Tuberkulose:Trenger du å være redd for tuberkulose?

TUBERKULOSE: Dersom tuberkulose-diagnosen blir stilt i Norge, kan du regne med å bli helt frisk, men på verdensbasis dør 1,3 millioner mennesker årlig. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
TUBERKULOSE: Dersom tuberkulose-diagnosen blir stilt i Norge, kan du regne med å bli helt frisk, men på verdensbasis dør 1,3 millioner mennesker årlig. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvert år blir rundt åtte millioner mennesker syke av tuberkulose.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Fakta om tuberkulose:

Tuberkulose er en infeksjonssykdom forårsaket av bakterien mycobacterium tuberculosis.

Tuberkulose sprer seg gjennom dråpesmitte, for eksempel ved hosting og nysing. Tuberkulose rammer vanligvis lungene og gir langvarig hoste, men kan også angripe andre organer i kroppen. Tuberkulose behandles med en langvarig kur med en kombinasjon av flere typer antibiotika. Tuberkulose har en god prognose dersom man får riktig behandling.

Tidligere var BCG-vaksinen, som forebygger tuberkulose, en obligatorisk del av vaksinasjonsprogrammet i Norge. I dag er vaksinen kun påkrevd for personer med spesielt høy risiko for å bli smittet av tuberkulose.

(Kilde: Helseleksikonet på Doktor Online)


Bør man ta vaksine om man reiser på ferie?

– Nei, det er ikke grunn til å vaksinere seg ved vanlige ferieturer til land med høy forekomst av tuberkulose. De fleste som blir smittet av tuberkulose har hatt langvarig kontakt med en som har hatt ubehandlet tuberkulose, sier Trude Arnesen, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Hun utelukker ikke at man KAN bli smittet på ferie, men sier:

– Det er mye som er mulig, men det er helt usannsynlig.

«Tuberkulose begynner i de fleste tilfeller med langvarig hoste. Hosten er vanligvis tørr til å begynne med, etterhvert vil den gi oppspytt av slim. Mer sjeldne symptomer er tungpustethet, brystsmerter, hovne slimhinner og oppspytt av blod».

(Kilde: Helseleksikonet på Doktor Online)

Tidligere var tuberkulose en utbredt og beryktet sykdom, og en vanlig dødsårsak. Slik er det ikke lenger i Norge.

– Nei, nordmenn trenger ikke lenger gå rundt og være bekymret for tuberkulose. Det er en sykdom som rammer få som er vokst opp i Norge, sider overlege Trude Arnesen i Folkehelseinstituttet.

Lite smittsom

Tross hva man kanskje tror, er tuberkulose en relativt lite smittsom sykdom.

– Du kan få tuberkulose i de fleste organer, men det er i praksis bare lungetuberkulose som kan smitte andre. Bare en liten andel av de nærmeste kontaktene til de med ubehandlet lungetuberkulose blir selv syke, forklarer Arnesen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Cirka 2/3 av tuberkulosetilfellene i verden rammer lungene, og tuberkulose behandles med antibiotika.

– Er du syk med en bakteriestamme som ikke er resistent mot antibiotika, og du får aktiv behandling, vil du etter to uker ikke lenger være smittefarlig, understreker legen.

Norske skolebarn vaksineres ikke lenger

Gjennom det norske vaksineprogrammet blir norske barn vaksinert mot en rekke sykdommer, som meslinger , difteri , kusma og røde hunder. Men norske skolebarn blir ikke lenger rutinemessig vaksinert mot tuberkulose, slik de ble frem til skoleåret 2008/2009. Årsaken er, ifølge Arnesen, at tuberkulose er blitt en såpass sjelden sykdom i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har hatt opp mot 400 tilfeller i Norge i året de senere årene. Det er ikke så få, men de fleste av disse er ikke smittet i Norge. Nysmitte i Norge er relativt sjeldent, sier hun.

En annen årsak er at vaksinen ikke virker så godt på alle.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– BCG er den beste vaksinen mot tuberkulose vi har, og den beskytter de minste barna mot de farligste typene av tuberkulose. Men mange av de som får tuberkulose er faktisk BCG-vaksinert, sier Arnesen.

Risikogrupper i Norge i dag

Noen har større risiko for å bli smittet av tuberkulose enn andre.

– Barn med minst en forelder som kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose tilbys BCG-vaksine. Vi går ut fra at fordi de har foreldre født i land med høy forekomst, vil de i gjennomsnitt ha større kontakt med grupper hvor tuberkulose er mer vanlig, forklarer Arnesen.

