Trener på å være til stede i hverdagen

I et kurslokale sitter 14 voksne mennesker og fokuserer på pusten sin. Stadig flere vil lære seg å være til stede i egen hverdag.