– Du skal kunne forvente at legen din ønsker å finne ut hva det feiler deg

ØNSKE OM Å HJELPE: Du kan forvente at fastlegen ønsker å finne ut hva det feiler deg og hjelpe deg.
ØNSKE OM Å HJELPE: Du kan forvente at fastlegen ønsker å finne ut hva det feiler deg og hjelpe deg. Foto: Colourbox.com

Dette kan du kreve av fastlegen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Med fastlegeordningen legges alt til rette for at pasient og lege skal få en god relasjon - en relasjon basert på tillit som opparbeides over tid.

- Det å treffe samme pasient over tid, gjør at man også blir interessert i vedkommende som mennesker. Jeg syns for eksempel det er veldig hyggelig å møte gravide som jeg har kjent fra de var barn, sier Petter Brelin.

Han er fastlege i Halden og påtroppende leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Ønske om å hjelpe

Denne interessen for deg som person mener Brelin en hver pasient kan forvente.

- Du skal dessuten kunne forvente at legen din ønsker å finne ut hva det feiler deg og ønsker å hjelpe deg så du blir frisk. Og med mindre du har en helt ny fastlege, bør du kunne forvente at han eller hun husker deg og din historie, sier han.

Du kan forvente at fastlegen

Interesserer seg for deg som person

Ønsker å finne ut hva det feiler deg

Ønsker å hjelpe deg med å bli frisk

Husker deg og din historie

Har den faglige kompetansen han eller hun trenger

Har time til deg innen rimelig tid

Henviser deg videre til spesialist ved behov

Tar godt vare på deg og din helse

Har tid til å høre på deg nå du har time

Kan ta enkle prøver

Kilde: Fastlege Petter Brelin

Du kan også stille mer formelle krav til blant annet åpningstider, tilgjengelighet og faglig standard.

Les også: – Ikke stol blindt på legen din

Gi nøyaktige opplysninger

- En pasient kan forvente å få time innen rimelig tid. Hva som oppleves som rimelig tid, er avhengig av problemstillingen pasienten kommer med. Ved akutt tilstand kan du forvente øyeblikkelig hjelp, så det er egentlig ikke mulig å si noe konkret om hvor raskt man skal få time, sier han.

Av den grunn er det viktig at du kommer med så gode og nøyaktige opplysninger som mulig når du bestiller time.

Først da vil legekontoret være i stand til å vurdere hvor raskt du bør få komme til legen for en undersøkelse.

Godt ivaretatt

Hos legen kan det tas enkle prøver som urinprøve , prøve av blodsukker og blodprosent, CRP, og for øvrig vil legen kunne sende prøver til analyse dersom det er nødvendig.

- En fastlege vil også være i stand til å ta andre undersøkelse som EKG, og du kan regne med at han eller hun kan sy et lite sår. Er det snakk om en mindre depresjon, skal også fastlegen være i stand til å behandle dette, sier han.

Alt i alt er det med andre ord rimelig å forvente at du vil bli godt ivaretatt og tatt på alvor enten du kommer med en fysisk eller psykisk plage.

Vern om spesialistenes tid

Skulle problemet ditt kreve spesialistvurdering, kan fastlegen henvise deg videre.

Det er imidlertid ikke din rett å bli henvist til spesialist bare fordi du er bekymret eller er ute etter en annen leges mening.

- Egentlig tror jeg dette er noe de aller fleste forstår, for hvis vi virkelig trenger behandling hos spesialist, ønsker vi jo ikke at vedkommende skal drukne i friske pasienter. Vi ønsker alle at spesialistene skal ha kort ventetid og tid til oss hvis vi kommer med et reelt problem, sier han.

Skulle du være i tvil om legens vurdering, er det derfor en bedre løsning å be om å få komme til en annen fastlege og høre hva han eller hun mener.

Start med den største bekymringen

Tips før legetimen

Gi så nøyaktig informasjon som mulig når du bestiller timen

Planlegg timen på forhånd

Ta opp de mest alvorlige problemene først

En legetime går fort, men likevel mener Brelin at det bør være tid nok til å ta opp mer enn en bekymring eller plage.

