– Nesten alle kan mobbe

UTSATT: - Mennesker som er forskjellige fra normen vil trekke til seg rovdyr og dermed gjøre hele flokken utsatt for fare. Mennesker som er annerledes fra normen, blir ofte mobbeoffere, sier psykolog. © Illustrasjonsfoto: THINKSTOCKPHOTO.COM.
UTSATT: - Mennesker som er forskjellige fra normen vil trekke til seg rovdyr og dermed gjøre hele flokken utsatt for fare. Mennesker som er annerledes fra normen, blir ofte mobbeoffere, sier psykolog. © Illustrasjonsfoto: THINKSTOCKPHOTO.COM.
Artikkelen fortsetter under annonsen

- En del av instinktet i oss gjør at vi vil presse ut mennesker som er annerledes, sier psykolog.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
FAKTA:

Mobbet som barn - problemer som voksen

Det er direkte sammenheng mellom grad av mobbing i skolealder og psykiske plager i voksen alder.

Dette er en av hovedkonklusjonene i Gunilla K. Fosses avhandling Mental health of psychiatric outpatients bullied in childhood, som hun forsvarte for dr.med.-graden 20.11. 2006.

Avhandlingen viser at voksne psykiatriske pasienter som ble mobbet på skolen, slet med lav selvfølelse, og hadde signifikant lavere utdanning, oftere fikk sosialtrygd og levde alene.

- I Norge oppgir cirka 15 % av barna at de blir mobbet i barneskolen. Noen av og til, andre oftere. Barn uten venner er mer utsatt for mobbing, spesielt de som har liten støtte hjemmefra, sier Fosse.

Fosse og hennes medarbeidere ved Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har intervjuet ulike pasientgrupper ved en psykiatrisk klinikk. Undersøkelsene viste at halvparten av pasientene ble mobbet av jevnaldrende i skolen.

Menn som ble mobbet, hadde ofte vokst opp uten sin biologiske far. Kvinner med bulimi fortalte at fedrene hadde vist lite omsorg, og mange hadde vært utsatt for følelsesmessig, psykisk eller seksuelt misbruk. Det var også sterk sammenheng mellom mobbing i skolen og bulimi.

- Mobbing kan altså gi alvorlige psykiske plager også i voksen alder. Det er svært viktig å forebygge mobbing i skolen. Et tiltak kan være å hjelpe ensomme barn til å få venner, sier Fosse.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening

Mobbing gjennom barne-og ungdomsårene kan sette svært dype sår i menneskene som opplever det, og mange sliter psykisk gjennom hele sitt voksne liv som en følge av dette.

Årsakene til at enkelte blir mobbeoffer mens andre blir mobberne er like klare som de er diffuse, men at alle har et ansvar, er hundre prosent sikkert, ifølge psykolog Sigurd Stubsjøen.

- Nesten alle kan mobbe, med mindre de er bevisste på at vi alle har en tendens til å skyve fra oss de som er annerledes, sier Stubsjøen til Kvinneguiden.

Psykologen mener nemlig at mobbing er en del av instinktet i alle mennesker.

- Mennesker er flokkdyr, det vil si at før vi fikk moderne teknologi så kunne mennesker kun overleve hvis de kunne samarbeide i en flokk. En del av instinktet i oss gjør at vi vil presse ut mennesker som er annerledes enn normen, sier Stubsjøen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Tror du at mobbere gjør dette fordi de egentlig har problemer med sitt eget selvbilde?

- Ja, noen ganger er det slik at noen vil hevde seg selv på bekostning av en annen, mener Stubsjøen. Han får støtte av Ove Heradstveit, psykolog og daglig leder ved Hjelptilhjelp.no:

- Mobberen er typisk en person som har behov for å dominere og undertrykke andre, til å hevde seg med makt og til å få viljen sin, sier Heradstveit til Kvinneguiden.

Han understreker også at det er viktig å forstå at mobbingen ikke er tilfeldig;

- Det er noe visse personer bruker målrettet for å skape seg makt og status eller tilhørighet. Når flere personer går sammen om å plage et offer, skaper dette et indre bånd mellom dem. Det er som om gruppen styrkes av å lage seg en ytre fiende, sier Heradstveit.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Mobberen går fri

Psykologen mener at vi i Norge er noe naive i forhold til mobbing fordi vi tror at det meste kan løses gjennom dialog.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mobbere trenger å bli ansvarliggjort for sin atferd og bli møtt med reelle grenser og konsekvenser, mener han.

- Dessverre skjer det altfor ofte at det er mobbeofferet som må bytte skole eller arbeidsplass, mens mobberen går fri.

Jeg mener at skoler og arbeidsplasser må tilegne seg mer kunnskap om hva mobbing er og hva som må gjøres.

- Det verste er skoler som sier at “det finnes ikke mobbing hos oss.” Da viser det seg at mobbingen øker, uttaler Heradstveit.

- Født mobbeoffer

Stubsjøen mener at mennesker som er forskjellige fra normen vil trekke til seg "rovdyr" og gjøre hele flokken utsatt for fare;

- Mennesker som er annerledes fra normen, blir ofte mobbeoffer - og på denne måten kan vi si at de er født som mobbeoffer. Mennesker som har et rart utseende eller mennesker som ikke passer inn psykisk i flokken, blir ofte mobbet, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også Heradstveit mener at enkelte mennesker er mer utsatte enn andre for å bli mobbet.

- For eksempel vil man lettere utpekes som offer dersom man er en forsiktig og følsom person, hvis man er litt sosialt klossete, eller hvis man har få venner. Det er imidlertid mange mennesker hvor ingenting av dette passer på, men som likevel utsettes for mobbing, sier han.

Heradstveit forklarer at mobbing er en form for overgrep der mobberen kjenner tilfredsstillelse ved å se den andres avmakt. Og det er også derfor det blir helt feil å si at man av og til er skyld i det selv, dersom man blir mobbet av andre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette støtter Stubsjøen fullt ut:

- Nei, dette er for enkelt. Alle i en gruppe har et ansvar for å ta vare på hverandre og ikke mobbe andre, understreker Stubsjøen.

Søk hjelp

Dersom man har blitt mobbet som barn, kan det være beinhardt å fungere som voksen i svært mange sammenhenger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Symptomer som dårlig selvtillit, forvrengt selvbilde og sosial angst er svært vanlig å kjenne på og er som regel noe som hindrer en fra å leve et normalt sosialt liv.

For å komme seg ut av den vonde, mørke sirkelen, mener psykolog Stubsjøen at det er essensielt å ikke bære på dette alene.

- Søk hjelp. Det lureste du kan gjøre er å gå i terapi for å bearbeide angsten og den dårlige selvtilliten, anbefaler Stubsjøen.

Heradstveit mener samtidig at det er det mye man kan gjøre for å få det bedre.

- Det er nemlig ikke slik at man trenger å være et offer for resten av livet, selv om man en gang var det, sier Heradstveit.

Han har følgende råd til deg som har opplevd å bli mobbet, og som i dag sliter med selvtilliten:

  • Ikke påta deg skyld for at du ble mobbet. Det er alltid mobberen som er å klandre!
  • Unngå å bli værende i en offerrolle. Selv om du ble skadet av mobbingen, er du ikke ødelagt for resten av livet.
  • Tenk fremover! Det som har skjedd i fortiden kan du ikke gjøre noe med, men hvordan fremtiden blir, kan du påvirke.
  • Søk hjelp dersom du har psykiske problemer som går utover din livskvalitet. Det finnes mye god hjelp for hvordan du kan få tilbake troen på deg selv.

Les mer om helse

Les flere nyheter