg mer mot hjelp

En studie av kvinner og avrusningsbehandling, publisert av National Institutes of Health, har funnet at kvinner er mindre villige til å søke hjelp for avrusning enn det menn er.

Dr. Marc Potenza forsker på avhengighet ved Yale University. Han mener at teleskop-effekt hos kvinner først ble identifisert for flere tiår siden, når det gjelder alkoholmisbruk. Nyere forskning har også knyttet teleskop-effekt til kvinners rusmisbruk og spillavhengighet.

Psykolog Mellingen forteller samtidig at menn og kvinner får ulike typer problemer med alkoholavhengighet:

– Menn får mer problemer med loven, mens kvinner får mer sosiale problemer. Dette kan selvfølgelig skyldes flere forhold, nemlig at menn ofte har en mer kriminell løpebane knyttet til rusbruk, og kvinner, som ofte er mer knyttet til familie og relasjoner, får mer problemer på denne arenaen når rusbruken går ut av kontroll, sier Mellingen.

Les også: Så mange kalorier inneholder glasset ditt

Hun forteller at man også vet at kvinner tåler alkohol dårligere, altså at de blir fortere beruset på samme mengde som menn, fordi kvinner er mindre og har mindre kroppsvæske.

Virker forskjellig etter kjønn

Cecilie Schou Andreassen, klinisk psykologspesialist og doktor i psykologi, tilknyttet Universitetet i Bergen og stiftelsen Bergensklinikkene, har forsket på ulike typer avhengighet.

Hun forteller at rusens funksjon, motiv for bruk og reaksjon på behandling er ulik for kjønnene.

– Også virkningen av enkelte substanser er ulik mellom kjønn, eksempelvis vet vi at forskjellen mellom menns og kvinners gjennomsnittsvekt, blodvolum og forbrenning av alkohol påvirker grad av beruselse, sier Schou Andreassen til Kvinneguiden.

Les også: Kan ha funnet kur for alkoholisme

Kvinner stigmatiseres

Ser man på sterkere rusmidler enn alkohol opplyser Mellingen at forskningen viser at det ikke er noen forskjell i alvorligheten i problemene, med unntak av at kvinner får mer økonomiske problemer når de er avhengig av illegale rusmidler.

Jeg har ikke sett forskning som sier noe om at kvinner er lettere mottakelige for avhengighetsskapende stoffer, men det vi vet er at det er en overhyppighet av komorbiditet;- at flere sykdommer opptrer samtidig - mellom spiseforstyrrelser og rusavhengighet hos kvinner, sier Mellingen.

Les også: Eldre drikker oftere alkohol

Edle Ravnda, Professor dr. philos ved Universitetet i Oslo og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) mener kvinner generelt går raskere fra å ha et rusproblem til å bli rusavhengige.

Noen forskere mener at når kvinner først har fått et rusproblem, er overgangen fra problem til avhengighet hurtigere for kvinner enn menn, sier Ravnda til Kvinneguiden.

Hun forklarer samtidig;

– Dette kan selvsagt komme av mange faktorer, hvor det kan være at kvinner lettere stigmatiseres når de får problemer med rusmidler, og at en «ond sirkel» oppstår, sier Ravnda.

Test deg selv: Drikker du for mye?

– Blir oftere forlatt

Mellingen forteller at studier viser at flere menn enn kvinner kommer til behandling for rusproblematikk. To-tre ganger så mange menn som kvinner søker hjelp for dette.

Ifølge psykologen har kvinner ofte større vansker med å slutte med rus når de er sammen med en mann som ruser seg;

– I tillegg viser forskning at kvinner som ikke ruser seg, men er sammen med menn som ruser seg, i mindre grad forlater mannen på grunn av rusingen, enn motsatt. Det betyr at kvinner som ruser seg ofte, ikke har muligheten til å få støtte i en behandlingssituasjon fra en mann uten rusproblemer.

Kvinner blir ofte forlatt hvis de har rusproblemer og deres kjære ikke har det, sier Mellingen.

Professor Ravnda tror likevel ikke at det er vanskeligere for kvinner enn for menn å slutte med ulike rusmidler.

– Ut fra noen kliniske studier kan det faktisk virke motsatt når det gjelder rusmidler. Alkoholforbruket og problemene er dessuten mye mer utbredt blant menn enn blant kvinner. I de fleste populasjoner av stoffmisbrukere er også flertallet menn, en av tre er kvinner, sier hun.

Les også: - Du kan være så løssluppen som du vil

FHI tror ikke på kjønnsforskjeller

Ellinor F. Major, dr. philos og Divisjonsdirektør ved Divisjon for Psykisk helse, Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI), forteller at deres inntrykk er at det i hovedsak ikke er kjønnsforskjeller når det gjelder avhengighet av rusmidler, eller effekt av ulike gener hos menn og kvinner.

– Men det er allikevel studier på alkoholavhengighet som har funnet slike forskjeller. At alkoholavhengighet muligens er noe mer arvbart for menn, og at menn lever et slikt liv at de aktiverer genetiske sårbarheter for alkoholavhengighet som ikke blir aktivert hos kvinner, som jo fysisk sett bærer på de samme genene, sier Major til Kvinneguiden.

Slik spiller psyken inn

Avhengighet, og det å komme seg ut av den, har både en fysisk og psykisk side. Mellingen forklarer at rusmidler, inkludert tobakk, ofte har en relativt kort vanskelig fysisk periode når man avruser seg. Derimot kan det psykiske, altså alt det som gjør at man ruser seg som ikke har med fysisk avhengighet å gjøre, eksempelvis vaner, trøst, angst, depresjon og sosiale problemer, vare veldig lenge.

Les også: Norsk ungdom ruser seg minst

– Noe forskning tyder også på at enkelte rusmidler endrer hjernen, og gjør at alt annet blir veldig «flatt» i livet når man slutter å ruse seg. Noen mener at hjernen blir «bra» igjen, og at man da igjen kan kjenne glede og eufori over «vanlige» ting, mens andre mener at hjernen for alltid er endret, sier Mellingen.

Cecilie Schou Andreassen forklarer at det er svært individuelt hvordan psyken spiller inn i forhold til hvor lett man blir avhengig av noe, og hvor lang tid man bruker på avvenning.

– Motivasjon for endring er enormt viktig for å gjennomføre en atferdsendring. I tillegg kommer det faktum hvor klar man føler seg for å foreta endringen, viktigheten av å foreta endringen, hvorvidt man tror man vil klare å gjennomføre den, tidligere erfaringer med å endre atferd, samt støtteapparatet rundt, sier hun.

Les også:

Slik takler du sosial angst

- Nesten alle kan mobbe

Derfor bør du ikke jobbe overtid

Få folk til å like deg

Les flere helsesaker


Les flere nyheter

Saken er opprinnelig skrevet for Kvinneguiden og publisert på klikk.no.

Helse og livsstil
Populært