- Det er klart at det er en grense her, men det å diskutere et par ting når man først er hos legen, bør gå greit. Samtidig må man tenke på dem som venter. Alle pasienter ønsker seg kort ventetid på venterommet og god tid hos legen når de først kommer inn, så her er det flere hensyn å ta, sier han.

Legens råd er å alltid starte med den største bekymringen.

Ofte velger pasienter å snakke om småting først fordi de vegrer seg mot å ta opp mer alvorlige plager.

- Det kan være smart å tenke grundig gjennom hvordan du vil presentere problemene dine når du kommer inn til legen. Man bør ikke bruke tid på en inngrodd tånegl hvis man egentlig bekymrer seg for en kul i brystet, sier han.

Trenger ferie

Aller helst vil vi at legen skal sitte klar til å ta oss i mot til enhver tid, men slik kan det ikke være.

- Også fastlegen trenger ferie, men når han eller hun har ferie, er det vanlig at en annen fastlege overtar pasientene denne perioden. Andre ganger settes det inn en vikar i vedkommendes sted, sier han.

Slik informasjon kan du regne med å finne på hjemmesiden til legekontoret, i lokalavisen eller på kommunens hjemmeside.

Kommunen har plikt til å holder oversikt over hvilke leger som er på vakt til en hver tid og skal derfor kunne gi deg denne informasjonen dersom du trenger den.

– Det viktigste er at du som pasient vet at du uansett vil bli ivaretatt mens legen er borte, sier han.

Kommunens ansvar

- Det er kommunene som eier fastlegeordningen, og det er kommunene som inngår avtale med en fastlege. Avtalen skal blant annet regulere åpningstid, listetak, lokalisering og eventuelle andre legeoppgaver som fastlegen skal utføre på kommunens vegne, sier seksjonssjef Brita Brandt i HELFO.

Det innebærer at det er kommunene som er fastlegens avtalepart, og hvor mange pasienter han eller hun har på listen og andre spørsmål avtales dermed mellom fastlege og kommune.

– Det er også kommunen som skal sørge for at det er nok fastleger i kommunen. Hver kommune har en fastlegeansvarlig, og som regel er dette kommunelegen. I større bykommuner er det en egen fastlegeansvarlig, sier hun.

Pris varierer

Hvor mye det koster å gå til fastlegen, er avhengig av hva fastlegen gjør mens du har time.

Prisen påvirkes også av hvorvidt fastlegen din har tilleggsutdannelse og er spesialist i allmennmedisin.

– Men en vanlig konsultasjon hos en allmennpraktiserende fastlege koster deg 141 kroner i egenandel. Er fastlegen din spesialist i allmennmedisin, betaler du ytterligere 46 kroner. Det vil si 187 kroner for en konsultasjon, sier hun.

I tillegg må du betale for ulike prøver som tas og eventuelt for medisinsk forbruksmateriell.

– Når du har betalt 2185 kroner til sammen i egenandeler, får du automatisk tilsendt frikort for helsetjenester egenandelstak 1. Når du viser dette kortet hos fastlegen, slipper du å betale egenandeler resten av året, sier Brandt.

Lett å bytte lege

Du kan enkelt bytte fastlege via internett på helsenorge.no eller ved å ringe Fastlegetelefonen 81059500.

- Du kan bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår, og i tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin, sier hun.

Du kan velge fritt mellom leger som har plass på listen sin, men det er ikke mulig å sette seg på venteliste hos dem som har full liste.

- Noen grupper har likevel rett til å komme inn selv om listen er full. Dette gjelder barn under 16 år med foresatte på listen og innbyggere som melder flytting tilbake til kommunen til folkeregisteret innen tre år, og som ønsker samme fastlege som tidligere, sier hun.

Det er også mulig å velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.

Les også:

Noen merker ikke stort til den, andre får store plager

Har du NAV-frustrasjoner?

Denne legen bør du velge

Denne saken ble først publisert i Klikk.no