– Det må være helt greit at det går 24 timer før man svarer, også på ting som haster

Det er ikke slik at du alltid trenger å svare på e-post med én gang. Foto: Colourbox
Det er ikke slik at du alltid trenger å svare på e-post med én gang. Foto: Colourbox

Føler du deg presset til å være tilgjengelig utenfor arbeidstiden?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tenk gjennom

Erling Skancke er doktorgradsstipendiat ved Department of Economics, Stanford University i USA. Han har følgende råd:

  • Vær bevisst på verdien av din egen fritid, og innse at du ikke kommer langt uten å ta ordentlig vare på deg selv.
  • I tillegg bør du være flink til å gjøre prioriteringer, og være klar over at enkelte ting faktisk kan utsettes.
  • Det er ikke slik at du alltid trenger å svare på e-post med én gang. En e-post du mottar etter arbeidstid, kan ha blitt sendt fordi dette var et passende tidspunkt for avsender, og ikke nødvendigvis fordi vedkommende forventer et svar tilbake med det samme.

– I min verden er ikke mail kommunikasjon i nå-tid. Det må være helt greit at det går 24 timer før man svarer, også på ting som haster.

Det mener Ingeborg Øfsthus, administrerende direktør i Telenor Serbia, og konserndirektør i Telenor Group.

Med andre ord: En travelt opptatt leder som vet å kjenne på arbeidspress.

Særlig presset om å være tilgjengelig for jobb til enhver tid - lenge etter at den normale arbeidsdagen er over.

– Jeg tror at mange kjenner på presset. Dette kan være et reelt press, basert på hva som er arbeidskulturen på den enkelte arbeidsplass, sier Øfsthus.

Les også: Dette må du gjøre før du mister jobben

(Saken fortsetter under)

Ingeborg Øfsthus, administrerende direktør i Telenor Serbia, og konserndirektør i Telenor Group, mener at det er nødvendig å koble ut fra jobbmodus selv om man har det travelt. Foto: Telenor.
Ingeborg Øfsthus, administrerende direktør i Telenor Serbia, og konserndirektør i Telenor Group, mener at det er nødvendig å koble ut fra jobbmodus selv om man har det travelt. Foto: Telenor.

Forventninger blant kollegene

Men det kan óg være et press man selv har skapt ettersom teknologien ikke setter noen grenser lenger, tror Øfsthus.

– De fleste av oss har tilgang på teknologi som gjør at vi er teknisk sett tilgjengelige via mail og telefon konstant. Det som da utgjør forskjellen, er hvilke vaner man har på de ulike arbeidsplassene, og også hvilken type jobb man har, mener direktøren.

Øfsthus tenker også at det handler om hvilke forventninger som er skapt på arbeidsplassen.

– Jeg tror det er lurt å snakke om dette på arbeidsplassen for å avklare forventinger rundt dette med tilgjengelighet utenfor jobb. Kollegaer kan ha veldig ulike liv og måter å organisere arbeidet på, så det viktigste er å være bevisst på at det som passer for deg ikke nødvendigvis passer for kollegaen din, sier direktøren.

Selv har hun ofte sendt en sms og spurt om det er viktig, eller om det kan vente til i morgen:

– Da kan det som regel vente til i morgen!

Les også: Oppsigelse kan ofte utløse en sorgprosess

– Grenseløse arbeidsliv

– Betegnelsen det grenseløse arbeidsliv er nok ganske treffende for dagens arbeidsmarked, sier Marit Christensen, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved NTNU. Foto: NTNU
– Betegnelsen det grenseløse arbeidsliv er nok ganske treffende for dagens arbeidsmarked, sier Marit Christensen, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved NTNU. Foto: NTNU

Marit Christensen, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved NTNU, forsker blant annet på arbeidshelse, positive faktorer i arbeidslivet og jobbengasjement.

Hun tror at det er en økende tendens til at folk er mer påkoblet, og at det ligger forventinger om at man skal kunne besvare e-post og telefon utenfor normal arbeidstid.

– Betegnelsen det grenseløse arbeidsliv er nok ganske treffende for dagens arbeidsmarked, spesielt med tanke på kunnskapsintensive yrker. Ny teknologi har gjort det mulig å gjøre jobb hjemme ved bruk av smarttelefoner og internettbaserte løsninger, sier Christensen.

