Nå skjerpes reglene

Etter 1. september 2013 blir det ULOVLIG å installere varmepumper uten et spesielt sertifikat. Dette gjelder også demontering og reparasjoner på varmepumpa som inkluderer arbeide i kulde/varmekretsen på pumpa. Illustrasjonsfoto: ABK Klimaprodukter AS
Etter 1. september 2013 blir det ULOVLIG å installere varmepumper uten et spesielt sertifikat. Dette gjelder også demontering og reparasjoner på varmepumpa som inkluderer arbeide i kulde/varmekretsen på pumpa. Illustrasjonsfoto: ABK Klimaprodukter AS
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra og med 1. september 2013 er det ulovlig å montere varmepumpen selv.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Om forordningen:

EU-forordningen for å redusere utslippene av F-gasser ble vedtatt 17. mai 2006. I Norge trådte forordningen samt tilhørende underforordninger i kraft 6. mai 2010.

De viktigste konsekvensene av forordningen er at det stilles krav til lekkasjekontroll og forsvarlig håndtering av kuldemedier i anlegg som inneholder HFK, PFK og SF6-gass. Sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning med gassene er også en av konsekvensene.

I en varmepumpe er denne gassen samlet i en lukket krets og såfremt alt arbeid på anlegget blir utført av personer med rett kompetanse vil ikke denne gassen lekke ut i atmosfæren.


Råd til deg som skal kjøpe varmepumpe:

For å være sikker på at man kjøper en luftvarmepumpe av god kvalitet bør man ta disse forhåndsreglene for å være sikret en god økonomisk investering, ifølge Novap.

Vær kritisk til supertilbud: Ikke la deg bli forført av fine brosjyrer og tall over hvor mye man kan spare. Det er viktig å få et tilbud basert på dine oppvarmingsbehov og dine utgifter på oppvarming per i dag. Et tilbud med beregninger om forventet besparelse bør komme etter et hjemmebesøk av en forhandler/installatør. Novap advarer sterkt mot å kjøpe varmepumper for selvmontering.

Varmepumpen må være tilpasset norske forhold: Det er essensielt at varmepumpen er tilpasset norske forhold. Det har dessverre blitt solgt noen luftvarmepumper som ikke er beregnet på kalde vintere eller kystklima. Be gjerne forhandleren dokumentere at anlegget er beregnet på norske forhold.

Få varmepumpen montert av fagfolk: Uansett hvilken varmepumpe du velger vil riktig installasjon gjort av kvalifiserte varmepumpeinstallatører være en forutsetning for å oppnå forventet besparelse. Dette gjelder alle typer varmepumpe og merker. Alle hus er ulike og det er derfor viktig å vurdere sammen med installatør hvilken varmepumpemodell som passer best til boligen og hva som er riktig plassering av innedel og utedel. Det å oppnå en god varmefordeling i huset er viktigere enn type varmepumpe. Novap anbefaler at man velger et lokalt firma med et godt renommé. På Novaps nettsider finner man en oversikt over firmaer i hele landet som er godkjent av Novap.

Følg råd om vedlikehold og service for varmepumpe: Det er viktig å undersøke om du skal gjøre noe i forhold til vedlikehold av varmepumpeanlegget. Be forhandleren forklare deg hva du selv skal gjøre og påse at dette også står skrevet i bruksanvisningen. Be også forhandleren anbefale deg en serviceavtale. Ved riktig vedlikehold og service vil du få maksimal utnyttelse av varmepumpeanlegget både med tanke på ytelse og levetid.

Forhandler må ha tilgang på reservedeler: Det er viktig at du forsikrer deg om at forhandleren har reservedeler til ditt varmepumpeanlegg i dag og for hele varmepumpas levetid. Det er svært ugunstig for deg at en eventuell reservedel skal bestilles fra utlandet med en leveringstid på opptil to måneder. Få gjerne tilgang til reservedeler bekreftet i tilbudet fra forhandleren. Et ekstra tips er å kjøpe varmepumpe og montering av samme firma, da er det aldri noen tvil hvem som er ansvarlig om noe skulle gå galt.

Les mer på Varmepumpeinfo.no

Fra 1. september 2013 blir det krav om at alle som skal installere, demontere eller reparere i kjølesystemene på en varmepumpe, må ha en spesiell sertifisering, under navnet F-gass sertifisering.

De nye reglene er del av en EU-forordning som nå implementeres i Norge. Målet med forordningen er å redusere utslippet av F-gass, eller HFK-gasser (fluorforbindelser).

Og utgangspunktet er enkelt: Dersom montøren, firmaet eller du selv utfører arbeidet, er det ulovlig, og du risikerer straff.

Nytt, men nyttig? Varmepumpen du kan styre fra TV-en

– Nå kan du være sikker

Etter at bransjen var noe treg med å sette seg på skolebenken for sertifisering, sier Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) til DinSide at det nå er mange installatører som er godkjent.

