UTROSKAP

Er kjæresten din 29, 39 eller 49 år gammel, er faren for at han er utro større

<p>UTROSKAP: Hvis han ikke er fornøyd med sexlivet hjemme, er faren for at han finner et annet sted å tilfredsstille lystene større. © ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox</p>
UTROSKAP: Hvis han ikke er fornøyd med sexlivet hjemme, er faren for at han finner et annet sted å tilfredsstille lystene større. © ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

Her er risikofaktorene for utroskap.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Risikofaktorer for utroskap

Kjønn – menn er mer utro enn kvinner.

Alder – han er er i slutten av et tiår i alder, altså 29, 39, 49, 59. For øvrig er risikoen lavere når man er mellom 35 og 50 enn når man er eldre eller yngre.

Muligheter som byr seg – han er mye sammen med personer han finner attraktive.

Historie – han har vært utro før.

Misnøye i forholdet – han er ikke tilfreds med parforholdet han er i nå.

Personlighet – han har lite medfølelse, lite selvdisiplin, lite selvstendig, tror svært godt om seg selv og er spenningssøkende.

Kilde: The Wall Street Journal

Er kjæresten din 29 år gammel, er faren for at han er utro større enn dersom han er 32.

Det at man aldersmessig er på vei til å tre inn i et nytt tiår, er nemlig en av flere risikofaktorer som trekkes frem i en forskningsrapport skrevet av professorene Adam L. Alter ved New York University, og Hal. E. Hershfield ved Univeristy of Los Angeles.

Rapporten fra 2014 er basert på et 6-delt studie, hvor temaer som utroskap, misnøye og selvmord ble forsket på blant annet via en verdensomfattende spørreundersøkelse med 42.063 deltakere, og innhentet datainformasjon fra en online datingside for gifte menn, med over åtte millioner brukere.

– Folk er mer tilbøyelige til å vurdere sine liv når et kronologisk tiåret ender, og som et resultat, er det høyere sannsynlighet for å ta livsendrende avgjørelser. Når vi blir eldre, er det godt å forstå denne tilbøyeligheten, slik at vi heller tar mer konstruktive enn destruktive valg, skriver forfatterne.

I tillegg skal det at han i det hele tatt er mann øke risikoen for utroskap ytterligere, og enda verre er det dersom han tror han er en gave til kvinnen og omgås mange attraktive mennesker for eksempel på jobb.

Utroskap

LITE SEX: Dårlig eller manglende sexliv oppgis ofte som grunnen til utroskap. © ILLUSTRASJONSFOTO: Getty Images
LITE SEX: Dårlig eller manglende sexliv oppgis ofte som grunnen til utroskap. © ILLUSTRASJONSFOTO: Getty Images

Hva som egentlig er utroskap er et definisjonsspørsmål.

Kanskje er ikke de to partene i et parforhold engang, helt enige om hvor grensen går.

– Utroskap knyttes oftest opp mot en seksuell handling med en annen enn partneren, men utroskap handler ikke bare om sex. Relasjonell utroskap kan være vel så truende for parforholdet, sier parterapeut og spesialist i helsepsykologi Nina Sletteland.

Det betyr at den ene utvikler følelsesmessig intimitet med en annen enn partneren sin.

Sletteland forteller at mange kvinner blir mer såret over at mannen har vært fortrolig og intim med en annen kvinne, enn at han har hatt sex med henne.

– Generelt sett kan det være motsatt for menn, legger hun til.

Stor avstand

Hun forteller at den største risikoen for utroskap, oppstår når den ene i forholdet opplever å ikke få dekket sine behov emosjonelt eller seksuelt med partneren sin.

– Når avstanden er stor mellom partene, vil en søke bekreftelse, anerkjennelse og seksuell tilfredsstillelse hos andre. Sommerferien er gjerne tiden da partene skal ha mye tid sammen og forsøker å ordne opp i forholdet. Forventningene kan da være i overkant store, også til seksuell aktivitet, sier hun.

Hvis man opplever å ikke lykkes med dette, kan veien til utroskap være kort når ferien er over.

– Utroskap kan sånn sett være en måte å komme seg ut av et forhold på, eller en måte å selvmedisinere mangel på nærhet i et forhold, sier hun.

Les også: – Ingen sex, takk. Bare flørting

Store overganger

Samtlige menn parterapeuten har vært i kontakt med som har vært utro, har forklart sin utroskap med misnøye rundt sex i eget parforhold.

– Alle trenger nærhet og intimitet. Når dette mangler, trues forholdet og terskelen for utroskap synker. Dette gjelder oss alle, sier hun.

Videre kan store overganger i livet også oppleves som truende og gi økt risiko for utroskap.

