Nå får pappa mer perm enn mamma

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken opplevde tiden hjemme med Aurora som den rikeste i sitt liv. © Ivar Kvistum
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken opplevde tiden hjemme med Aurora som den rikeste i sitt liv. © Ivar Kvistum

Fra 1. juli har pappa mest lovbestemt perm.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Pappaperm er et hjertebarn for barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. I mars kom han tilbake på statsrådskontoret etter sin egen, fire måneder lange permisjon hjemme med datteren Aurora.

- Dette har vært den mest givende tiden i mitt liv, slår Lysbakken fast.

- Fordi jeg har hatt denne muligheten til å ha ansvaret for hverdagen hjemme, har jeg vært den som har hatt mest oversikt over de små tingene, som bleier og klær. Dermed har jeg gått fra å være assistent til medsjef. Jeg har fått bli like viktig i Auroras liv som det mammaen er, sier SV-ministeren til Foreldre & Barn og legger til med et stolt smil:

- Jeg fikk være til stede da hun sa sitt første ord: Pappa.

Overskudd for familien

Selv om det også er krevende å være hjemme med barn, har Lysbakken opplevd permisjonen som en rik tid preget av overskudd for familien.

- Vi har aldri hatt så god tid til å være en familie som denne perioden. Det er også en veldig viktig side ved foreldrepermisjonen som vi ikke skal undervurdere betydningen av, ikke minst i forhold til å forebygge samlivsproblemer. Jeg mener det er viktig å bruke permisjonen til å gjøre hyggelige ting for å sveise familien ordentlig sammen. Dra gjerne på ferie sammen; det er helt ok.

Mer perm til far

Audun Lysbakken ønsker at enda flere fedre skal være enda mer hjemme med barna sine. Derfor utvides også fedrekvoten fra 10 til 12 uker for barn som blir født eller adoptert fra og med 1. juli. Den ene av disse ukene er ny og legges til den samlede permisjonstiden. Den andre uka er tatt fra den delen av permisjonen som foreldrene fordeler fritt mellom seg.

Etter utvidelsen vil den totale stønadsperioden for foreldrepenger ved fødsel blir 47 uker med full sats, eller 57 uker med 80 prosent av full sats. Ved adopsjon er periodene tre uker kortere.

Tre uker av permisjonen før fødselen og de første seks ukene etterpå er forbeholdt mor, til sammen ni uker. Nå rykker far fra, med 12 ukers kvote som bare han kan ta ut. Dermed blir forskjellen enda større på mors og fars eksklusive rett til egne uker.

- Det er en innvending jeg har forståelse for. Derfor ønsker vi å innføre en tredeling av permisjonen, slik at mor har like mange ”egne” uker som far. Den siste tredelen kan foreldrene fordele selv, sier Lysbakken.

Presses ut i jobb

Lege Gro Nylander har kritisert at fedre har sterkere rettigheter enn mødre. Nylander har møtt kvinner som i ekstreme tilfeller blir presset av mennene sine til å gå tidligere ut i jobb enn de ønsker og orker etter fødselen.

Lysbakken er uenig med dem som mener at kvinner trenger mer permisjon enn menn fordi de har født og fordi de skal amme. Med dagens regelverk kan mor fint være hjemme og fullamme i minst seks måneder.

- Vi må ikke glemme at Norge har verdens rauseste og mest fleksible permisjonsordning for foreldre, sier han.

Må få bestemme selv

Linda Hofstad Helleland er stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag og familiepolitisk talskvinne for Høyre. © Foto:tomas@icu.no Linda Hofstad Helleland er stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag og familiepolitisk talskvinne for Høyre. © Foto:tomas@icu.no

Etter påtrykk fra sin egen kvinnebevegelse, har Høyre programfestet å skrote hele fedrekvoten. Partiet vil heller gi familiene full valgfrihet når de skal fordele permisjonen, og partiet er også imot å dele permisjonen i tre, slik Lysbakken og regjeringen arbeider for.

- Det må være opp til foreldrene å bestemme hvordan de ønsker å fordele permisjonen mellom seg. Foreldrepermisjon er en ordning for å sikre barn en trygg og god omsorg det første leveåret, ikke for å bedre regjeringens likestillingsstatistikk.

Det sier familiepolitisk talskvinne for Høyre, Linda Hofstad Helleland, til Foreldre & Barn.

Høyrepolitikeren synes det er flott at mange menn bruker mer tid hjemme med barna, men hun mener det er foreldrene selv som er best egnet til å finne ut av hvordan permisjonen skal organiseres i den enkelte familie.

- Alle familier har forskjellige behov og må stå fritt til å finne ut av hvordan de ønsker å fordele foreldrepermisjonen. Derfor må fedrekvoten fjernes, sier Helleland.

Naivt

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mener derimot det er naivt å tro at menns stilling som nærværende fedre ikke blir svekket dersom fedrekvoten blir borte.

- Fortsatt snakker man om å ”ta uker fra mor for å gi til far”. Det sier noe om hvor innarbeidet forestillingene er om at foreldrepermisjonen tilhører mor, sier han.

Lysbakken argumenterer med at fedres ansvarlige nærvær i spedbarnstiden bidrar til å skape mer likestilte familier. Det fører til at kvinner får større rom for egen karriere. Det store bildet er derfor at fedrekvote bidrar til et mer likestilt arbeidsliv og likelønn.

Dersom vi fjerner vi fedrekvoten, tror Lysbakken det vil føre til at far er mye mindre hjemme, slik vi ser for eksempel i Danmark.

- Fedrekvote er en rettighet som blant annet gjør at far slipper å stå med lua i hånda foran sjefen og be om å få være hjemme med barna sine. Da kan ingen arbeidsgiver argumentere imot ved å fortelle hvor viktig det er for firmaet at akkurat denne pappaen er på jobben i stedet.

Fedrekvote og fødselspermisjon er et tema som engasjerer på debattsidene til Barnimagen.com.

Selvstendig opptjening

Linda Hofstad Helleland i Høyre mener det er mye viktigere for likestillingen at fedre får selvstendig opptjeningsrett til betalt permisjon, i stedet for at familien skal være avhengig av at moren har hatt lønnsinntekt i tiden før permisjonen.

- Dagens regelverk for utbetaling av foreldrepenger gjør familier avhengige av mors opptjening, og er således per definisjon en diskriminerende lov. Vi mener at mennesker i utgangspunktet skal ha mulighet til å opparbeide seg