Ønsker screening for hjerteflimmer:

– Svensk nei til screening må ikke bli sovepute for Helsedirektoratet

<p><b>ØNSKER HJERTEFLIMMERSCREENING:</b> – Vi antar at så mye som 20-30 prosent av alle hjerneslag kan skyldes uoppdaget atrieflimmer, og de fleste av disse kunne forebygges med blodfortynnende behandling, sier hjertespesialist Steinar Madsen. Foto: Colourbox.com</p>
ØNSKER HJERTEFLIMMERSCREENING: – Vi antar at så mye som 20-30 prosent av alle hjerneslag kan skyldes uoppdaget atrieflimmer, og de fleste av disse kunne forebygges med blodfortynnende behandling, sier hjertespesialist Steinar Madsen. Foto: Colourbox.com

Svenske helsemyndigheter har konkludert med at de ikke skal begynne med hjerteflimmerscreening nå. – Vi mener fortsatt at screening er et veldig viktig tiltak for å forebygge hjerneslag, sier LHL Hjerneslag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Cirka 15.000 nordmenn rammes av hjerneslag hvert år. Det er den tredje vanligste dødsårsaken, og den vanligste årsaken til uførhet blant voksne. Hjerteflimmer er en viktig risikofaktor for hjerneslag.

Cirka 100.000 i Norge har diagnosen hjerteflimmer, i tillegg antar man at cirka 50.000 kan ha hjerteflimmer uten å være klar over det.

Flere norske eksperter og organisasjonen LHL Hjerneslag anbefaler at man starter opp forsøk med screening for hjerteflimmer i Norge, for at flere skal få diagnosen.

– Når vi vet at hjerteflimmer er en viktig risikofaktor og årsak til at en del får hjerneslag, så er det viktig at disse diagnostiseres. Da kan de få riktig oppfølging og behandling om nødvendig. Hvis man når ut til denne gruppen kan man hindre en del hjerneslag, sier generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar, til ABC Nyheter.

Under den 3. nasjonale konferansen om hjertet og hjernen i februar, ble det vist til at man kan forhindre mellom 700 og 1500 hjerneslag årlig i Norge ved å avdekke hjerteflimmer hos dem som har det, forteller Skar.

– Derfor mener vi det er viktig å få til screening.

Les også: Studie: Luftforurensing blant de vanligste årsakene til slag

– Bra for pasienten og for samfunnsøkonomien

– Vi mener man bør intensivere arbeidet med å få på plass et pilotprosjekt for hjerteflimmerscreening i Norge, sier generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar. Foto: LHL
– Vi mener man bør intensivere arbeidet med å få på plass et pilotprosjekt for hjerteflimmerscreening i Norge, sier generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar. Foto: LHL

Hjerteflimmer eller atrieflimmer betyr at hjertet pumper raskt, uregelmessig og dårlig. Grunnen til at hjerteflimmer øker risikoen for hjerneslag er at det kan føre til at det utløses en blodpropp som går til hjernen og forårsaker et hjerneinfarkt. I en del tilfeller vil man når hjerteflimmer avdekkes starte forebyggende behandling med blodfortynnende medisiner.

– Pasienter med hjerneslag som følge av atrieflimmer, har høyere dødelighet og lavere funksjonsnivå enn andre typer hjerneslag. Konsekvensene det har for dem som blir rammet, er den viktigste grunnen til at vi ønsker screening, sier Skar.

– I tillegg er det slik at hjerneslag i snitt koster samfunnet 600.000 kroner, så det er samfunnsøkonomisk fornuftig å få til screening for hjerteflimmer, for å redusere de store samfunnskostnadene ved hjerneslag, fortsetter han.

Organisasjonene har foreslått et nasjonalt tilbud om screeningløsninger for atrieflimmer hos personer over 65 år, som kan skje enten i offentlig regi eller gjennom å motivere til bruk av nye teknologiske løsninger for privatpersoner.

– LHL mener det er viktig å komme i gang med dette raskt, og vi kan tenke oss at det startes et pilotprosjekt på hjerteflimmerscreening. Vi mener man bør intensivere arbeidet med å få på plass et slikt pilotprosjekt, sier Skar.

Les også: – De store forskjellene i slagbehandling i Norge må jevnes ut

– Svenskene anbefaler ikke screening

Helsedepartementet lovet at Helsedirektoratet våren 2015 skulle begynne å utrede hjerteflimmerscreening.

