Slaget om boligprisene

TØFF NÅR DET GJELDER: Student Vigdis Gilje Årøen (26) blir nervøs når hun leser i avisene om et mulig prisfall i boligmarkedet. Men hun har penger på bok og er straks utdannet lærer, så hun går inn i budrunden med krum hals. (FOTO: Cornelius Poppe / NTB scanpix)
TØFF NÅR DET GJELDER: Student Vigdis Gilje Årøen (26) blir nervøs når hun leser i avisene om et mulig prisfall i boligmarkedet. Men hun har penger på bok og er straks utdannet lærer, så hun går inn i budrunden med krum hals. (FOTO: Cornelius Poppe / NTB scanpix)

Boligboble og priskrakk, står det i avisene én dag. Prisene går opp, opp, opp står det neste dag. Men boligkjøp skal ikke baseres på avisoverskrifter, mener økonomiekspert.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Boligprisene akkurat nå
* Boligprisene i november var 0,4 prosent høyere enn i oktober, justert for sesongvariasjoner.


* Prisene var 7,5 prosent høyere i november 2012 enn i november 2011.

* Prisene på eneboliger falt med 1,6 prosent fra oktober til november. Prisene var likevel 5,4 prosent høyere enn i november 2011.

* Prisene på andelsleiligheter steg mest, med 0,9 prosentpoeng. De var 8,6 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

*Formidlingstiden, altså tiden det tar å selge en bolig, varierer kraftig. I Oslo tok det i november 15 dager å selge en bolig, mot 16 dager i november i fjor. I Tromsø tok det i år 20 dager å få solgt en bolig, mot 46 dager i fjor. I Agderfylkene tok det i 2011 hele 41 dager å få en bolig solgt, og i år ligger boligene i snitt ute i 55 dager før de blir solgt.

* De dyreste boligkvadratmeterne ligger i Stavanger og Oslo, med henholdsvis 40.100 og 43.000 kroner per kvadratmeter.

* Billigst er det å kjøpe bolig i Hedmark med 18.800 kroner og Telemark med 18.300 kroner per kvadratmeter.

(Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund)

Dette påvirker boligprisene

* SYSSELSETTING: Hvor sikker inntekt folk i Norge har, er med på å bestemme boligprisen. Til tross for krise i Europa melder SSB at sysselsettingsgraden har økt fra 69,2 til 69,4 prosent fra juni til september. Det er få indikasjoner akkurat nå på at arbeidsledigheten kommer til å stige. Oljesektoren bidrar til at Norge er «annerledeslandet», mener makroøkonom Olav Chen. Enkelte bransjer og næringer opplever likevel nedbemanning. Hvor sikker er jobben din?

* RENTE: Går renta opp, mener analytikerne at prisene vil gå opp. Det er ikke ventet store renteøkninger de nærmeste årene, men normalrenten har historisk ligget på 6– 7 prosent. Du må ha råd til å betale når renten stiger.

* INNVANDRING OG BEFOLKNINGSVEKST: I 2011 ble det 65.859 flere mennesker i Norge. Samtidig bygges det for få boliger. Det er gitt igangsettingstillatelser til 24.980 nye boliger hittil i år, ifølge SSB.

* REGULERING: Offentlig regulering og tekniske krav gjør boligprisene høyere, mener blant andre Boligprodusentenes Forening.

* OLJEPRIS: Fall i oljeprisen kan føre til lavere etterspørsel i oljerelaterte tjenester. Det kan føre til nedbemanning, og til at folk må selge boligene sine til lavere pris enn de ga for dem. Skjer dette i stor skala, kan det føre til fall i boligprisene, sier Agnes Bergo. Prisen på nordsjøolje er nå på 110 dollar per fat, noe som regnes for å være høyt.

* FORELDRE SOM HJELPER BARNA: – Det er mange foreldre som hjelper barna med å kjøpe bolig, det gir mange kjøpesterke budgivere på visning, sier megler Erlend Opheim i Aktiv Eiendomsmegling.

Til tross for avisenes krigstyper er Vidgis Gilje Årøen (26) på visning, parat til å kjøpe leilighet.

– Jeg følger med på det som står i avisene og jeg blir veldig stresset av det, sier Vidgis Gilje Årøen (26). – Dessuten har jeg studert i England, og der er stemningen mer panikkartet som følge av den økonomiske krisen i Europa.

Men hun skriver seg på meglerens liste sammen med flere andre unge mennesker som akkurat denne kvelden ser på en leilighet prissatt til like under to millioner kroner.

Prisvekst eller ei?

Prisene kan gå ned 40 prosent, selv om det ikke er det mest sannsynlige utfallet, sa sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities nylig til avisen Dagens Næringsliv. Han pekte på at når prisene stiger, låner folk mer penger. Faller realprisen, sitter folk igjen med gjelden.

– Etter at prisene har steget mye, skal man ikke basere seg på at boligkjøp er en økonomisk investering, utdyper Harald Magnus Andreassen.

– Du kan ikke regne med at du får prisvekst, og alle historiske erfaringer tilsier at prisene kan falle. Men har du ikke lånt for mye og har sunn økonomi, kan du leve med lavere boligpriser. Men det er kanskje ikke tiden for å ta hardt i når du kjøper.