– Det kan for eksempel være når man får barn, når barna flytter hjemmefra eller når en kommer til de store, runde dagene. Dette er endringer i livet som de fleste kommer seg gjennom uten store problemer, men som for noen kan være vanskelig å håndtere. I slike tilfeller brukes utroskap som en flukt fra hverdagen, eller som selvmedisinering i en vanskelig livssituasjon, sier hun.

ALDERSSKIFTE: I overgangene fra ett tiår til et annet, kan spesielt menn opplevede en økt risiko for å være utro. © ILLUSTRASJONSFOTO: Getty Images
ALDERSSKIFTE: I overgangene fra ett tiår til et annet, kan spesielt menn opplevede en økt risiko for å være utro. © ILLUSTRASJONSFOTO: Getty Images

Mer eller mindre bevisst

Familieterapeut Kari E. Holter bekrefter dette.

– Det kan være ulike årsaker til at man er utro, og det gjelder for både menn og kvinner. En høy risikofaktor er når man over tid ikke opplever å ha det bra i forholdet man er i, og heller ikke har håp om eller tro på at det kommer til å bli bedre, sier hun.

I en slik situasjon er man på en måte klar for å møte en annen, og kan være mer eller mindre bevisst på leting etter en ny partner.

Risikoen for at han er utro øker hvis:

- Han er misfornøyd med sexlivet i forholdet.

- Han opplever at han ikke får dekket sine emosjonelle behov.

- Han står overfor store overganger i livet.

- Han har problemer med å knytte nære forhold.

- Han har mange parforhold bak seg.

- Han har flere historier med utroskap.

- Han har opplevd tap av nære relasjoner som barn.

- Han mangler samvittighet.

- Han har narsisstiske tendenser.

- Han har behov for bekreftelse fra andre.

- Han har manglende evne til å sette grenser for seg selv.

Kilde: Parterapeut Nina Sletteland

– Man er da mottakelig for en annens oppmerksomhet og mer sårbar for å kunne innlede et forhold på si. Sliter man i et forhold som mangler lidenskap og kjærlighet, er det også lett å bli ruset av en forelskelse, sier hun.

– For kvinner handler ofte denne utroskapen om at hun ikke blir sett, bekreftet eller verdsatt av partneren sin. Hun opplever å bli tatt for gitt, og det er mangelfull kommunikasjon og manglende gjensidig forståelse og nærhet, sier Holter.

Hun føler da at hun trenger noe mer enn det hun kan få i forholdet hun er i, eller fra partneren hun har.

Les også: Tabber som kan rive i stykker det beste parforhold

Vil bevare forholdet

– Når mannen opplever manglende lidenskap eller kjærlighet, kan dette ofte handle om fravær av og savn etter bekreftelse og sex. Når menn og kvinner er utro på grunn av problemer i parforholdet, skjer dette vanligvis etter at de har hatt det vanskelig i mange år, sier hun.

Det kan imidlertid også hende man er godt fornøyd med det samlivet man har, og føler at man stort sett får dekket sine behov der, men at man likevel drives av lyst til og spenning etter å ha et sidesprang eller forhold på si.

– Han kan da være opptatt av å bevare forholdet han er i, men ønsker i tillegg å oppleve noe nytt og spennende gjennom en affære. Ofte kan dette skje uten noen plan om å være utro, men heller fordi mulighetene åpner seg når han er borte fra partneren sin og de vante omgivelse, sier hun.

Alder ingen betydning

Kanskje skjer sidespranget på en tur på byen, en jobbreise, seminar eller en fest partneren ikke er med på.

– Denne typen utroskap er oftest av seksuell karakter og er vanligere blant menn enn kvinner. Forskning viser at kvinner som er utro på grunn av lyst og spenning ofte er ganske unge, mens det er mye sjeldnere blant dem over 40, sier Holter.

For menn synes imidlertid ikke alder å ha noen betydning i denne sammenheng.

Holter bekrefter videre at visse personlighetstrekk er typisk hos menn som er utro, og at mønsteret og trangen til utroskap hos de som er notorisk utro, ofte er et utrykk for en grunnleggende personlighetsbrist.

– Typiske personlighetstrekk er selvopptatthet, lav evne til å føle dårlig samvittighet, løgnaktighet, upålitelighet, manglende evne til empati og innlevelse i andres situasjon og liten evne til å forsake egne behov, sier hun.

Les også: Norsk forsker påviser tidlige tegn på samlivsbrudd

Flere typer utroskap

Etter å ha vært utro vil mange love bot og bedring, men for den sårede parten kan det være vanskelig å vite om hun kan tro på dette.

For er det ikke slik at når man først har vært utro én gang, så er man det gjerne igjen?

– Det finnes ulike varianter av utroskap. Noen er utro nærmest ved et uhell, sier Sletteland.

Mannen treffer kanskje en attraktiv kvinne, gjerne på forretningsreise eller i festlig lag, og faller for fristelsen denne ene gangen.

