Ny, enkel test kan avsløre dysleksi

KAN FORPLANTE SEG: Barn som har lese- og skrivevansker kan lett havne bakpå i andre skolefag, med nedsatt selvfølelse og atferdsvansker som resultat. Foto: Colourbox.
KAN FORPLANTE SEG: Barn som har lese- og skrivevansker kan lett havne bakpå i andre skolefag, med nedsatt selvfølelse og atferdsvansker som resultat. Foto: Colourbox.

5-åringen din kan ha lese- og skrivevansker, uten at du vet det. Et nytt og enkelt spørreskjema hjelper deg.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det har vært komplisert å oppdage om et barn har dysleksi. Nå er dette blitt mye enklere. Et spørreskjema utviklet ved Universitetet i Bergen kan bidra til bedret livskvalitet for en lang rekke barn – og deres familier.

”Vent og se”

– Tradisjonen i norsk skole ved mistanker om dysleksi, er ”vent og se”. Noen blir oppdaget tidlig, andre går gjennom ungdomsskolen, videregående og begynner til og med på universitetet før problemene blir oppdaget, sier Turid Helland, professor ved Universitetet i Bergen.

Helland har nylig avsluttet en studie med basis i den nye metoden.

Risikogruppe

I studien deltok barn fra 11 barnehager i fire ulike vestlandsfylker.

26 av barna ble identifisert i en såkalt risikogruppe, ved et enkelt spørreskjema til foresatte og førskolelærere.

De ble spurt om barnas språkutvikling, arvelige faktorer eller den motoriske utviklingen kunne tyde på dysleksi. De ble også spurt om det var noe ved barnets utvikling som gjorde at de hadde vurdert å melde videre til spesialpedagogisk hjelp.

Halvparten hadde dysleksi

– Spørreskjemaet bidro til å plukke ut barn som var i faresonen. I undersøkelsene våre viste 13 av de 26 barna i risikogruppen seg å ha dysleksi, men vi kan få en treffprosent på over 90 prosent, sier Helland til Foreldre & Barn.

De 26 barna ble matchet i kjønn og alder av en representativ kontrollgruppe. Selv om flere gutter enn jenter blir diagnostisert med dysleksi, tyder forskning på at vanskene rammer like mange kvinner som menn.

Bør ikke vente

KREV HANDLING: Ikke godta unnskyldninger om at det er for tidlig å fastslå dysleksi i 5-årsalderen, sier Åsne Midtbø Aas i Dysleksi Norge. Foto: Colourbox.KREV HANDLING: Ikke godta unnskyldninger om at det er for tidlig å fastslå dysleksi i 5-årsalderen, sier Åsne Midtbø Aas i Dysleksi Norge. Foto: Colourbox.

– Barn med dysleksi blir hengende etter på alle områder. Derfor må skolene hjelpe dem tidligst mulig, ikke vente og se, understreker Turid Helland.

– Når elever først har lært seg å lese og skrive, har de fått redskap for å lære andre fag. Barna med dysleksi mangler dette grunnleggende redskapet. Det kan lett gå ut over selvfølelsen og føre til atferdsvansker, sier Helland.

Tidlig hjelp er viktig

– Hellands arbeid viser at det går an å skille ut barn i risikosonen tidlig – og at disse kan få tidlig hjelp. Dette er helt avgjørende for resultatet, mener Åsne Midtbø Aas, pedagog i Dysleksi Norge.

Hun er enig med professoren i at det er svært viktig å ta tak i problemene tidlig.

– Hvis ikke, vil barnet falle utenfor et sted mellom 5. og 10. skoletrinn, fordi de opplever lite mestring på skolen.

Midtbø Aas ber foreldre stå på umiddelbart hvis de ser tegn til at deres barnet kan ha lese- og skrivevansker.

– Ikke godta unnskyldninger om at det er for tidlig å fastslå dysleksi i 5-årsalderen. Krev å bli tatt på alvor!

Les mer:

Når kan de si hva? Se hvordan språkutviklingen er for ditt barn

Slik lærer barna språk

- Det er så urettferdig!

Spillet som gjør barn smartere

Ny markedsplass for småbarnsforeldre

Slik fremmer du språket til barn rundt 6 måneder:

SPRÅKUTVIKLING: Barnet ditt reagerer på lyd, vender blikket og / eller hodet mot lydkilden, pludrer selv.

RÅD TIL FORELDRE: Snakk til barnet på en rolig og varm måte, syng og le sammen, forklar lydene som barnet hører, sett navn på familiemedlemmer og ting i barnets liv, fortell hva du gjør.

VÆRE OBS PÅ: Hvis barnet ikke reagerer på lyd, få undersøkt hørselen. Søk hjelp hvis du ikke får øyekontakt med barnet når dere snakker sammen.

