Vinje språkvasker Grunnloven

Stortingets visepresident Carl I. Hagen (til venstre ) og professor Finn-Erik <strong>Vinje</strong> under pressekonferansen i Stortinget tirsdag  i anledning deres felles forslag, der hele grunnlovsteksten er fornyet. Foto: Berit Roald / SCANPIX.
Stortingets visepresident Carl I. Hagen (til venstre ) og professor Finn-Erik Vinje under pressekonferansen i Stortinget tirsdag i anledning deres felles forslag, der hele grunnlovsteksten er fornyet. Foto: Berit Roald / SCANPIX.

<pSøgnedag. Erholde. Fornøden. Stedse. Gammelmodige ord i en viktig lov, selveste Grunnloven.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo (NTB-Per Christensen): Nå har språkprofessor Finn-Erik Vinje byttet dem ut og modernisert språket, uten å gjøre endringer i innholdet.

Carl I. Hagen (Frp) har lenge ergret seg over at Norge har en grunnlov som folk flest ikke skjønner døyten av. Så da Stortingets presidentskap sa nei til et forslag om språklig hundreårsvask av Grunnloven, tok Frp saken i egne hender.

Språkguru Vinje, som i bokform analyserte språket i Grunnloven i 2002, ble engasjert av Frps stortingsgruppe til å foreta en språklig fornyelse. Den siste ble foretatt i 1903, så mange vil mene det er på høy tid.

- Jeg har gjort en språklig ansiktsløftning, slik at Grunnloven kan leses uten spesialkunnskaper av filologisk art. Teksten fortoner seg i dag som alderdommelig og til dels ugjennomtrengelig. Men det er ikke gjort noen realitetsendringer i innholdet. Her har jeg vært ytterst varsom, sier Vinje.

Frist

Hagen lover at Frp vil fremme språkmoderniseringen som et grunnlovsforslag 30. september. Da utløper fristen for innlevering av forslag som skal behandles i neste stortingsperiode. Han mener utsikten til å få gjennomslag er større når alle på Stortinget må debattere forslaget.

- Dette er ikke er partipolitisk bestillingsverk. En slik språklig modernisering burde ingen kunne gjøre partipolitikk ut av. Men det er vegring mot endring i dette huset.

Derfor står det uttrykkelig at det er ingen intensjon om innholdsendring i Grunnloven, sier Hagen.

Vinje legger til at han har hatt full frihet under arbeidet og ler av antydningene om språklige Frp-føringer.

Tirsdag sendte Hagen forslaget om språklig fornyelse av Grunnloven til alle de parlamentariske lederne på Stortinget og understreket at det er ingen substansielle endringer i teksten, utelukkende språklige.

Han mener det ikke burde trekke ned at det bare er ett parti som står bak.

Stortingspresident Thorbjørn Jagland tror ikke det er mulig å bare gjøre språklige endringer, uten at de samtidig blir politiske. Han tror heller ikke det er noe ønske i Stortinget om å gjennomgå hele Grunnloven og at Frps forslag dermed vil falle.

Langt fram

- Jeg tror Stortinget vil se på innholdet, og det er fullt mulig for flere å støtte forlaget fram til 30. september, sier Hagen. Han regner ikke med at endringen kan trå i kraft i neste periode, men kanskje i perioden 2013-2017.

Vinje forsikrer at teksten ikke allerede da er moden for ny språkvask.

- Så fort går ikke endringene. Men det er høy tid nå. Den språklige avstanden mellom den teksten som ble satt på papiret i 1814, og den første gjennomgangen i 1903 er betydelig mindre enn mellom 1903 og dagens alminnelige språk, sier han.

Vinje frykter ikke at utskifting av gammeldagse substantiver og adjektiver vil vri innholdet i Grunnloven, men understreker at han bare ønsker å gjenskape det inntrykket den originale teksten skapte hos datidens lesere.

- Grunnloven skal bli lettere å lese og lettere å fatte. Men språket skal samtidig være verdig og sjangeren lett høytidelig. Den skal være litt spesielt å åpne Grunnloven, sier språkprofessoren.

Og bare for å ha sagt det: Søgnedag betyr hverdag, erholde betyr få, fornøden betyr nødvendig og stedse er det samme som alltid. (©NTB)

Personvernpolicy