– Vi i NOVAP har sertifisert noe over 300 installatører, og totalt er det rundt 1.500 som er sertifisert. Det er de tre neste månedene som er høysesong for installasjon av varmepumper i Norge, derfor har installatører som ennå ikke er sertifisert et problem, uttaler Baardsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den gode nyheten for kunder som vurderer å installere luft/luft varmepumpe er at de nå kan være trygge på at installatører som er F-gass sertifisert er kvalifisert til å gjøre jobben. Mange av de problemene som har vært med luft/luft varmepumper skyldes feil som er gjort under installasjon, sier han videre.

Ikke vent på kulda! Det er lettere å få til en vellykket installasjon når det er tørt vær og ikke for kaldt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er reglene

De nye reglene om sertifisering gjelder både for montøren som skal gjøre den faktiske jobben, og for firmaet du har satt til å gjøre jobben: Begge må altså ha F-gass sertifikat.

Etter 1. september er det ulovlig for deg å gjøre jobb på varmepumpa selv.

Kravet til F-gass sertifisering gjelder alt som medfører arbeide på selve kulde- eller varmekretsen i pumpa.

Arbeid i strid med dette regelverket, er ulovlig, og kan medføre sanksjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er F-gass

F-gass er samlebetegnelsen for gasser av typen HFK, som er en gruppe fluorforbindelser som blant annet brukes som kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg, varmepumper og luftkondisjoneringsanlegg for bygninger og kjøretøy.

Den nye forordningen gjelder dermed ikke kun for arbeide med varmepumper, men omfatter alle disse ovenfor nevnte installasjonene.

HFK-gasser er drivhusgasser som bidrar til global oppvarming, og det er et ønske om å redusere utslippet av F-gasser som er bakgrunnen for forordningen.

Dette kan du gjøre

Dersom du trenger service eller installasjon av varmepumpe, bør du altså kontrollere at de du hyrer inn for jobben er utstyrt med de riktige sertifikatene.

Hos NOVAP finner du oversikt over godkjente varmepumpe-forhandlere. Dersom du skulle bli misfornøyd med installering eller service i etterkant av å ha valgt en godkjent forhandler, kan du klage til NOVAP.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De oppfordrer deg som skal kjøpe og installere varmepumpe, til å be om å få se bevis på at installatøren er sertifisert via enten NOVAP eller en anerkjent importør i Norge. Installatører skal også kunne fremvise et personlig F-gass sertifikat.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er straffen

Det er Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) som skal kontrollere at det nye regelverket etterleves. Ifølge Ragnhild Orvik, seksjonssjef for kjemikalie- og produktkontroll i Klif, vil de hovedsakelig fokusere på de profesjonelle aktørene, og ikke i første omgang privatpersoner.

Hun har tidligere sagt til DinSide at Klif driver risikobasert tilsyn, og at de dermed i første omgang er opptatt av de store aktørene, altså de som omsetter og installerer disse produktene.

– Vi ser ikke for oss å sette inn trykket mot private. Vi kan ikke utelukke at vi aldri kommer til å følge opp enkeltpersoner, men det er de profesjonelle aktørene som er vår målgruppe, sier Orvik til DinSide.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De som bryter bestemmelsene i F-gassforskriften risikerer i første omgang bøter, men det er også åpnet for fengsel i inntil tre måneder, og i alvorlige tilfeller begge deler.

Dette står ifølge Klif, nærmere beskrevet i produktkontrolloven:

«Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov (...) straffes med bøter, fengsel i inntil tre måneder eller begge deler så fremt ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse».

Regelverket om sertifisering, tilsyn og straff er for øvrig forankret i produktforskriftens kapittel 6a.

Dersom Klif avdekker brudd på regelverket, er det ifølge Orvik vanlig prosedyre å følge opp bedriften, og i første omgang gi frister for å rette seg etter forskriftene. Dersom dette ikke etterkommes, kan de gi tvangsmulkter, og i alvorlige tilfeller vil vi også vurdere politianmeldelse. Etter en politianmeldelse, er det politiet som tar saken videre, med eventuelle bøter eller fengselstraff.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Best i varmepumpetest

En av ti har montert selv

Undersøkelser viser at én av ti monterer varmepumpen selv. Sånn rent borsett fra at det kan være farlig fordi pumpen inneholder gass under høyt trykk og temperaturer som kan gi forbrenning eller frostskader, og sett bort i fra at dette nå faktisk blir ulovlig fra 1. september, så er det også et forsikrings- og garantiaspekt ved dette.

Garantien gjelder nemlig kun ved montering utført av godkjent installatør, og forsikringsselskapene vil stille krav til bevis for godkjent installasjon, før utbetaling av en eventuell forsikring.