Meny

Rapport: Antikvariske vedovner bedre enn sitt rykte

Illustrasjonsfoto: Sebastian Holsen / NTB scanpix. Foto: NTB scanpix
Vedovner som er produsert før 1940, forurenser mindre og varmer bedre enn det de har rykte for å gjøre, viser en ny rapport fra SINTEF.

Forskningsorganisasjonen har testet fire ulike ovner fra tidsperioden mellom 1840 og 1940. Ovnstypene heter kasseovn, bjørnovn, sylinderovn og etasjeovn og er dekorative kulturminner i mange eldre hus.

Resultatene viser at gamle ovner slipper ut mer svevestøv enn nye ovner, med et veid partikkelutslipp på mellom 10–20 g/kg. Dette er mindre enn tidligere antatt, og tett opp mot kravet for moderne ovner, som er på 10 g/kg.

– Alle de testede ovnstypene har potensial til å kunne bli godkjent i henhold til dagens krav på 10 g/kg ved å gjøre mindre inngrep for å optimalisere forbrenningen, skriver SINTEF i rapporten.

Dette under forutsetning om at ovnene brukes optimalt slik at utslippene blir lavest mulig.

SINTEFs testing viser også at ovnene varmer godt og har en virkningsgrad som er opp mot 70–80 prosent av dagens standard.

– Dette viser at man også på denne tiden var opptatt av effektivitet, og det å få mest mulig av varmen inn i huset, skriver SINTEF.

Rapporten er bestilt av Riksantikvaren.

Helse og livsstil
Populært