Les også: Med gjester tett på

Åtte prosent vekst

GJELDSVEKST: Makroøkonom Olav Chen mener det er få faktorer som skulle føre til en stor nedgang i boligpris akkurat nå. Han er mer bekymret for gjeldsveksten i norske husholdninger. (FOTO: Storebrand) GJELDSVEKST: Makroøkonom Olav Chen mener det er få faktorer som skulle føre til en stor nedgang i boligpris akkurat nå. Han er mer bekymret for gjeldsveksten i norske husholdninger. (FOTO: Storebrand)

Statistisk sentralbyrå (SSB) mener at boligprisene skal bli høyere. Da de la fram sine prognoser i desember, mente de at boligprisene vil stige cirka ti prosent i 2013 og 6,8 prosent i 2014.

– SSB tror ikke at prisene faller med mindre det skjer noe dramatisk politisk, sånn som at rentefradraget fjernes eller at oljeprisen faller, sier forskningsleder i SSB Torbjørn Eika.

De mener inntektsvekst, befolkningsvekst og lave renter skyver prisene oppover.

Les også: Spektakulær utsikt fra TV-stua

Renteøkning

En faktor som kan påvirke dagens boligpris, er rentene.

– Ifølge siste rentemøte og signalene fra Norges Bank vil renten trolig settes opp en gang mellom mars og august 2013, sier Olav Chen, makroøkonom i Storebrand Kapitalforvaltning.

Gitt den økonomiske situasjonen i Europa mener han det er større sannsynlighet for at renteøkning kommer nærmere august enn mars. Chen mener folks inntekt nå har større betydning enn rentestigning:

– For boligmarkedet mener jeg at utviklingen i arbeidsmarkedet viktigere enn renteforløpet. Fortsatt lav arbeidsledighet gjør at jeg på kort sikt ikke tror på noe omslag i boligmarkedet. At folk har et sikkert inntektsgrunnlag og jobbutsiktene ikke forverrer seg, er nok viktigere enn at renten gradvis kan stige.

Les også: Derfor skal du ikke bruke halogenpære på soverommet

Hvor er du på vei?

Agnes Bergo, daglig leder av det uavhengige rådgivningsselskapet Pengedoktoren, mener dagens boligkjøpere bør legge personlige forhold til grunn når de ut skal ut på boligmarkedet.

JOBBSIKKERHET: Daglig leder i Pengedoktoren, Agnes Bergo, mener at jobbsikkerheten din, og ikke analytikernes vurderinger, bør ligge til grunn når du kjøper bolig. (FOTO: Virre Dahl) Last ned høyoppløseligJOBBSIKKERHET: Daglig leder i Pengedoktoren, Agnes Bergo, mener at jobbsikkerheten din, og ikke analytikernes vurderinger, bør ligge til grunn når du kjøper bolig. (FOTO: Virre Dahl) Last ned høyoppløselig

– Min oppfatning er at man ikke skal planlegge boligkjøpet ut fra hva ekspertene mener. Det er feil kriterier, sier Agnes Bergo.

– Det er tre forhold som skal avgjøre boligkjøpet. Har du inntekt som er stor nok til å betjene gjelden du må ta opp i forbindelse med boligkjøpet? I den forbindelse må du legge inn at lånerenten kan øke til 6– 7 prosent. Og har du fast arbeid i en solid bedrift?

Bergo mener inntekten din er aller viktigst. Selv om arbeidsmarkedet er godt for mange nå, kan det bli turbulent i enkelte sektorer, ikke minst i eksportrettet industri som er avhengig av handel med europeisk land. Hun peker også på at det nedbemannes både i finansnæringen og mediebransjen.

Les også: - Gamle ovner må byttes ut

Den tredje faktoren du bør ta i betraktning, i tillegg til inntekt og jobbtrygghet, er tidshorisonten din. Har du tenkt å bli på samme sted i minst fem år? Det er nemlig den tidshorisonten Bergo mener du bør ha når du kjøper.

– Når du kjøper selveier, må du betale 2,5 prosent i dokumentavgift til staten. Ved salg må du betale nesten det samme i meglerhonorar. For at prisstigning skal tilsvare utgiften, må du ha en femårshorisont.

Bud på bud

Dagen etter visningen har megler Erlend Opheim Aktiv Eiendomsmegler fått inn bud på den 27 kvadratmeter store leiligheten. Han tror ikke på dommedagsvarselet:

– Det kan komme en korreksjon, men det vil ikke få store utslag, sier megleren.

Vigdis Gilje Årøen kliner til med bud 200.000 over prisantydning og får leiligheten hun vil ha.

– Jeg er veldig glad. Jeg tror nok jeg kommer til å tjene på den, men først skal jeg bo her en stund, sier hun.

Les også: Ulykksalig arktitektur

Saken fortsetter under bildetKJAPPE SALG: Formidlingstiden varierer kraftig. I Oslo tok det i november 15 dager å selge en bolig, mot 16 dager i november i fjor. (FOTO: Cornelius Poppe / NTB scanpix)KJAPPE SALG: Formidlingstiden varierer kraftig. I Oslo tok det i november 15 dager å selge en bolig, mot 16 dager i november i fjor. (FOTO: Cornelius Poppe / NTB scanpix)

Personvernpolicy