– For hvem går barna på aktivitet?

Gym og turn er den mest populære organiserte idretten blant norske barn. Er det en bra ting at barnas fritid fylles med organisert idrett? Hvor blir det av den frie leken? Foto: Colourbox
Gym og turn er den mest populære organiserte idretten blant norske barn. Er det en bra ting at barnas fritid fylles med organisert idrett? Hvor blir det av den frie leken? Foto: Colourbox
Artikkelen fortsetter under annonsen

Over 80.000 norske barn under seks år er med i organisert idrett. Og tallet øker. Er det stress eller stas?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mest populært

  1. Gym og turn: 13.255 medlemmer
  2. Skiskole: 6.794
  3. Svømming: 4.828
  4. Friidrett: 2.256
  5. Fotball: 1.717
  6. Dans: 1.429

Kilde: Norges Idrettsforbund

_________________________________________

Tips til fri lek

✓ Tenk på hva og hvilke steder du selv likte som barn.

✓ Få med nabobarna ut på aktiviteter (aking, skli på isen, sykle).

✓ Ikke skyld på været – regn og sølepytter er gøy!

✓ Rydd plass til bevegelse inne, fjern møbler.

✓ Heng opp ringer i taket, turnmatte på gulvet.

Kilde: Merete Lund Fasting, førsteamanuensis ved fakultet for helse- og idrettsfag ved Universitetet i Agder

_________________________________________

Foreldrevettregler

• Husk at barnet ditt deltar for å glede seg selv – ikke deg!

• Motiver barn til deltagelse, ikke tving dem!

• Barn trenger voksenkontakt og setter pris på at du er sammen med dem.

• Fortell barnet ditt at aktivitet og idrett skal skje etter regler og fortell dem hvordan de skal løse og takle konflikter.

• Støtt og oppmuntre alle barn som deltar – ikke bare egne barn.

• Vær positiv i både medgang og motgang.

• Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Verdsett barnas mestring. Mestringsbehovet til barna er grenseløst!

• Respekter dommere og funksjonærer sine avgjørelser. Si ifra til den det gjelder dersom du mener andre foreldre/foresatte går over streken.

• Ha respekt for barnas rettigheter, integritet og menneskeverd – hvert barn er unikt og fortjener din respekt.

• Sørg for at barnet ditt har riktig og fornuftig utstyr. Vær kritisk til aktører som driver unødig kjøpepress på barna.

• Si ifra dersom du opplever mobbing og trakassering.

Kilde: Friidrettsforbundet

Når andre foreldre har bestilt time i turnhallen for treåringen, kommer den dårlige samvittigheten krypende.

Er du en dårlig forelder som ikke gir bøtteknotten alle muligheter? Vil han henge etter motorisk og sosialt?

Hjemme googler du opp idrettslaget. Innen dagen er omme er både svømmekurset, allidretten og fotballen plottet inn på timeplanen. Puh!

Fullbooket fritid

Stadig flere førskolebarn tilbringer tid i gymsalen. Ifølge tall fra Norges Idrettsforbund driver 83 266 norske barn under seks år med organisert idrett. Dette er en økning på 34 prosent i forhold til tall for ti år tilbake.

Gym og turn er mest populært, tett fulgt av svømming, ski, friidrett, fotball og dans. Rådgiver for barneidretten i NIF, Mari Bjone, anbefaler ikke at barnehagebarn går på for mange aktiviteter i ung alder.

– Barna får lange dager hvis de går på organiserte aktiviteter for ofte, og de kan gå fortere lei.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig skaper barnas manglende fritidsaktiviteter følelsen av at mamma og pappa ikke duger som foreldre.

– Foreldre tror ikke de strekker til og at barna ikke henger med hvis de ikke begynner tidlig med organisert aktivitet. Den uorganiserte aktiviteten med andre jevnaldrende barn er likevel det viktigste foreldre kan tilrettelegge for, mener Bjone.

Les også: Effektiv trening på 15 minutter

Lommer for lek

Flere undersøkelser viser at barn får mindre og mindre tid til fri lek. Noe av grunnen er at idrettslagene tar over. Merete Lund Fasting, førsteamanuensis i helse- og idrettsfag ved Universitetet i Agder, brenner for den uorganiserte leken i nabolaget.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Barn har sansetrang, bevegelsestrang, skapertrang og spenningstrang. Gjennom lek får barn utfordret alt dette. Hvis færre hadde vært med i den organiserte leken, så hadde det vært flere å leke med i gaten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fasting mener det ikke trenger å være så komplisert å legge til rette for fri lek både inne og ute.