Slik fremmer du språket til barn rundt 12 måneder:

SPRÅKUTVIKLING: Barnet forstår enkle instruksjoner, sier mamma og pappa, reagerer på sitt eget navn.

RÅD TIL FORELDRE: Lek med stemmen din. Det liker barnet. La barnet oppdage gleden ved å snakke. Stimuler alle forsøk på samspill (grimaser, blikk, latter, smil, o.s.v.)

VÆRE OBS PÅ: La ikke barnet sitte foran TV / video i lang tid. Det fremmer ikke språkutviklingen.

Slik fremmer du språket til barn rundt 18 måneder:

SPRÅKUTVIKLING: Barnet forstår enkle instruksjoner og setninger og benevner alminnelige gjenstander. Ordforrådet vokser.

RÅD TIL FORELDRE: Snakk normalt til barnet ditt – i riktige setninger og med enkle ord. Ikke bruk babyspråk. Gi barnet bøker som passer til alderen og snakk om farger og former. Det skaper interesse.

NÅR SØKE HJELP: Hvis barnet slutter å snakke – eller om språket og talen ikke fortsetter å utvikle seg.

Slik fremmer du språket til barn rundt 2 år:

SPRÅKUTVIKLING: Barnet forstår enkle instruksjoner, sier navnet sitt og bruker setninger på 2–3 ord.

RÅD TIL FORELDRE: Stimuler ordforrådet, forklar ord som barnet ikke forstår, gjenta ord som det ikke uttaler riktig, men be ikke barnet om å gjenta dem.

NÅR SØKE HJELP: Dersom ordforrådet – utenom mamma og pappa – bare inneholder et fåtall ord, hvis barnets tale er uforståelig for familien, og hvis barnet ikke setter 2 ord sammen til en setning.

Slik fremmer du språket til barn rundt 3 år:

SPRÅKUTVIKLING: Barnet forstår enkle fortellinger, bruker setninger, stiller pørsmål, bruker flertall og preposisjoner.

RÅD TIL FORELDRE: Stimuler barnet til å fortelle. Hjelp det til å gi uttrykk for sine tanker og følelser.

NÅR SØKE HJELP: Hvis barnet er vanskelig å forstå, ikke lager enkle setninger, bare bruker noen få verb, og ikke bruker artikler/adjektiver/flertallsformer.

Slik fremmer du språket til barn rundt 4 år:

SPRÅKUTVIKLING: Barnets språk begynner å ligne de voksnes mer og mer.

RÅD TIL FORELDRE: Les for barnet. Forsøk å huske og gjenfortelle for hverandre. Det stimulerer ditt barns språkutvikling og gir en positiv innstilling til lesing.

NÅR SØKE HJELP: Hvis barnet har vansker med å begynne på en setning, gjentar stavelser eller ord, bruker korte usammenhengende setninger, snakker uforståelig og ikke kan gjenfortelle enkle setninger.


Slik kan du teste barnet selv:

(Dette spørreskjemaet er ment for barn ved 18 måneder) '

Norsk Logopedlag understreker at alle barn ikke utvikler seg i samme tempo. Men dersom du har svart med mer enn ett ” NEI” i hver kategori, vil vi anbefale deg å kontakte helsesøster/PP-tjenesten for videre henvisning til logopedisk vurdering.

Kontakt

 • Ser barnet på deg når du snakker til det? Ja Nei
 • Er barnet ditt interessert i andre barn? Ja Nei
 • Liker barnet ditt å leke med deg (borte-titt-titt)? Ja Nei

Lekeatferd

 • Kan barnet ditt konsentrere seg om en aktivitet i noen minutter? Ja Nei
 • Kan barnet ditt leke med seg selv? Ja Nei
 • Kan barnet ditt leke fantasileker? Ja Nei

Forståelse

 • Reagerer ditt barn, når noen snakker med lav stemme bak det? Ja Nei
 • Reagerer ditt barn på et NEI og stopper med sine aktiviteter? Ja Nei
 • Forstår barnet ditt enkle beskjeder som: ”Hvor er ballen?” ” Ikke røre” uten ledsagende gester? Ja Nei
 • Kan barnet ditt hente en kjent gjenstand i et annet rom, hvis det får beskjed om det ? (uten å peke eller vise vei) Ja Nei

Uttale

 • Snakker barnet ditt med seg selv, som om det hadde en annen å snakke med? Ja Nei
 • Kan barnet ditt gjenta ord som det hører? Ja Nei
 • Foretrekker barnet ditt å bruke ord framfor gester til å uttrykke ønsker og behov? Ja Nei
 • Tilføyer barnet ditt hele tiden nye ord til allerede innlærte ord? Ja Nei

Kilde: Norsk Logopedlag

Personvernpolicy