Byrådet tar grep etter gjengs leie-avsløringene

<p>Kristoffer Væhle Rodriguez (42, til venstre) og Odd Andersens psykisk syke datter er blant osloborgerne som har opplevd at kommunen over natten har doblet husleia deres.</p>
Kristoffer Væhle Rodriguez (42, til venstre) og Odd Andersens psykisk syke datter er blant osloborgerne som har opplevd at kommunen over natten har doblet husleia deres. Foto: Frøydis Falch Urbye og Siri Øverland Eriksen / Dagsavisen

CP-rammede Kristoffer, Odd som har en psykisk syk datter og Vegard med downssyndrom har alle opplevd å få doblet den kommunale husleia. Nå tar byrådet grep, og vil betale dem pengene tilbake.

Etter at Dagsavisen skrev om uføre Kristoffer Væhle Rodriquz og doblingen av husleia i omsorgsleiligheter, har mange reagert på behandlingen av han og andre i samme situasjon. Nå tar byråd for helse , omsorg og sosiale tjenester, Tone Tellevik Dahl (Ap) grep.

Blant annet foreslår Tellevik Dahl at de som har fått økt husleie i subsidiert bolig får tilbakebetalt differansen mellom subsidiert leie og betalt leie som følge av husleieøkning etter at Verbalvedtak H17 ble opphevet fra og med 1. januar 2016.

– Vi politikere er valgt for å agere når innbyggere sier fra om urettferdighet, ikke for å trumfe gjennom enhver politisk beslutning. Derfor har jeg en god nyhet til alle andre som har sagt fra om husleieøkninger i kommunale boliger de siste ukene: Alle som har fått økt husleien som tidligere var omfattet av unntaksbestemmelsen for gjengs leie vil få denne nedjustert til opprinnelig nivå, med umiddelbar virkning. De vil også få tilbakebetalt differansen de har betalt mellom subsidiert leie og gjengs leie siden 2016, sier Tellevik Dahl til Dagsavisen

Les også: Hvem skal være talerør for barna våre?

Tre skjebner

Flere har opplevd samme situasjon som CP-rammede Kristoffer som fikk doblet husleia fra 4.900 kroner til nesten 12.000 kroner. Med en inntekt på 20.000 kroner blir det ikke mye igjen når de faste utgiftene er betalt.

Samme situasjon kunne Odd Andersen fortelle om. Hans schizofrene datter, som bor i en kommunal omsorgsleilighete i Welhavens gate fikk brått også doblet husleien.

Samme sak med 55 år gamle Vegard Kile, som har downs-syndrom og ble truet med utkastelse av sin omsorgsleilighet etter at han kom bakpå med betalingen etter at kommunen hadde skrudd opp leie.

Nå kan disse tre som har stått fram se hverdagen lysere i møte.

To forslag

I bystyremøtet i ettermiddag kommer Rødts Eivor Evenrud med et verbalforslag ovenfor bystyret.

Hun har stilt to klare forslag. Det er disse to hun nå fått svart på av byråd Tellevik Dahl, og som danner grunnlag for Tellevik Dahls grep.

Byrådet bes sikre at alle som er rammet av husleieøkningen i de kommunale boligene får bli i leilighetene sine.

«Kommunen stiller opp med bolig og tjenester til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, slik som personer som har en utviklingshemming og bor i samlokaliserte boliger.
Så vidt jeg kjenner til er det ingen av beboerne som har mistet boligen sin, og jeg kan forsikre bystyret om at ingen av beboerne i de tidligere subsidierte boligene som har fått økt husleie skal stå uten et sted å bo.
Jeg mener derfor at det ikke er nødvendig for bystyret å vedtaksfeste at alle som har gått fra lav subsidiert leie til gjengs leie får bli i leilighetene sine».

I påvente av evalueringen av leieprisene i de kommunale boligene bes byrådet øke utbetalingene fra den kommunale bostøtteordningen for å kompensere for økte husleier og økt strømpris.»

