Gravides rettigheter i arbeidslivet:Når skal du fortelle sjefen at du er gravid?

TILRETTELEGGING: Kanskje trenger du litt tilrettelegging av arbeidsdagen etter at du ble gravid. Da er det greit at sjefen tidlig er klar over dine behov. © www.colourbox.com
TILRETTELEGGING: Kanskje trenger du litt tilrettelegging av arbeidsdagen etter at du ble gravid. Da er det greit at sjefen tidlig er klar over dine behov. © www.colourbox.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

Her er rettighetene gravide bør være klar over.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Det kan være behov for omplassering hvis du på jobben utsettes for:

- Kjemiske stoffer

- Infeksjonsfare

- Stråling

- Sterk varme eller har svært tungt arbeid

- Kraftig risting for eksempel i anleggsmaskiner

Kilde: Arbeidstilsynet

Arbeidsgivere har ikke lov til å diskriminere direkte eller indirekte på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon. Det innebærer blant annet at du:

- Ikke skal forbigås i forbindelse med en ansettelse

- Skal ha samme rettigheter og muligheter på jobb selv om du er gravid

- Ikke kan degraderes fordi du er i permisjon

- Har krav på samme informasjon om omorganiseringer når du er i permisjon

Kilde: Arbeidstilsynet og Likestillingsombudet

Grunner til å si i fra tidlig:

- Mer forståelse for situasjonen

- Tilrettelagte arbeidsoppgaver

- Enklere ved eventuell sykemelding

- Positivt med åpenhet begge veier

En graviditet er som regel en gledelig begivenhet, og for de fleste er det et stort problem å ikke rope den gode nyheten ut til omverdenen.

Men noen ganger kan det være vanskelig å si noe også. Når sier du for eksempel til sjefen at du er gravid, og er dette noe du bør røpe på et jobbintervju?

– Loven pålegger ingen å si i fra om at de er gravide – verken på intervjuet eller senere i arbeidsforholdet. Man må nesten føle på selv når man mener tidspunktet passer, sier rådgiver i Arbeidstilsynet Thomas A. Hansen til Foreldre og Barn.no

Kan ikke spørre

Og sitter du på jobbintervjuet med en liten bul på magen, trenger du ikke å bekymre deg for at de andre i rommet skal ta opp temaet graviditet hvis ikke du gjør det.

– Det er faktisk forbud mot å spørre om en arbeidssøker er gravid , og du kan la være å svare hvis du får spørsmål om dette. Du har heller ingen plikt til å svare på spørsmål om familiesituasjonen sin, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Skal ikke diskrimineres

– Det er opp til kvinnen selv når hun velger å fortelle arbeidsgiveren sin om graviditeten, men likestillingsloven verner uansett gravide og nybakte foreldre mot ulovlig forskjellsbehandling, sier Sunniva Ørstavik. Du skal med andre ord ikke behandles dårligere enn ellers på grunn av graviditet, og verken menn eller kvinner skal behandles dårligere når de tar ut foreldrepermisjon.

– Det samme gjelder uttak av foreldrepermisjon utover den lovforbeholdte delen – for eksempel pappakvoten, sier Ørstavik.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke noe fasitsvar

– Arbeidstakere har etter loven medvirkningsplikt. Ansatte skal også medvirke til et godt arbeidsmiljø - både for seg selv og andre. Dette gjelder naturligvis også når du ikke er gravid, sier Hansen.

Les også: Agathe ante ikke at hun var gravid før hun fødte

Bestemmelsene sier ikke noe om når en graviditet skal offentliggjøres, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å si i fra tidlig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det finnes ikke noe fasitsvar her. Det er nok mange faktorer – både individuelle og arbeidsrelaterte – som spiller inn på hva som er riktig for den enkelte, sier rådgiver i Arbeidstilsynet Thomas A. Hansen.

Trenger samarbeid

– Men før eller siden må nok sånne opplysninger gis. Først og fremst vil jo en graviditet bli synlig , og videre vil jo ofte forberedelser til å gå ut i foreldrepermisjon medføre søknader om foreldrepenger fra NAV. Da må arbeidsgiver gi en del opplysninger, samt at du i arbeidsmiljølovens forstand må varsle om uttak av permisjon, sier Hansen. Ifølge loven skal du gi beskjed senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker, og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år.

Tilrettelagt arbeidsdag

En annen grunn til å si i fra i god tid, er at du kan få behov for tilpassede oppgaver mens du er gravid. Kanskje får du også plager som gjør at du blir sykemeldt helt eller delvis.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I slike sammenhenger vil det nok også være vanskelig å holde en graviditet hemmelig. Arbeidsgiver skal jo følge opp den sykemeldte og iverksette tiltak for at vedkommende skal kunne være i jobb så langt det lar seg gjøre, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Trenger dialog

For at arbeidsgiveren skal kunne gjennomføre nødvendig tilrettelegging, må han eller hun nødvendigvis ha kunnskap om den ansattes situasjon.

Les også: Ekle symptomer i graviditeten

Det er ikke rettferdig å forvente at sjefen forstår situasjonen din, hvis han eller hun faktisk ikke klar over at noe er forandret.

– Man må da inngå en dialog slik at partene i fellesskap kan komme frem til gode løsninger, sier Hansen.

Din interesse

– Noen gravide vil også ha arbeidsoppgaver som ikke harmonerer så godt med graviditet, blant annet fordi det kan føre til fosterskade. Da er det i ens egen interesse å si i fra om sin graviditet på et tidligst mulig tidspunkt, mener Hansen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Så fort blir du gravid

Dette gjelder for eksempel deg som jobber med kjemiske stoffer som kan ha uheldig innvirkning på fosteret eller deg selv under graviditeten. Ofte vil det da være ønskelig med en omplassering til andre oppgaver i tiden før fødselen.

Les også:

Ni ting kvinner sier de aldri skal gjøre.

Ekle plager i svangerskapet

Ta en kjappis i dusjen

Så mye kan du legge på deg når du er gravid

Se mer om: graviditet , arbeid , svangerskap og rettigheter.

Les flere nyheter