Meny

– Snus kan være verre enn røyk

HELSESKADELIG: Snusing i svangerskapet øker risikoen for lav fødselsvekt, tidlig fødsel, pusteproblemer ved fødselen, leppe- ganespalte og dødfødsel.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Snuser du mens du er gravid, har du langt høyere sjanse for at barnet får leppe- ganespalte enn om du røyker. I tillegg øker risikoen for lav fødselsvekt, tidlig fødsel, pusteproblemer og dødfødsel.

– Det er alarmerende mange unge kvinner som snuser, sier leder i Jordmorforeningen Kirsten Jørgensen.

– Min opplevelse som jordmor er at det er mange som ikke klarer å slutte å snuse i svangerskapet, og at mange gravide heller ikke vet hvor potensielt skadelig snusing kan være for fosteret, sier hun.

En svensk studie fra Karolinska Institutet i Stockholm har vist en tydelig sammenheng mellom snusing i svangerskapet og økt risiko for leppe- ganespalte hos barnet.

Les også: Snusbruk i Norge rett til værs

Ifølge studien fører snusing til at risikoen for leppe- ganespalte øker med 48 prosent. Ved røyking øker risikoen med 19 prosent. I denne sammenhengen er snusing dermed potensielt verre for fosteret enn røyking.

– Foreløpig er det bare én studie som viser dette, men den gir en tydelig indikasjon på at snusing kan føre til misdannelser hos fosteret. Det finnes også en del studier på dyr, som viser at nikotin i svangerskapet kan gi forstyrrelser i utviklingen av hjernen og lungene, sier Jan Alexander, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet.

Les også: Dette må du vite om mirakelmånedene: Svangerskapet fra a til å

En av fem unge kvinner snuser

Stadig færre nordmenn røyker, og de aller fleste stumper røyken når de blir gravide. Hvor mange som fortsetter å snuse i graviditeten, finnes det lite forskning på.

En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at mer enn en halv million mennesker i Norge nå bruker snus enten daglig eller av og til. Særlig blant ungdom og unge voksne er snusbruken høy. Blant menn i aldersgruppen 16 til 24 er snusbruken femdoblet siden 2000.

I samme tidsrom har det også vært en stor økning i forbruket av snus blant kvinner.

Les også: Se hva det koster deg å røyke eller snuse

Hele 23 prosent av kvinner i alderen 16 til 24 bruker i dag snus.

– Vi har ingen nye tall på hvor mange kvinner som klarer å slutte å snuse når de blir gravide, men tall fra 2009 viser at 20 prosent fortsetter å snuse også i svangerskapet. Men i 2009 var det bare noen få prosent av unge kvinner som brukte snus. I dag snuser en av fem, sier Alexander.

Og mens de skadelige effektene av røyking i svangerskapet er noe de aller fleste har fått med seg, har Alexander inntrykk av at helserisikoen som følger med snusing ikke er like godt kjent.

– Flere studier har vist at snusing i svangerskapet øker risikoen for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og dødfødsel. I tillegg kan snusing ha en negativ effekt på hvor raskt den nyfødte kommer i gang med pustingen, sier Alexander.

Les også: Så mye snus kan du ta med på ferie

Ekstremt avhengighetsskapende

At røyking i svangerskapet påvirker fosteret negativt har lenge vært kjent, men i Norge har det vært lite fokus på helserisikoene ved snusing.

– Mye tyder på at de negative effektene av røyking i svangerskapet i stor grad forårsakes av nikotin. Ved snusing avgis en enda større mengde nikotin enn ved røyking, og det er derfor grunn til å advare sterkt mot snusing i svangerskapet, sier Alexander.

– Er det grunn til å tro at vi vil se flere nikotinrelaterte utviklingsforstyrrelser hos fostre i tiden fremover?

– Ja, hvis unge kvinner ikke klarer å slutte å snuse når de blir gravide vil vi trolig det. Nikotin er et av de meste vanedannende og avhengighetsskapende stoffene vi kjenner, trolig mer vanedannende enn mange typer narkotika, for eksempel heroin. At langt færre røyker nå enn før er veldig gledelig, men snusing er en utfordring som vi ikke har hatt nok informasjon om skadevirkningene av tidligere, sier Alexander.

Les også: Så mye koster sløsingen deg

Etterlyser forskning og holdningskampanjer

Leder i Jordmorforeningen Kirsten Jørgensen mener jordmødre, helsesøstre og leger må fokusere mer på skadevirkningene av snusing i svangerskapet.

– Jeg vet at en del jordmødre har begynt å spørre den gravide om snusing når hun kommer til svangerskapskontroll, og det er veldig bra. Tidligere har det ikke engang blitt registrert på helsekortet, sier hun.

Jørgensen etterlyser mer forskning på temaet, og mer informasjon til gravide om helserisikoene for fosteret forbundet med snusing.

– Her har vi en jobb å gjøre. Det må forskes mer, informeres mer, og det må bli registrert om mor snuser eller ikke. I tillegg trenger vi store holdningskampanjer rettet mot ungdom, for å hindre at de begynner å snuse. Snus er veldig vanedannende, og det finnes ingen begrensninger på hvor og når man kan bruke det, noe som fører til at det brukes i mye større skala enn sigaretter, sier Jørgensen.

Les også: Snusskap, røykerom og skolerøyk blir forbudt

– Nikotin er gift

Lav fødselsvekt, tidlig fødsel og økt risiko for dødfødsel er noen av de mulige konsekvensene av at mor fortsetter å snuse i svangerskapet. Det tror Jørgensen det er få som har fått med seg.

– Jeg vet at det på fødeavdelingene ikke er uvanlig med nybakte mødre som snuser. Som jordmor vil jeg advare på det sterkeste mot snusing. Nikotin er gift, både for mor og for fosteret. Er det virkelig noe man vil utsette barnet sitt for?

Les også:

Slik kjenner du igjen en spontanabort

Flere fødsler øker risikoen for bekkenløsning

Hva vil det si å være klar for barn?

Saken er opprinnelig publisert på klikk.no


Helse og livsstil
Populært