«Ca. 9000 husstander som leier kommunal bolig i Oslo mottar ulike former for kommunal bostøtte. Vi har ikke anledning til å skille ut beboerne som har gått fra økt subsidiert husleie til gjengs leie fra resten. Kommunen kan også beskyldes for usaklig forskjellsbehandling ved å gi støtte til et utvalg av mottakere innenfor samme støtteordning.
Dagens situasjon er en konsekvens av en urettferdighet som oppsto i 2016, og rammer både de som tidligere hadde subsidiert leie og andre beboere i lignende boforhold. I utredningen av Verbalvedtak H73/2018 skal byrådet vurdere dagens praksis for fastsetting av husleie for de kommunale boligene, sett i lys av endringer i statlig bostøtte og uførereformen
», skriver Tellevik Dahl i sitt svar til Evenrud.

Tilbakebetaling

Videre foreslår hun en rekke løsninger som hun vil at bystyret skal vedta i ettermiddag.

1. Bystyrets vedtak ved behandling av tilleggsinnstilling til budsjett 2016 om å oppheve «Verbalvedtak H17/ 2006 Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie» oppheves.
2. Husleie for boliger som var omfattet av Verbalvedtak H17/2006 tilbakeføres til subsidiert leie, med unntak av tidligere trygdeboliger som er bygget om til Omsorg+ boliger.
3. Beboere som leier en bolig som var omfattet av Verbalvedtak H17/2006 får tilbakebetalt differansen mellom subsidiert leie og betalt leie som følge av husleieøkning etter at Verbalvedtak H17 ble opphevet fom 1.1.16.
4. Gjengs leie i samlokaliserte omsorgsboliger med fellesareal og bemannet personalbase reduseres fra 01.03.2019 med 15 % i en overgangsperiode ut 2019, i påvente av utredning av Verbalvedtak H73/2018, med unntak av Omsorg+ boliger.
5. Overgangsordningene i vedtakspunkt 2-4 gjelder midlertidig ut 2019, i påvente av utredning av Verbalvedtak H73/2018.
6. Beboere som har flyttet fra en bolig med subsidiert leie til en annen bolig får gjengs leie med 15 % reduksjon i ny bolig i en overgangsperiode ut 2019.
7. Bystyret ber byrådet finne dekning for kostnadene ved å tilbakeføre leiene i subsidierte boliger og redusert gjengs leie for samlokaliserte omsorgsboliger med fellesareal og bemannet personalbase i revidert budsjett 2019.
8. Kontraktsansvaret for boliger i samlekontraktene som ble etablert i forbindelse med eiendomsreformen vil bli samlet hos Boligbygg Oslo KF.
9. Når kommunen sender betalingsvarsel for ubetalt husleie og husleieøkninger, skal brev til leietaker utformes på en måte som måte som er informativ og inviterer til dialog.
10. Bystyret ber byrådet om å rette en henvendelse til staten om behovet for å endre statlig bostøtte, slik at uføre faktisk kan bo i større byer med høyere kostnadsnivå enn snittet for Norge.

Men byråd Tellevik Dahl fastslår at dette er midlertidige løsninger.

Disse midlertidige tiltakene løser ikke alle utfordringer knyttet til husleienivå, virkninger av uførereformen og svak statlig bostøtte. Enkelte vil fremdeles oppleve husleien som høy. Verbalvedtak H73/2018 bestemmer at byrådet skal gjøre en gjennomgang av prinsipper for husleiefastsettelse og en vurdering av treffsikkerheten av de personrettede ordningene, og byrådet vil komme tilbake til bystyret med en sak som drøfter dette i løpet av 2019.

– Gjengs leie var en sak vi overtok etter Høyre-byrådet, den kom på vårt bord tre uker etter byrådsskiftet, og resultatene har vi sett de siste ukene. Vi trodde dette var en godt utredet, godt opplyst sak, men de siste ukene har vist at den ikke var det. Derfor vil jeg si at den beslutningen vi tok i 2015, basert på Høyre-byrådets utredning, var tatt mot bedre vitende. Beslutningen ble tatt på altfor dårlig grunnlag. Konsekvensene er langt større og omfatter langt flere enn det som lå til grunn da vi behandlet saken, sier byråden.