Han angrer, deler ikke historien med partneren, lover seg selv å aldri gjøre dette igjen og holder løftet.

– Ofte er denne utroskapen knyttet til alkoholbruk, og disse samvittighetsfulle mennene kan man stole på at ikke gjentar sine feil, mener hun.

Klarer ikke sette grenser

En annen variant er den angrende utro som innleder et forhold til en annen enn partneren med åpne øyne.

– Han vet hva han gjør og vil det. Veien inn kan starte med vennskap og utvikle seg til et seksuelt forhold, men det kan også gå fra seksuelt forhold til et nært følelsesmessig forhold. Overgangen kan være glidende, sier hun.

Noen har også manglende evne til å sette grenser for seg selv og forføres inn i relasjoner som de egentlig ikke vil.

Sletteland forteller at dette gjerne er mennesker som har et stort behov for bekreftelse, samtidig som de ikke klarer å avslå når presset blir for stort.

Alkoholbruk kan også her påvirke valgene og dømmekraften, legger hun til.

Kortvarig affære

Holter bekrefter at man gjerne skiller mellom to hovedkategorier av utroskap, de som oppstår av lyst og spenning og de notoriske.

– Selv om de som oppstår av lyst og spenning også kan være gjentakende, er de av en annen karakter enn de notoriske. Deres grunnleggende verdi og moral er å skulle være trofast mot partneren, og noen gjør det kanskje bare en eneste gang. Andre er utro noen flere ganger i løpet av et langt samliv, sier hun.

Som regel er det snakk om kortvarige affærer, gjerne bare en enkelthendelse.

Det er gjerne situasjonsavhengig at muligheten for utroskap oppstår.

Artikkelen fortsetter under bildet

TILKNYTNINGSPROBLEMER: Den største faren for utroskap ligger altså hos dem som har problemer med å knytte seg nært til en annen. © ILLUSTRASJONSFOTO: Getty Images
TILKNYTNINGSPROBLEMER: Den største faren for utroskap ligger altså hos dem som har problemer med å knytte seg nært til en annen. © ILLUSTRASJONSFOTO: Getty Images

Klarer ikke å holde løfter

De notorisk utro har ifølge Holter utroskap som et mønster, og det som særtegner dem er at de ser på det som sin rett å kunne være utro uten at de mener at det er på samme måte for partneren.

– De tar ofte selv initiativ til utroskap og vil alltid være på jakt etter nye eventyr. Det er nærmest som en besettelse. Den som lever sammen med en som er notorisk utro, kan aldri stole på partneren sin når det gjelder fremtidig troskap, sier hun.

Er han notorisk utro, vil han nemlig sjelden greie å holde løftene sine selv om han er overbevisende og angrende når forholdet avdekkes.

– Når livet er normalt igjen, melder behovene seg på nytt. Da er det kort vei fra lyst til handling, og slik vil mønsteret fortsette, sier hun.

Les også: Menn må ta ansvar for parforholdet

Kan være håp

For noen er det imidlertid håp.

– Dersom forholdene legges til rette for det, for eksempel med åpenhet og iherdig innsats fra begge parter, kan de komme seg videre i forholdet uten risiko for senere utroskap. Man har imidlertid ingen garanti for at den som var utro ikke fortsetter med det, sier Sletteland.

Hun bekrefter at dette henger sammen med personlighetstrekk, tilknytnings- og intimitetsevne i tillegg til om han har medfølelse nok for andre.

Har kjæresten din manglende medfølelse, er selvopptatt og i liten grad evner å knytte seg til et intimt forpliktende forhold, kan du være rimelig sikker på at han vil være utro igjen.

– Dette er altså den notoriske utro mannen som planlegger sin utroskap, gjerne med flere samtidig, forelsker seg ofte og kan være avhengig av å oppleve forelskelse. Dette kan skape stor frustrasjon og konflikt i et forhold og vil oftest ende med brudd, sier hun.

En gave til kvinnen

Den største faren for utroskap ligger altså hos dem som har problemer med å knytte seg nært til en annen.

– Disse personene har ofte mange parforhold bak seg, flere historier med utroskap og har gjerne opplevd tap av nære relasjoner i barndommen. Det kan eksempelvis ha vært i forbindelse med foreldres skilsmisse eller flere brutte bånd som barn, sier hun.

Det er også dem som mangler samvittighet, har narsisstiske tendenser og ser på seg selv som en gave til kvinnen.

– En slik mann kan være svært sjarmerende og lett å falle for, men han binder seg nødig til en partner, sier Sletteland.

Er derimot mannen din samvittighetsfull, trygghetssøkende og emosjonelt stabil, kan du sannsynligvis føle deg trygg på at han holder seg innenfor rammene i et tradisjonelt parforhold.


Personvernpolicy