Meny

Studie: Norske pasienter venter lenger på spesialist

Norge skårer noe dårligere enn snittet av de andre landene på i hvilken grad pasienter forberedes på tiden etter utskrivning fra sykehus. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge scorer dårligere enn andre land når det gjelder ventetid på spesialist-time. Samtidig har vi god tilgang til helsetjenester og få betalingsproblemer.

For niende gang har Commonwealth Fund gjennomført en brukerfaringsundersøkelse blant personer over 65 år i elleve land om tilgang, kvalitet og effektivitet i helsetjenester. Landene som deltar, er Australia, Canada, Frankrike, Nederland, New Zealand, Noreg, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og USA.

De norske svarerne rapporterer om dårligere erfaringer med sin fastlege enn respondenter i andre land på områder som kommunikasjon, brukermedvirkning og konsultasjonstid.

– Fra tidligere Commonwealth Fund-undersøkelser vet vi at under ti prosent av fastlegene i Norge gjennomfører systematiske brukererfaringsundersøkelser. Dette bør diskuteres i lys av de relativt sett dårlige resultatene, sier seniorforsker Kjersti Eeg Skudal på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

På flere spørsmål om tilgjengelighet og tilgang skårer Norge også dårligere enn de andre landene. Dette gjelder ventetid på time hos legespesialist, samt time samme eller neste dag hos fastlegen.

– At flere venter på spesialist her i landet enn i de andre landene, er også vist i tidligere undersøkelser i Norge, understreker Eeg Skudal.

Til gjengjeld viser undersøkelsen at det er lettere å få helsehjelp utenfor kontortid i Norge enn i de andre landene, og at få nordmenn har problemer med å gjøre opp for seg etter endt legebesøk.

– Her kommer Norge bedre ut enn de andre landene, noe som viser en av fordelene med en offentlig helsetjeneste, mener seniorforskeren.

Les også: 

Forbrukerrådet: – Fastlegene svikter pasientene sine

Leger frykter fastlegekrise

Over 600 klager på fastlegen førte fram

Helse og livsstil
Populært