– Siden den gang har i tillegg regjeringen sørget for at det har blitt mye vanskeligere for eldre, uføre, folk med funksjonsnedsettelser og vanskeligstilte å bo i storbyene. Rundt 80 prosent av bostøttemottakerne i storbyene har boutgifter som er høyere enn hva regjeringen godkjenner i bostøtte mot 30 prosent i 2010, og mange uføre får ikke bostøtte i det hele tatt. Om ikke «storbyfiendlig regjeringen» for alvor skal feste seg som merkelapp på dagens regjering, anbefaler jeg at Erna Solberg og regjeringen regulerer den statlige bostøtten i takt med folks reelle boutgifter i storbyene. Når vi fryser saken, betyr det at vedtaket vi gjorde i desember 2015 oppheves midlertidig ut 2019, og at beboere i de adressene vedtaket gjelder for får tilbakebetalt differansen mellom subsidiert leie og gjengs leie. Så vil vi fremover foreta en ordentlig utredning av hvordan vi fastsetter husleie for kommunale boliger og komme tilbake til bystyret med dette, sier Tellevik Dahl.

Glad byrådet tar tak

Frps helsepolitiske talskvinne i bystyret Aina Stenersen har lenge engasjert seg i saken, og har i et tidligere intervju med Dagsavisen bedt byrådet ta grep.

Nå blir hun hørt.

– Jeg er veldig glad for at byrådet nå endelig tar tak i dette, og går bort fra sitt eget vedtak i 2016 om å inkludere denne gruppen med økte husleier. Dette er byrådet sitt ansvar, å sikre at byens egne innbyggere som er utsatt og trenger mer hjelp, er trygge i sine egen hjem og har en trygg og forutsigbar hverdag. Dette er en gledens dag, og Frp skal være med på å sikre flertall for dette i bystyre, jeg har allerede mottar mange lykkelige telefoner i dag fra glade mennesker i kommunale boliger, så dette er bra, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.