– Ikke fyll opp huset med for mange ting. Det bør være plass til bevegelse inne. Heng opp ringer i taket, legg en turnmatte på gulvet, slik at de minste kan stupe kråke i det daglige. Det er gøy, men også bevegelsestrening. En time på turn i uka er en bitte liten greie i forhold til å hinke og hoppe litt hver dag, sier hun til Foreldre & Barn.

Les også: Trener du når det er over 27 grader, må du ta helt spesielle hensyn

(Saken fortsetter under)

Idrettslagene tar over stadig mer av barnas tid til lek. Foto: Colourbox
Idrettslagene tar over stadig mer av barnas tid til lek. Foto: Colourbox

Utetid

Ute finnes det et hav av muligheter. Sølepytter er stas og is er til å skli på. Styrke og balanse kan testes ut på gyngende greiner. Aktivitetene trenger ikke være så store og kompliserte, mener Merete Lund Fasting.

– Tenk på hva dere selv likte som barn, hvilke steder dere husker godt og vis barna disse stedene. Finn et spennende skogholt. Området trenger ikke være så kjempestort. Skogen vi syntes var stor som barn, er som regel et ganske lite område i voksen alder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fasting tror mange familier gjør hverdagen mer hektisk enn den trenger å være.

– Organisert idrett er på faste tidspunkt, og kanskje vil barna slappe av akkurat da. Foreldre bør tenke: Hvem går barna på aktivitet for? Man trenger ikke å begynne med organisert idrett før man er i skolealder. For noen er det fint å starte når de er seks år, mens andre kanskje vil vente til de går i 2. eller 3. klasse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Ni sunne vaner du bør innføre i dag

Varig idrettsglede

Kanskje er treåringen sliten etter en aktiv dag i barnehagen og trenger å puste ut når han kommer hjem, mens seksåringen trenger påfyll og utfordringer én kveld i uka. Mari Bjone i NIF foreslår blant annet svømming som en fin aktivitet å begynne med. I alle tilfeller er mestring avgjørende for trivsel og idrettsglede.

– Det viktigste er at barn opplever mestring hver gang de deltar i en aktivitet, slik at de blir glad i å være fysisk aktive og ønsker å fortsette å være aktiv gjennom et helt liv. Idrettens visjon er idrettsglede for alle, presiserer Mari Bjone, som peker på viktigheten av motivasjon og allsidig trening fra starten av.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bjone oppfordrer foreldre til å spørre om barna hadde det gøy på trening i stedet for hvordan det gikk eller om de vant.

– Ha fokus på at barnet har det gøy, har det trygt og at de lærer nye ting, slik at de opplever mestring, sier hun til Foreldre & Barn.

(Saken fortsetter under)

- Barna får lange dager hvis de går på organiserte aktiviteter for ofte, og de kan gå fortere lei, sier rådgiver for barneidretten i NIF, Mari Bjone. Fotball er den femte mest populære organiserte idretten blant barn i Norge. Foto: Colourbox
- Barna får lange dager hvis de går på organiserte aktiviteter for ofte, og de kan gå fortere lei, sier rådgiver for barneidretten i NIF, Mari Bjone. Fotball er den femte mest populære organiserte idretten blant barn i Norge. Foto: Colourbox

Idrettens barnerettigheter

På Norges Idrettsforbund sine nettsider finner du Idrettens barnerettigheter, som setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

1. Trygghet:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under seks år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

2. Vennskap og trivsel:

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

3. Mestring:

Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

4. Påvirkning:

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

5. Frihet til å velge:

Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

6. Konkurranser for alle:

Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

7. På barnas premisser:

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Fem treningstabber du bør unngå

(Saken fortsetter under)

- Barn har sansetrang, bevegelsestrang, skapertrang og spenningstrang. Gjennom lek får barn utfordret alt dette, sier Merete Lund Fasting, førsteamanuensis i helse- og idrettsfag ved Universitetet i Agder. Foto: Colourbox
- Barn har sansetrang, bevegelsestrang, skapertrang og spenningstrang. Gjennom lek får barn utfordret alt dette, sier Merete Lund Fasting, førsteamanuensis i helse- og idrettsfag ved Universitetet i Agder. Foto: Colourbox

Innholdet i utdanningsplanene til de enkelte særforbundene og trenernes praksis bør følge denne planen:

Opp til 6-års alder:

Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

7–9 år:

Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.

10–12 år:

Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen.

Les også:

– Trampolinen er ikke farligere enn andre barneleker

Farg din egen t-skjorte med blomster

– Nei, du får ikke være med å leke!

Saken er opprinnelig publisert på Klikk.no