Les også: Slik knekker du jobbsøker-koden

Utilgjengelig på en proff måte

Øfsthus tror ikke at alle har behov for å være tilgjengelige utenfor jobb alltid, men at dette krever en viss grad av bevissthet, både hos deg selv og blant de du arbeider sammen med.

Direktøren er selv bevisst på å ta fullstendig fri fra jobben når hun må.

– Det starter med å selv tenke gjennom hva som egentlig er reelle behov for å være tilgjengelig. Så tar du dette opp med dine nærmeste på arbeidsplassen, og sjekker om egne forventninger samsvarer med de andres, sier direktøren.

Ønsker du at jobb skal skje på jobb og ikke på fritiden? Her er Øfsthus tips:

  • Ikke slutt med å ta telefonen uten at dette er avklart med jobben først, det kan bli oppfattet som en veldig stor avvisning.
  • Start heller med å være mye mer strukturert rundt mailbruk. Mail kan være den største tidstyven.
  • Prøv å gjøre unna mail i skikkelige bolker, og ikke litt og litt hele tiden. Skumles gjerne gjennom mailene for å sjekke at det ikke er noen overraskelser der, men unngå å avbryte det du driver med for å hele tiden svare.
  • I de fleste tilfeller kan det vente til du er på jobb igjen.

Christensen mener det er lurt å være tydelig på hvordan du ønsker å ha det, og formidle det til kollegaene og forbindelser.

– Hvis du har avklarte forventninger, vil du kanskje også unngå negative reaksjoner på utilgjengelighet. Jeg tenker at arbeid-familiebalansen er viktig her, og at du ikke lar jobben gå utover tiden og kvaliteten på samværet med familien, sier forskeren.

Hun anbefaler derfor:

– Avklar når du er tilgjengelig og utilgjengelig for dine kollegaer og forbindelser slik at de vet hva de har å forholde seg til.

Les også: Dette må du vite om oppsigelser - pass på rettighetene dine

Jobbe på fritiden

– Dersom man ønsker å vise seg som en verdifull medarbeider, vil nok mange føle at det er vanskelig å la være å besvare jobbhenvendelser utenfor arbeidstid, tror Erling Skancke, doktorgradsstipendiat ved Department of Economics, Stanford University i USA. Foto: UIO
– Dersom man ønsker å vise seg som en verdifull medarbeider, vil nok mange føle at det er vanskelig å la være å besvare jobbhenvendelser utenfor arbeidstid, tror Erling Skancke, doktorgradsstipendiat ved Department of Economics, Stanford University i USA. Foto: UIO

Erling Skancke er doktorgradsstipendiat ved Department of Economics ved Stanford University i USA.

Han har forsket på hvilke faktorer som bestemmer hvor mye tid vi bruker på jobb, samt hvilke konsekvenser jobbsituasjonen og arbeidstiden vår har både på individet og for samfunnet som en helhet.

– Det er klart at utviklingen og bruken av moderne kommunikasjonsteknologi gjør at man i dag i de fleste sammenhenger er mer tilgjengelig enn man var tidligere, også for jobbrelaterte henvendelser utenfor normal arbeidstid. Dette merker man innenfor stadig flere yrkesgrupper, sier Skancke.

Les også: Forskning: – Selskaper med kvinner i ledelsen er mer lønnsomme

– Ikke nødvendigvis et onde

Det er imidlertid ikke slik at det å være tilgjengelig for jobben også på fritiden nødvendigvis er et onde, mener Skancke:

- Det gir også muligheter for økt fleksibilitet i hvor og når vi utfører arbeidsoppgavene våre. Blant annet leser vi til stadighet om arbeidstakere som velger å dra tidlig fra jobb på fredag eller torsdag for å dra opp på hytta. Dersom de har mulighet til dette mot at de til gjengjeld er tilgjengelige per telefon eller e-post i løpet av helgen, skal vi ikke se bort ifra at dette er noe som kan være positivt både for arbeidstaker og -giver, mener forskeren.