En annen gruppe hvor mange tilbys vaksine er ansatte ved sykehus og sykehjem.

– Det er ikke slik at alle automatisk blir vaksinert, men det bør være et tilbud fra arbeidsgiver for å beskytte sine ansatte, sier Arnesen.

En tredje gruppe som har høyere risiko for å få tuberkulose enn andre er de som skal være lange perioder i land med høy forekomst av sykdommen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men det gis ikke BCG-vaksine til de over 35 år, det har ikke en dokumentert effekt, sier Arnesen.

De fleste i Norge blir friske

Dersom tuberkulose-diagnosen blir stilt i Norge, kan du regne med å bli helt frisk.

– Dødsfall på grunn av tuberkulose er sjeldent i Norge. De aller fleste vil bli friske, sier Arnesen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men, hvorvidt man blir frisk, avhenger av hvor langt sykdommen er kommet når diagnosen blir satt.

– Noen vil dø av andre årsaker mens de behandles for tuberkulose fordi behandlingen er så langvarig. Og for noen svært få er sykdommen kommet så langt når diagnosen blir satt at det vil være for sent.

Screeningprogram

For å oppdage tuberkulosetilfeller i Norge har man et screeningprogram som medfører at de som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose blir undersøkt før de bosetter deg her.

– I tillegg gjøres det en smitteoppsporing rundt hvert tilfelle av smittsom tuberkulose som påvises i landet, sier Arnesen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arnesen understreker at selv om folk flest ikke bør bekymre seg for tuberkulose, er det fremdeles grunn til innsats mot sykdommen.

– Det gjøres en betydelig forebyggende innsats i Norge. Det er avgjørende for å holde forekomsten lav, sier hun.

1,3 millioner dør årlig

Mange alvorlige sykdommer, slik som meslinger, har høy dødelighet, og er en stor utfordring verden over. Og selv om tuberkulose ikke er en vanlig sykdom i Norge, er så mange som hver tredje person smittet av sovende tuberkulosebakterier på verdensbasis.

– Hvert år blir rundt åtte millioner mennesker syke av tuberkulose, og rundt 1,3 millioner dør årlig av sykdommen, sier lege og feltarbeider i Leger uten Grenser, Dina Midttun.

Leger Uten Grenser er en av organisasjonene som behandler tuberkulosepasienter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hovedutfordringen er at det fortsatt er mange pasienter som blir syke av tuberkulose som ikke har tilgang på undersøkelse og behandling, sier Midttun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Resistent tuberkulose øker på verdensbasis

Ifølge Midttun har mangel på god behandling, samt feil bruk av medisiner, ført til at tuberkulosebakterien har tilpasset seg og blitt resistent, altså motstandsdyktig, mot legemidlene som er tilgjengelige.

– Denne formen for tuberkulose øker på verdensbasis, sier Midttun.

– Ifølge Verdens Helseorganisasjon blir ca en halv million mennesker syke av multiresistent tuberkulose hvert år. Mer enn halvparten av disse finnes i Øst-Europa og Sentral-Asia, sier Midttun.

Beintøff behandling

Dersom man får påvist multiresistent tuberkulose og får behandling, er behandlingen veldig tøff for pasienten.

– Behandlingen varer i minst to år, og i de første seks månedene må man få smertefulle sprøyter hver dag i tillegg til tabletter. Medisinene kan også ha alvorlige bivirkninger.

Midttun innrømmer at det føles dårlig å påføre pasientene smerte og skade, men understreker at dette er det eneste livreddende tiltak hun kan gi pasienter med multiresistent tuberkulose.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Mange holder naturlig nok ikke ut behandlingen, og de som avbryter behandlingen står i fare for å utvikle en ekstremresistent form for tuberkulose som er enda vanskeligere å behandle, sier Midttun.

Bekymret

Leger Uten Grenser har behandlet tuberkulosepasienter i over 30 år.

– I 2013 behandlet vi 32 000 pasienter med tuberkulose i 24 forskjellige land. De siste årenes fremmarsj av alvorlige former av resistent tuberkulose bekymrer oss kraftig, avslutter Midttun.

Vil du lese mer om tuberkulose? I Helseleksikonet finner du mer informasjon om blant annet symptomer, behandling og prognose for sykdommen.

Les også:

Myter om virus og bakterier

Sånn går det når du blander alkohol og penicillin

Forkjølelse eller influensa?

Saken er opprinnelig publisert på klikk.no