--

Denne saken har tidligere vært publisert hos Dagsavisen

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:07 Oppgitt Jan Thomas: – Du kan ikke kurere noe som ikke er en sykdom19:59 Svenske medier: Iraks forsvarsminister mistenkt for trygdesvindel19:49 Samtlige norske hoppere klare for sesongåpningen19:37 Flytoget advarer: Kan bli nedlagt dersom nytt togtilbud vedtas19:35 Nei, kvinner skaller ikke kraniebrudd på kjærestene sine19:25 Trump vil beholde Pence19:18 Ernæringsprofessor Kaare Norum er død19:06 Stortinget sier nei til å skrote au pair-ordningen18:53 Flere påkjørsler i fotgjengerfelt i Vestfold18:30 Fikk ikke ut penger – tok med likpose i banken17:28 En person forsøkt knivstukket på Notodden17:20 =Oslo-selger ranet og sparket16:59 Netanyahus motstandere krever at han sier fra seg ministerposter16:49 Alvorlig Acer-beskyldning mot statsråd: Villedet Stortinget16:35 Personer pågrepet etter ny krabberazzia i Øst-Finnmark16:06 Petter Northug gjør comeback som langrennsløper15:50 Miljødirektoratet kaller Equinor-ledelsen inn på teppet15:33 SIAN-profil bortvist fra Kristiansand sentrum15:28 Farlig å ferdes på isen i Sør-Norge14:38 Zidane taus om Ødegaard14:37 CDU-leder stiller ultimatum til partifeller14:24 Kina kameraovervåker nordmenn i Oslo: – Vi følger alle lover14:24 Valnes satte Klæbo på plass14:09 Lønnsomheten i mediebransjen er svekket14:04 Regjeringen med millioner til gjenåpning av Nav-saker13:49 Mann dømt for å ha knust 58 vinduer i rådhus13:44 FN: Situasjonen i Kongo kan hindre bekjempelse av ebolautbrudd13:34 Tre demonstranter drept i Irak13:33 Føderale henrettelser kan bli sak for USAs høyesterett12:46 Halfvarsson knust i svensk langrennsåpning12:45 Drømmetrekning for Lagerbäck og Norge12:24 Trump-bok gikk rett til topps – så ble de avslørt12:17 Russland hevder hundrevis av IS-krigere har rømt12:16 Nye lokaltog skal gi bedre togtilbud på Østfoldbanen11:50 Fire til sykehus etter trafikkulykke11:31 Tenåringer siktet for kidnapping i Oslo11:16 Kun én av fem norske ungdommer er aktive nok11:15 Solskjær: – Godt å ha José tilbake11:06 Kampanje mot partnerdrap i Frankrike11:04 Carlsen med sterk åpning i India10:31 Politibil og fangetransport involvert i trafikkulykke10:30 King mister Wolves-kampen10:04 Vy-sjefen går av09:50 USA ber iranere dokumentere regimets opptreden under demonstrasjonene09:27 Strid mellom Støre og Jensen om «ostehøvelkutt»09:06 Maradonas trenerkarriere var likevel ikke over07:07 Professor med brannfakkel: – Fritt fram å si nei til kontanter06:52 Over tusen år gammelt skip funnet på Edøy i Smøla06:46 Ødegaards Madrid-retur glipper for TV 2-seerne, fikk velge kamp «feil» uke06:37 Bare 75 prosent sikkert at norsk EM-plass gir spill på Hampden og Wembley06:19 Trump håper å bli stilt for riksrett06:00 Sterke historier fra samer strømmer inn til sannhetskommisjon06:00 Landslagstreneren stolt av «startnekt-Østberg»06:00 Én av fire europeere har antisemittiske holdninger05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:30 Høie vektlegger samarbeid i ny sykehusplan05:29 Drapssiktet tok opp millionlån i morens navn05:23 Brasils president Jair Bolsonaro stifter nytt parti05:11 Tidligere e-sjef i Australia advarer om kinesisk innblanding05:07 Samarbeidet med Litauen i flere måneder om utvekslingen av Frode Berg05:04 Zuccarello med scoring mot Avalanche04:25 Norge pådriver bak global godkjenning for utdanning04:09 Chiles president sier politiet kan ha brutt regler03:20 Arbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner – få søker03:12 Irakiske tjenestemenn: Åtte demonstranter drept i Bagdad02:37 Mexico City innfører unntakstilstand på grunn av vold mot kvinner01:55 Ocean Viking har plukket opp 90 migranter i Middelhavet01:28 De konservative får 26 ganger mer i bidrag enn Labour01:04 Utland scoret fem