Åpen for alle - alltid

Klappet og klart for DAB

DIGITALE SIGNALER: Mari Hagerup i Digitalradio Norge tror den digitale lytterandelen øker merkbart i løpet av året. – Det er solgt veldig mange DAB-radioer det siste året, og i tillegg er det kommet til nye DAB-kanaler, som P1+, sier hun. (FOTO: Cornelius Poppe / NTB scanpix)
Artikkelen fortsetter under annonsen

Mye tyder på at det riksdekkende FM-nettet slukkes i 2017. Mange er forberedt på overgangen til DAB hjemme, men ikke i bilen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Kravene som må innfris før FM-nettet slukkes
1. NRKs dekningsgrad. NRKs DAB-signaler skal være mulig å ta inn for 99,5 prosent av landets husstander. NRK dekker per i dag 99,5 prosent av norske husstander gjennom FM-nettet og 98,8 prosent gjennom sitt DAB-nett. Det mangler altså bare 0,7 prosentpoeng før kravet om NRKs DAB-dekning er oppfylt. Det må settes opp cirka 100 sendere til før de siste områdene får dekning. Dette dreier seg i hovedsak om små utkantsteder med få innbyggere. Ifølge Norkring og NRK skal NRK ha full dekning over hele landet innen oktober i år.


2. De kommersielle aktørenes dekningsgrad. De store, kommersielle kanalene skal ha en DAB-dekning på 90 prosent. De har allerede en dekning på 90,8 prosent. Gjennom FM-nettet, derimot, er det i dag bare Radio Norge av de kommersielle aktørene som har en dekning på 90 prosent. Gjennom DAB-nettet har flere kommersielle kanaler fått høyere dekningsgrad. Disse er P4, P5, P6, Radio 1, Klem FM, Radio Rock og NRJ Norge. Enkelte lokalradioer har også bedre dekning gjennom DAB-nettet enn FM-nettet.

3. Merverdi for lytterne. DAB skal gi lytterne mer, både med tanke på innhold og teknologi, enn det vi får gjennom FM-nettet i dag. Kanaltilbudet er allerede bedre på DAB enn på FM. Det er 22 riksdekkende radiokanaler på DAB-nettet. Det er mulig å få inn rundt 15 kanaler med en FM-mottaker, men de fleste steder i landet får man kun inn fem kanaler på FM-nettet. Ifølge Digitalradio Norge gir DAB en mer stabil lyd uten skurr. Man kan også sende og motta mer informasjon via DAB enn via FM, som bilder og mer tekst (om musikk, gjester i studio, nyheter osv.).

4. Antall lyttere. 50 prosent av radiolytterne må bruke digital radio (via DAB, nett og TV) innen 1. januar 2015. I dag lytter 40 prosent av de daglige radiolytterne på digitale plattformer. Målingene, som startet i slutten av 2012, har vist en stadig økning i antall lyttere via DAB-nettet. Nye lyttertall kommer i begynnelsen av april.

5. DAB-radio i bil. Det må innen 1. januar 2015 «finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil». I praksis betyr det at må være mulig å få ettermontert digital radio i bilen i minst halvparten av landets 428 kommuner. Digitalradio Norge jobber for å bidra til at dette kravet innfris i løpet av året.


Nordmenn kjøper DAB-radioer som aldri før, og for første gang kjøper vi nå flere DAB-radioer enn FM-radioer.

Men så er det bare noen få år igjen før DAB – digitalisert lydkringkasting – er det eneste som fungerer hvis du skal høre på radiokanaler som P1, P2, P3, P4 og Radio Norge. Det gjelder også om du vil være radiolytter mens du kjører bil.

– Vi er kommet veldig langt med DAB-utbyggingen, og stadig flere nordmenn går over til DAB. Vi må bare fortsette med å fortelle folk hvor enkelt DAB-radio er, også i bil. 18 av 20 av landets mest solgte bilmerker har DAB-radio som standard- eller ekstrautstyr. I tillegg er det kommet en rekke adaptere som kan brukes i biler som har FM-radiomottaker, sier kommunikasjonssjef Mari Hagerup i Digitalradio Norge.

Les også: Flere velger DAB i bil

To utfordringer

Norge er et av foregangslandene i innføringen av DAB som hovedteknologi for radiokringkasting, og vi er foreløpig det eneste landet i verden der myndighetene har satt slukkedato for det riksdekkende FM-nettet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det slukkes i januar 2017, men bare dersom fem krav er innfridd. Det dreier seg om dekningsgrad, antall lyttere, muligheten til høre på DAB-radio i bil og merverdi for lytterne i forbindelse med overgang fra FM til DAB.

