Meny

Gapet mellom deg og din hjerne

KUNNSKAP: Man vet etter hvert mye om hvordan hjernen er bygget opp og hvordan informasjon prosesseres. Men noe bevis for bevissthet har man ikke funnet. Foto: Tri Nguyen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvordan skaper din egen hjerne opplevelsen av å være deg? Det er hjerneforskningens store uløste mysterium.

Nylig åpnet utstillingen «Mind gap» på Teknisk Museum i Oslo.

Tittelen henspiller på avstanden mellom hjernecellene, og hvordan signaler går fra én hjernecelle til en annen. Men det store «gapet» i dagens kunnskap om hjernen er hvordan dens milliarder av celler skaper vår bevissthet.

– Hjerneforskere arbeider på mange plan – fra molekyler og signaler i enkelte celles indre, til hvordan cellene kommuniserer med hverandre i hjernens enormt komplekse nettverk og systemer, hvordan alt dette er oppstått gjennom milliarder av års evolusjon, og hvordan det utvikles i fosterlivet og barndommen.

Til tross for alt det vi vet om hjernens kjemiske og fysiske prosesser, er det fremdeles et stort mysterium hvordan det kan oppstå subjektive opplevelser fra slike materielle prosesser, sier professor i nevrofysiologi ved Universitetet i Oslo, Johan Fredrik Storm.

(Artikkelen fortsetter etter bildet)

BEVISSTHET: – Pannelappen er det overordnede området i hjernen, den delen som bestemmer andre deler av hjernen skal gjøre, forklarer professor i nevrofysiologi ved Universitetet i Oslo, Johan Fredrik Storm. Foto: Tri NguyenBEVISSTHET: – Pannelappen er det overordnede området i hjernen, den delen som bestemmer andre deler av hjernen skal gjøre, forklarer professor i nevrofysiologi ved Universitetet i Oslo, Johan Fredrik Storm. Foto: Tri Nguyen

Universitetet i Oslo har vært hovedsamarbeidspartner for «Mind gap». Selv leder Storm en gruppe som utforsker de elektriske signalene innen hver enkelt hjernecelle.

– Nyere forskning har vist at hver enkelt hjernecelle utfører uhyre komplekse «regneprosesser». Hver celle er nærmest som hel datamaskin, sier Storm, som via mange års interesse for filosofi, fysikk og biologi søkte mot hjerneforskningen nettopp for å finne ut mer om hva som gjør oss til tenkende og følende vesener.

Metodeproblemer

Hjernen følger så vidt man vet de kjente fysiske og kjemiske naturlovene. I de siste tiårene har det skjedd en rask utvikling av teknologier kartlegger hjerneaktivitet, og man har gjort store fremskritt i forståelsen av hjernen som fysisk-biologisk system.

Men man forstår fortsatt ikke hvordan noen former for nerveaktivitet kan gi opphav til bevissthet, mens annen aktivitet – som tilsynelatende er helt lik – skjer ubevisst.

Problemet med å forstå menneskets bevissthet er så stort at forskerne ikke engang helt vet hvor de skal begynne.

FORSKNING: Ved å stikke tynne elektroder inn i hjernevev fra forsøksdyr kan Johan Fredrik Storm og hans forskergruppe studere hva som foregår innen hver enkelt hjernecelle. Foto: Tri Nguyen FORSKNING: Ved å stikke tynne elektroder inn i hjernevev fra forsøksdyr kan Johan Fredrik Storm og hans forskergruppe studere hva som foregår innen hver enkelt hjernecelle. Foto: Tri Nguyen

– Kanskje vil det vise seg at problemet så å si løser seg opp når man har fått tilstrekkelig nevrofysiologisk kunnskap. Men det kan også tenkes at man trenger et paradigmeskifte, en helt ny måte å tenke på, sier Storm.

– Å skulle løse bevissthetsproblemet er tilsynelatende en logisk utfordring. Bevissthet er subjektivt, mens vitenskapelige målinger er objektive. Hvordan kan man forene disse to? Det er et sentralt filosofisk problem, sier han.

Sjel og legeme

Førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger, Ståle Gundersen, har skrevet doktorgrad om hjerne-bevissthetsproblemet.

For noen år siden ga han også ut boka «Bevissthet og fysisk virkelighet», hvor han gir en oversikt over de viktigste filosofiske teoriene på området.

– Før kalte man dette sjel-legeme-problemet. Nå er de fleste filosofer og hjerneforskere enige om at tenkning er knyttet til fysiske prosesser i hjernen, altså at man ikke kan skille kropp og sinn, sier han.

– Men selv om man kan kartlegge alle prosessene i hjernen, er det ikke sikkert man kan få tilgang på den materien som utgjør bevissthet. Er bevissthet det samme som hjerneaktivitet, eller er det en ikke-fysisk egenskap ved hjernen? spør Gundersen.

For å komplisere det hele er filosofene dessuten slett ikke enige om hva som ligger i begrepet «bevissthet».

Utenkelig løsning

Dersom alt kan forklares nevrologisk, får det konsekvenser for mange områder.

– Hvis man ser på hjernen som en datamaskin der hjernens prosesser er bestemt av en lang rekke årsak-virkning-forhold, får dette blant annet betydning for synet på menneskets frie vilje, sier Gundersen.

– Man ser også en stadig tettere sammenveving mellom hjernevitenskap og psykologi. Hvis alt kan forklares nevrologisk, vil da psykologien erstattes av hjernevitenskapen? spør han.

I sin doktorgradsavhandling argumenterer Gundersen for at det er umulig å gi en vitenskapelig forklaring på hvorfor visse hjernetilstander må være bevisste, fordi man – svært kort forklart – ikke kan oppnå kunnskap om fysiske tilstanders iboende natur, og det er den iboende naturen som gir opphav til bevissthet.

Storm er likevel betinget optimist, og tror vi vil kunne finne ut hva som skaper det du oppfatter som deg og dine tanker.

– Jeg tror det gradvis vil demre for oss. Opp gjennom historien har man funnet ut av mange tilsynelatende uløselige vitenskapelige problemer. Men det er også en mulighet for at vi aldri vil få en klar forståelse av hvordan bevissthet oppstår, at vår hjerne rett og slett ikke har evnen til å fatte og løse denne typen problemer.

Mind Gap

• Utstillingen «Mind gap» er årets store satsning ved Teknisk Museum i Oslo. I utstillingen innlemmes publikum i noen av hjernens mysterier. Utstillingen forteller også om forskningen bak vår kunnskap om hjernen.

• Universitetet i Oslo er hovedsamarbeidspartner, og utstillingen inngår som en hovedattraksjon i universitetets 200-årsjubileum.

• Utstillingen vil bli stående helt ut 2012.

Helse og livsstil
Populært