mål i ligacupkamp01:04 Store demonstrasjoner mot regjeringen i Colombia00:54 Frist for nye grenser for svevestøv utsatt for andre gang00:20 Tallet på døde stiger etter angrep i Mali23:44 Opprørspoliti mot begravelsesfølge i Bolivia22:57 Ventura slo tilbake etter katastrofestart22:29 Helsevesenet kommer ikke til å nå målene om redusert antibiotikabruk21:47 Senterpartiet vokser på ny partimåling21:32 «Hvaldimir» har flyttet sørover21:07 Nye Nav-svar fra Hauglie – SV ikke fornøyd21:04 Nye vitner bekrefter Giulianis rolle20:56 Solberg klarte ikke å presse mer klimakutt ut av søsterpartier i EPP20:40 Tine slutter med sekstimers arbeidsdag20:19 To jagerflygere omkom i ulykke19:37 Russlands friidrettspresident suspendert i dopingsak19:24 Fire personer pågrepet etter voldshendelse i Sandnes19:23 Demonstrerer mot homoterapi: – Vi har en statsminister som er for feig19:12 Kvinne fortsatt på sykehus etter knivstikking i Drammen18:58 Falsk pilot tatt på flyplassen – etter 15 flyturer18:57 Skiekspert etter Østbergs startnekt: – Det blir spekulasjoner18:41 Edvard Hoem vant hedersprisen under Bragepris-utdelingen18:24 Frode Berg ønskes som vitne i spionsøksmål mot staten17:50 Kritiserer klimarapport: – Bare turister legger igjen nok penger kan man fortsette å øke utslipp17:39 Netanyahu tiltales for korrupsjon17:24 Fotgjenger påkjørt ved Lørenskog stasjon17:06 To personer pågrepet på asylmottak i Østfold16:31 Palestinske barn lærte at martyrdød er «det viktigste i livet» – nå endres pensumbøkene16:14 22-åring dømt til psykisk helsevern for drapsforsøk16:14 Mann tiltalt for å ha voldtatt kvinne på busstopp i Bergen15:59 Nå krever Karin (90) sitt OL-gull15:44 Kvinne til legevakt etter voldsepisode i Sandnes
Siste nytt
20:07NorgeOppgitt Jan Thomas: – Du kan ikke kurere noe som ikke er en sykdom19:59VerdenSvenske medier: Iraks forsvarsminister mistenkt for trygdesvindel19:49SportSamtlige norske hoppere klare for sesongåpningen19:37ReiseFlytoget advarer: Kan bli nedlagt dersom nytt togtilbud vedtas19:35StemmerNei, kvinner skaller ikke kraniebrudd på kjærestene sine19:25VerdenTrump vil beholde Pence19:18NorgeErnæringsprofessor Kaare Norum er død19:06NorgeStortinget sier nei til å skrote au pair-ordningen18:53NorgeFlere påkjørsler i fotgjengerfelt i Vestfold18:30VerdenFikk ikke ut penger – tok med likpose i banken17:28NorgeEn person forsøkt knivstukket på Notodden17:20Norge=Oslo-selger ranet og sparket16:59VerdenNetanyahus motstandere krever at han sier fra seg ministerposter16:49PolitikkAlvorlig Acer-beskyldning mot statsråd: Villedet Stortinget16:35NorgePersoner pågrepet etter ny krabberazzia i Øst-Finnmark16:06SportPetter Northug gjør comeback som langrennsløper15:50NorgeMiljødirektoratet kaller Equinor-ledelsen inn på teppet15:33NorgeSIAN-profil bortvist fra Kristiansand sentrum15:28NorgeFarlig å ferdes på isen i Sør-Norge14:38SportZidane taus om Ødegaard14:37PolitikkCDU-leder stiller ultimatum til partifeller14:24NorgeKina kameraovervåker nordmenn i Oslo: – Vi følger alle lover14:24SportValnes satte Klæbo på plass14:09KulturLønnsomheten i mediebransjen er svekket14:04PolitikkRegjeringen med millioner til gjenåpning av Nav-saker13:49NorgeMann dømt for å ha knust 58 vinduer i rådhus13:44Helse og livsstilFN: Situasjonen i Kongo kan hindre bekjempelse av ebolautbrudd13:34VerdenTre demonstranter drept i Irak13:33VerdenFøderale henrettelser kan bli sak for USAs høyesterett12:46SportHalfvarsson knust i svensk langrennsåpning12:45SportDrømmetrekning for Lagerbäck og Norge12:24VerdenTrump-bok gikk rett til topps – så ble de avslørt12:17VerdenRussland hevder hundrevis av IS-krigere har rømt12:16ReiseNye lokaltog skal gi bedre togtilbud på Østfoldbanen11:50NorgeFire til sykehus etter trafikkulykke11:31NorgeTenåringer siktet for kidnapping i Oslo11:16Helse og livsstilKun