Medietilsynet opplyste nylig at det er utfordringer knyttet til en eventuell slukking av FM-nettet i 2017. Den ene utfordringen er å løfte den digitale lytterandelen fra dagens 40 prosent til 50 prosent før året er omme. Den andre er å få den norske bilparken klar til å møte teknologiskiftet. Det må også skje i løpet 2014.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I januar 2015 skal nemlig regjeringen vurdere om disse to kravene er innfridd. Hvis de ikke er det, slukkes ikke FM-nettet før i 2019.

Les også: Guide til TV-jungelen

Fortsatt mange FM-radioer

Selv om det ble solgt rekordmange DAB-radioer i fjor, ble det samtidig solgt mange ordinære FM-radioer. Rundt 40 prosent av radioene som ble solgt i fjor, cirka 350.000 i tallet, var FM-mottakere. Disse vil om noen år ikke kunne brukes til stort annet enn pynt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi jobber tett med både elektronikkbransjen og bilbransjen for å få en best mulig overgang til digital radiokringkasting. Mange kjøper fortsatt FM-radio eller en bil med FM-mottaker, men det bør de ikke gjøre hvis de skal ha en radio som fungerer i framtiden. Bilradioer må utstyres med DAB-adapter, og alle som kjøper ny bordradio må velge DAB. Og kjøper du ny bil nå, bør du forsikre deg om at den også har en DAB-radio, råder Hagerup.

Hun tror DAB-kravene blir oppfylt innen 1. januar 2015. Da gjenstår det bare to år før Norges riksdekkende radiokanaler kun sender i DAB-nettet.

DAB langs veiene

– Senderne som brukes til å sørge for DAB-dekning til praktisk talt alle av landets husstander, brukes også til å dekke det meste av landets veier, opplyser Christian Skottun, operatørsjef i Norkring.

Langs noen veier settes det imidlertid opp ekstra DAB-sendere, og ifølge Digitalradio Norge blir DAB-dekningen bedre enn FM-dekningen er i dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er for øvrig Statens vegvesen som har ansvar for DAB-dekning i landets tunneler. Per i dag har 38 tunneler DAB-dekning, og utbyggingen fortsetter. I løpet av 2015 blir det mulig å motta digitale radiosignaler i om lag 260 tunneler.

Det loves dessuten at det i landets hytter skal være like god dekning med DAB som det er med FM i dag. I tillegg skal hyttefolket få tilgang til flere radiokanaler med DAB.

DAB og DAB+

Alle DAB-radioer som selges i dag, er DAB+, som anses som framtidens radiostandard. Det er enkelt sagt en forbedret utgave av DAB, med blant annet mer stabil lyd og plass til flere kanaler.

Når FM-nettet slukkes, er det bare DAB+-radioer som vil virke i DAB-nettet. Den forrige generasjonen av DAB-radioer (ikke solgt siden 2009) vil ikke virke.

For enkelhets skyld brukes DAB – og ikke DAB+ – i generell omtale av DAB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvorfor slukking?

* Digitalisering av radio ble vedtatt av Stortinget i mai 2011. Hovedårsaken er å få et bedre og mer robust radiosystem med plass til flere kanaler. DAB+ gir eksempelvis plass til 20 kanaler der det er plass til bare én FM-kanal.

* Digitalradio Norge ble i 2009 stiftet av NRK, P4 og radiokanaleieren SBS Radio for å «sikre en smidig overgang til digital radio» – både for radiolytterne og radiobransjen.

* Digitalradio Norge eies i dag av NRK og P4, og samarbeider tett med SBS Radio, lokalradioer, elektronikkbransjen, bilbransjen og utbyggeren Norkring (eid av Telenor).

Artikkelen fortsetter under annonsen

* Det er Norkring som bygger ut og eier DAB-nettet i Norge. De får leieinntekter fra NRK (årlig cirka 150 millioner kroner) og de kommersielle radiokanalene (årlig cirka 65 millioner kroner). Dette tilsvarer leiekostnadene radiobransjen i dag har på FM-nettet, og i overgangsperioden betaler de for leie av både DAB- og FM-nett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

* NRK og deler av radiobransjen ønsker at overgangen fra FM til DAB skal skje i 2017. En av årsakene er at det er kostbart å holde både et FM-nett og et DAB-nett i drift.

* Det er det riksdekkende FM-nettet som skal slukkes. Enkelte lokale radiostasjoner har planer om å fortsette å sende i FM-nettet, noe de har anledning til å gjøre.

* Både FM og DAB (Digital Audio Broadcasting) er teknologi basert på radiobølger. Disse finnes naturlig rundt oss, men fungerer som bærere av signaler som sendes fra ett sted – via sendere rundt omkring i landet – til mottakere, for eksempel din radio.