Les også: Arbeidsledigheten tilbake 0,1 prosentpoeng

– Vanskelig å ikke svare på jobbhenvendelser

Likevel: Vi kan fort ende opp i en situasjon der det forventes at man til enhver tid skal være tilgjengelig for kunder, sjefen og andre medarbeidere, legger Skancke til.

Da kan mange derfor også oppfatte dette som et implisitt krav. Dersom man ønsker å vise seg som en verdifull medarbeider for både kolleger og arbeidsgiver, vil nok derfor mange føle at det er vanskelig å la være å besvare jobbhenvendelser utenfor arbeidstid, sier forskeren.

Han mener også at man, i lys av dagens utvikling i arbeidsmarkedet, kan spørre seg om terskelen for å være utilgjengelig for jobben har gått noe opp i det siste.

– I noen type stillinger og yrker er det mer eller mindre nødvendig å kunne besvare en telefon eller e-post, selv om dette skulle skje utenfor ordinær arbeidstid. Men dette avhenger selvfølgelig av hva vi legger i begrepet "ordinær arbeidstid", sier Skancke.

For han ser ikke bort i fra at arbeidsmarkedet vil utvikle seg i en retning der ideen om å jobbe åtte til fire hver dag blir mer og mer utdatert for stadig flere yrkesgrupper.

– Dersom fysisk tilstedeværelse innenfor et gitt tidsrom blir mindre viktig, kan det derimot bli desto viktigere å være tilgjengelig per telefon og e-post til andre tider av døgnet, sier Skancke videre.

Les også: Slik bytter du fastlege

(Saken fortsetter under)

Du bør være flink til å gjøre prioriteringer, og være klar over at enkelte ting faktisk kan utsettes. Foto: Colourbox
Du bør være flink til å gjøre prioriteringer, og være klar over at enkelte ting faktisk kan utsettes. Foto: Colourbox

– Kan oppfattes negativt

Skancke mener at det er viktig å spørre hvordan økt tilgjengelighet påvirker vår totale arbeidstid, i tillegg til vårt fysiske og mentale velvære.

– De fleste av oss er over tid avhengig av å få koblet av skikkelig fra jobb for i det hele tatt å kunne prestere på et ønskelig nivå, sier han.

Forskeren understreker samtidig at dersom jobbrelaterte henvendelser utenom arbeidstid oppleves som veldig negativt, kan det være lurt å ta det opp med dem det gjelder, så lenge dette gjøres på en ordentlig måte.

– Samtidig er det forståelig om man er motvillig til å sette grenser. Det å velge å være utilgjengelig kan selvfølgelig oppfattes som negativt av både sjefer og kolleger, og ikke minst av kunder. Jeg håper imidlertid at de fleste har forståelse for at ikke alle kan være tilgjengelig til alle døgnets tider, sier Skancke.

Les også: Forskning: – Fem prosents vekttap gir best helseeffekt

Skiller jobb og fritid

Telenor-direktør Øfsthus tror som oftest at det har dannet seg vaner på en arbeidsplass over tid om hvor tilgjengelig man skal være utenfor jobb og ikke.

– Med sjef eller kollega er man oftere i samme bås mer enn man tror - kanskje alle har gjort de samme tankene om at det går litt for vidt. Derimot er det vanskeligere med kunder som tar kontakt. Der ville jeg tatt telefonen, for å si det slik!

Hun foretrekker å skille jobb og fritid, og føler at hun gjør en mye bedre jobb om hun kan koble ut innimellom.

– Familien min syns óg det er fint at jeg ikke sitter med nesen i telefonen alltid! Samtidig har jeg en jobb der jeg må være tilgjengelig på telefon.

Øfsthus har frem til nylig vært teknisk direktør, og er dermed ansvarlig for at nettverk og tjenester fungerer døgnet rundt. Om det skulle oppstå problemer, må hun dermed være tilgjengelig på telefon.

Men hun klarer å la være med å svare på mail til enhver tid, her trenger man ikke svare på timen, mener direktøren.

– Jeg har ikke fått noen klager på dette så langt, og tror folk oppfatter meg som tilgjengelig likevel.

Les også:

To skuespillere, en mann og en kvinne, framførte et nøyaktig likt manus til 4517 testpersoner

Dette vil gjøre deg ettertraktet på arbeidsmarkedet

Derfor blir vi i jobben vi hater

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no

Personvernpolicy