Avdelingsdirektør for rehabilitering og sjeldne tilstander, Anne-Stina Nordmo, i Helsedirektoratet sier de nå skal gå grundig gjennom bakgrunnsmaterialet i den svenske utredningen fra Socialstyrelsen, som konkluderte med ikke å sette i gang med hjerteflimmerscreening. Foto: Helsedirektoratet
Avdelingsdirektør for rehabilitering og sjeldne tilstander, Anne-Stina Nordmo, i Helsedirektoratet sier de nå skal gå grundig gjennom bakgrunnsmaterialet i den svenske utredningen fra Socialstyrelsen, som konkluderte med ikke å sette i gang med hjerteflimmerscreening. Foto: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet opplyser at de våren 2016 gjorde en grunnleggende utredning og vurdering om hvorvidt screening for atrieflimmer hos deler av befolkningen, for å forebygge hjerneslag, var noe som burde følges opp og utvikles videre.

– I den forbindelse arbeidet vi tett med fagfeltet nasjonalt og i andre land som det er naturlig at vi sammenligner oss med, og hvor resultater fra studier kan være overførbare til norske forhold. Vi har nå avventet Sveriges grundige gjennomgang på feltet, sier avdelingsdirektør Anne-Stina Nordmo i avdeling for rehabilitering og sjeldne tilstander ved Helsedirektoratet til ABC Nyheter.

Resultatene av den svenske gjennomgangen, som ble gjennomført av Socialstyrelsen, ble publisert 10. oktober.

– Svenskene anbefalte etter sin gjennomgang ikke screening. Dette på grunn av at det ennå ikke finnes vitenskapelig dokumentert litteratur som understøtter at screening av atrieflimmer faktisk leder til et minsket antall hjerneslag, sier Nordmo.

Hun forklarer at Helsedirektoratet nå vil gå grundig gjennom bakgrunnsmaterialet til den svenske undersøkelsen før videre arbeid eventuelt gjøres på dette feltet i Norge.

Les også: Symptomer på hjerneslag

– Enklere og enklere å gjøre screening

Steinar Madsen i Legemiddelverket mener screening for hjerteflimmer kan hjelpe mange pasienter. Foto: Berit Roald / Scanpix
Steinar Madsen i Legemiddelverket mener screening for hjerteflimmer kan hjelpe mange pasienter. Foto: Berit Roald / Scanpix

Hjertespesialist og medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk Steinar Madsen, som er en av dem som har tatt til orde for screening i Norge, er kjent med den svenske utredningen.

– Det har ikke forandret mitt syn på at man bør være mer aktiv med screening av atrieflimmer. Teknologien utvikler seg meget raskt, og det blir derfor enklere og enklere å gjøre screening, sier han til ABC Nyheter og fortsetter:

– Vi antar at så mye som 20-30 prosent av alle hjerneslag kan skyldes uoppdaget atrieflimmer, og de fleste av disse kunne forebygges med blodfortynnende behandling.

Han gir imidlertid Socialstyrelsen foreløpig rett i at det ikke er gjort studier som viser at screening virkelig reduserer forekomsten av slag.

– Det vil forhåpentligvis komme etter hvert, sier Madsen.

Les også: Eldre fødende er mer utsatt for hjerneslag

– Må ikke bli en sovepute

Generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag sier de har registrert at det har kommet en foreløpig konklusjon fra Sverige.

Han mener det er viktig at Helsedirektoratet gjennomgår bakgrunnsmaterialet for denne og ny kunnskap som kommer på området.

– Dette må likevel ikke skje på en måte som gjør at de svenske signalene blir en sovepute for videre framdrift når det gjelder å vurdere screening som tiltak for å forebygge hjerneslag som følge hjerteflimmer.

– Vi mener fortsatt at screening er et veldig viktig tiltak, spesielt for høyrisikogrupper, men at man må se på hvordan den innrettes og gjennomføres, sier Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Les også: Mange liv kan reddes med tarmkreft-screening

– Sjekk pulsen til alle pasienter over 65 år

Steinar Madsen forklarer at det allerede er noen grep man kan gjøre på en veldig enkel måte.

– En av dem er at alle leger bør kjenne på pulsen til pasienter over 65 år uansett hvorfor de oppsøker legekontoret. På en slik enkel måte vil man finne noen pasienter med atrieflimmer.

– Du kan også kjenne på din egen puls og ta kontakt med legen dersom pulsen er svært uregelmessig. Etter hvert vil nok flere og flere kjøpe utstyr til smarttelefonen for å sjekke om de har atrieflimmer, sier Steinar Madsen.

I en ny studie i tidsskriftet Heart, har forskerne sett på effekten av screening for hjerteflimmer gjennomført med en app og et bærbart EKG-apparat som festes til en smarttelefon. De konkluderer med at det er en billig og effektiv måte å screene for hjerteflimmer.

Les saken: App kan brukes til å screene for hjerteflimmer

Personvernpolicy