Norge på Europa-nivå i overvekt

51 prosent av den voksne norske befolkningen hadde en BMI over 25 i 2019. I EU var tallet 53 prosent.
51 prosent av den voksne norske befolkningen hadde en BMI over 25 i 2019. I EU var tallet 53 prosent. Foto: Thomas Brun / NTB

51 prosent av den norske befolkningen hadde en BMI over 25 i 2019, viser en ny undersøkelse. For EU var tallet 53 prosent.

Undersøkelsen er gjort av EU-byrået Eurostat , og viser hvor stor del av den voksne befolkningen i de ulike landene som hadde en BMI på over 25 i 2019.

BMI står for Body Mass Index, kroppsmasseindeks. Det angir en persons vekt opp mot høyde, noe som skal gi en indikasjon på hvor mye kroppsfett personen har.

En BMI mellom 18,5 og 25 regnes for å være normalvekt, mens 25–30 klassifiseres som overvekt med økt risiko for diabetes. Over 30 er klassifisert som fedme, som medfører økt risiko for dødelige sykdommer.

I Norge var andelen med BMI over 25 på 51 prosent av den voksne befolkningen, noe som er nært både Sverige og Danmark. Færrest overvektige hadde Italia og Frankrike, på henholdsvis 46 og 47 prosent.

Kroatia og Malta er i den andre enden av skalaen, med 65 prosent overvektige.

Personvernpolicy