én av fem norske ungdommer er aktive nok11:15SportSolskjær: – Godt å ha José tilbake11:06VerdenKampanje mot partnerdrap i Frankrike11:04SportCarlsen med sterk åpning i India10:31NorgePolitibil og fangetransport involvert i trafikkulykke10:30SportKing mister Wolves-kampen10:04PengerVy-sjefen går av09:50VerdenUSA ber iranere dokumentere regimets opptreden under demonstrasjonene09:27PolitikkStrid mellom Støre og Jensen om «ostehøvelkutt»09:06SportMaradonas trenerkarriere var likevel ikke over07:07PengerProfessor med brannfakkel: – Fritt fram å si nei til kontanter06:52NorgeOver tusen år gammelt skip funnet på Edøy i Smøla06:46SportØdegaards Madrid-retur glipper for TV 2-seerne, fikk velge kamp «feil» uke06:37SportBare 75 prosent sikkert at norsk EM-plass gir spill på Hampden og Wembley06:19PolitikkTrump håper å bli stilt for riksrett06:00NorgeSterke historier fra samer strømmer inn til sannhetskommisjon06:00SportLandslagstreneren stolt av «startnekt-Østberg»06:00VerdenÉn av fire europeere har antisemittiske holdninger05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeHøie vektlegger samarbeid i ny sykehusplan05:29NorgeDrapssiktet tok opp millionlån i morens navn05:23PolitikkBrasils president Jair Bolsonaro stifter nytt parti05:11VerdenTidligere e-sjef i Australia advarer om kinesisk innblanding05:07NorgeSamarbeidet med Litauen i flere måneder om utvekslingen av Frode Berg05:04SportZuccarello med scoring mot Avalanche04:25NorgeNorge pådriver bak global godkjenning for utdanning04:09VerdenChiles president sier politiet kan ha brutt regler03:20NorgeArbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner – få søker03:12VerdenIrakiske tjenestemenn: Åtte demonstranter drept i Bagdad02:37VerdenMexico City innfører unntakstilstand på grunn av vold mot kvinner01:55VerdenOcean Viking har plukket opp 90 migranter i Middelhavet01:28PolitikkDe konservative får 26 ganger mer i bidrag enn Labour01:04SportUtland scoret fem mål i ligacupkamp01:04VerdenStore demonstrasjoner mot regjeringen i Colombia00:54MotorFrist for nye grenser for svevestøv utsatt for andre gang00:20VerdenTallet på døde stiger etter angrep i Mali23:44VerdenOpprørspoliti mot begravelsesfølge i Bolivia22:57SportVentura slo tilbake etter katastrofestart22:29PengerHelsevesenet kommer ikke til å nå målene om redusert antibiotikabruk21:47PolitikkSenterpartiet vokser på ny partimåling21:32Norge«Hvaldimir» har flyttet sørover21:07PengerNye Nav-svar fra Hauglie – SV ikke fornøyd21:04NorgeNye vitner bekrefter Giulianis rolle20:56PolitikkSolberg klarte ikke å presse mer klimakutt ut av søsterpartier i EPP20:40PengerTine slutter med sekstimers arbeidsdag20:19VerdenTo jagerflygere omkom i ulykke19:37SportRusslands friidrettspresident suspendert i dopingsak19:24NorgeFire personer pågrepet etter voldshendelse i Sandnes19:23NorgeDemonstrerer mot homoterapi: – Vi har en statsminister som er for feig19:12NorgeKvinne fortsatt på sykehus etter knivstikking i Drammen18:58VerdenFalsk pilot tatt på flyplassen – etter 15 flyturer18:57SportSkiekspert etter Østbergs startnekt: – Det blir spekulasjoner18:41NorgeEdvard Hoem vant hedersprisen under Bragepris-utdelingen18:24NorgeFrode Berg ønskes som vitne i spionsøksmål mot staten17:50ReiseKritiserer klimarapport: – Bare turister legger igjen nok penger kan man fortsette å øke utslipp17:39PolitikkNetanyahu tiltales for korrupsjon17:24NorgeFotgjenger påkjørt ved Lørenskog stasjon17:06VerdenTo personer pågrepet på asylmottak i Østfold16:31NorgePalestinske barn lærte at martyrdød er «det viktigste i livet» – nå endres pensumbøkene16:14Norge22-åring dømt til psykisk helsevern for drapsforsøk16:14NorgeMann tiltalt for å ha voldtatt kvinne på busstopp i Bergen15:59SportNå krever Karin (90) sitt OL-gull15:44NorgeKvinne til legevakt etter voldsepisode i Sandnes
Populært