Brannfarlige gamle piper

BRANNFARE: Her har boligeier kledd inn pipen i hjørnet. Det representerer en brannfare, fordi pipen er i bruk, og i tillegg er bokhyllene satt for nærme pipen. © FOTO: Boligseksjonen i Brann- og redningsetaten
BRANNFARE: Her har boligeier kledd inn pipen i hjørnet. Det representerer en brannfare, fordi pipen er i bruk, og i tillegg er bokhyllene satt for nærme pipen. © FOTO: Boligseksjonen i Brann- og redningsetaten

Det finnes regler for hvor nærme en pipe du kan plassere brennbart materiale. Kan du dem?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et ildsted er for mange en viktig del av et personlig hjem . Men et ildsted og en pipe betyr også at man må være bevisst på brannsikkerhet, og i mange tilfeller dreier det seg om forhold man ikke tenker på.

Når det gjelder pipen er det flere forhold å være på vakt overfor.

- Generelt handler det om å være på vakt over forandringer i pipen, og særlig er dette viktig med hensyn på gamle teglsteinspiper, sier seksjonsleder for boligseksjonen hos Oslo Brann- og redningsetat, Martin Bloma, til bonytt.no.

- Vår erfaring er at de aller fleste piper blir riktig oppsatt i utgangspunktet, men at det i ettertid ofte kan forekomme at huseieren foretar bygningsmessige endringer og tiltak som forårsaker at pipen ikke lenger er forskriftsmessig, for eksempel at brennbare materialer og kledninger monteres inntil eller for nær pipen, eller f.eks. at hulltaking for røykrør fra ildsted ikke utføres riktig, forteller seniorrådgiver hos SINTEF Byggforsk, Jan Christian Krohn, til bonytt.no.

Slurv fører til forsikringsavkortning

Ifølge Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er det boligeier som har ansvar for at ildsted og pipe er i forskriftsmessig stand.

- Feil bruk av pipe handler ofte om uvitenhet, men når det gjelder gamle piper med visuelle mangler som blant annet sprekker, så kan det hevdes at det er en bevisst handling å ikke sørge for et tilstrekkelig vedlikehold, utdyper Bloma.

Og i følge Finansklagenemndas saksregister er det flere saker hvor brannårsaken skyldes uaktsomhet fra boligeier, og hvor denne har måttet godta avkortning i forsikringsutbetalingen.

Bokhyller inntil pipen

Når Boligseksjonen i Oslo kommune er ute på tilsyn oppdager de mange pipeulovligheter.

- I tillegg til gamle piper som krever vedlikehold ser vi mange tilfeller av tildekking av pipe og brannmur, og det er ulovlig, forteller Bloma.

Blant annet setter folk bokhyller og skap helt inntil pipen, noe som kan medføre brannfare.

Ifølge brannforskriftene skal det være minimum 23 centimeter fra innsiden av brannrøret og til brennbart materiale. Alternativt må man sikre at temperaturen på brennbart materiale som står inntil skorsteinen ikke overstiger romtemperaturen med mer enn 65 grader.

Når det gjelder elementpiper skal avstanden mellom pipens overflate og brennbart materiale være minst 10 cm.

Brennbart materiale for tett inn til pipe=

TREVERK INN TIL BRANNMUR: Tegl har stor varmeledningsevne, og det kan medføre brannfare å legge brennbart materiale helt inn til. © FOTO: Boligseksjonen i Brann- og redningsetaten

Tapetserer pipen

Andre former for tildekking som feierne hos Boligseksjonen oppdager, er piper som enten er tapetsert eller innkledd med andre materialer.

- Reglene her er helt tydelige, en pipe eller brannmur skal ikke tildekkes med brennbart materiale, understreker Bloma.

- Og først og fremst handler dette om uvitenhet hos boligeier.

Kan føre til brann

Feil ved pipen kan i verste fall føre til brann.

- Dersom man for eksempel setter inn et nytt ildsted og lager et nytt hull til røykrøret, så skal det gamle hullet tettes på forskriftsmessig måte. Dersom det ikke gjøres, kan det føre til det vi kaller røyknedslag inn i rommet, og i verste fall kan det føre til brann, beskriver Bloma.

- I tilfeller hvor en pipe er utett og det oppstår en pipebrann, kan brannen spre seg, gjennom sprekkene, til rommene som er tilknyttet pipeløpet.

Ifølge Bloma kan mindre sprekker fylles igjen av den enkelte, men større utbedringsarbeider bør overlates til fagperson.

- Og dersom du gjør småarbeidene selv, bør du få en feier til å se på arbeidene i etterkant.

Innbygging av pipe=

TILDEKKING: Piper skal ikke under noen omstendigheter bygges inn eller på annen måte tildekkes. © FOTO: Boligseksjonen i Brann- og redningsetaten

Teglsteinspiper en utfordring

Ifølge Jan Christian Krohn er det teglsteinspiper som er den største utfordringen rent brannsikkerhetsmessig.

- Elementpiper er som oftest riktig satt opp og er godt isolerte mot brennbart materiale, forklarer han.

- Jeg tror folk generelt forstår at man ikke skal kle inn en teglsteinspipe, men det man kanskje glemmer er at baksiden av en brannmur, dersom den for eksempel vender ut i et tilstøtende rom, ikke kan kles inn.

Grunnen til at teglsteinspiper er en større utfordring enn elementpiper er at de har høyere varmeledningsevne.

– Den høye varmeledningsevnen vil imidlertid etter lang tids kraftig fyring kunne gi antennelse av trevirke i kontakt med skorsteinen, skriver Oslo Brann- og redningsetat på sine nettsider.

Brannfarlige sprekker=

SPREKKER I SKORSTEIN: Slike sprekker kan være brannfarlige, fordi de blant annet kan føre til at en pipebrann slår ut i tilstøtende rom. © FOTO: Boligseksjonen i Brann- og redningsetaten

Be om ekstra tilsyn

Dersom man er usikker på om pipen og området rundt er i henhold til forskriftene, kan man be om et ekstra feiertilsyn.

- Vanlig syklus for et tilsyn er fire år, men boligeiere kan be om et ekstra besøk fra oss i løpet av denne perioden, forteller Bloma.

Et slikt tilsyn koster i Oslo maksimum 1600 kroner, og kommer i tillegg til den årlige feieavgiften.

- Unntaket er dersom det skal gjennomføres førstegangs fresing av pipeløpet, tilføyer Bloma.

Pipefresing betyr at skorsteinen rengjøres for beksot som har festet seg i pipeløpet.

Sjekk feieluken ved kjøp av bolig

En tilstandsrapport og takst vil i vanlige tilfeller ikke inneholde detaljinformasjon om skorsteinens tilstand. Så om man er i tvil om dette ved overtagelse av en bolig, bør man ifølge Bloma sjekke med feiervesenet om når siste tilsyn ble gjennomført.

- Generelt bør man på visning ta en titt i feieluken for å se om det ligger mye sot eller piperester i bunnen.

Les også:

Slik sikrer du mot brann

Skjøteledninger i kveil er en brannfare

Våknet da hytta brant

På jakt etter nye interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Personvernpolicy